TTO - Chuyến hàng hỗ trợ đầu tiên có khẩu trang, bức xúc tay, áo xống chống dịch… tự Hội tuổi teen sinh viên nước ta tại cộng hòa Czech đã có được chuyển mang đến Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Bạn đang xem: Tết trong lòng những người con xa xứTTO - “Dẫu ra đi từ bé dại song những gì tôi được học tập và theo luồng thông tin có sẵn về nước ta vẫn khiến tôi cảm thấy tự hào, cảm giác hãnh diện vì mình là người việt Nam, một quốc gia nhỏ bé cơ mà anh hùng, một quê nhà với bạn dạng sắc văn hóa truyền thống đậm đà".


A3xz
Nl2.jpg" alt="*">