Titanoboa xếp đầu bảng trong list những loài rắng lớn nhất với trọng lượng hơn một tấn với chiều nhiều năm 13 m.

Bạn đang xem: Những kỷ lục trong thế giới loài rắn

Trăn gấm (9,9 m)


LJYun6a2KDJt
JWh
Ue
Ivqg" alt="*">