Thật đơn giản và dễ dàng để biết số chi phí lãi lúc gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân hàng bằng phương pháp hỏi thẳng nhân viên thanh toán hoặc khi giữ hộ tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí online bạn chỉ việc điền số chi phí gửi, kỳ hạn giữ hộ thì ứng dụng ngân hàng hiển thị nhanh tin tức số chi phí lãi. Tuy vậy nhiều bạn vẫn muốn biết cách tính lãi vay gửi tiết kiệm chi phí ngân hàng như vậy nào để sở hữu phương án gửi tiền công dụng nhất. 

Có một điều không nhiều người để ý đó là bao gồm 3 hình thức gửi tiền ngày tiết kiệm phổ biến tương ứng với 3 phương pháp tính lãi tiết kiệm ngân sách và chi phí khác nhau. Nội dung bài viết sau đây lý giải 3 cách tính lãi suất huyết kiệm ngân hàng trên excel, đó là:

Cách tính lãi vay gửi tiết kiệm theo tháng: tức là khách hàng nhờ cất hộ tiền và chọn 1 kỳ hạn như kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng….13 tháng, 36 mon và kế tiếp hết kỳ hạn thì đáo hạn toàn bộ.Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí cộng dồn: có nghĩa là khách hàng nhờ cất hộ tiết kiệm một số tiền khăng khăng và lựa chọn 1 kỳ hạn (⅓…36 tháng) nhưng lại sẽ chọn hình thức đáo hạn là lãi nhập gốc quay vòng.Cách tính lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí tích lũy: tức là khách hàng gởi tiết kiệm một số tiền phần lớn đặn hàng kỳ hay còn gọi là gửi góp các tháng và mỗi số chi phí gửi hồ hết chọn hiệ tượng đáo hạn lãi nhập gốc quay vòng.

Bạn đang xem: Công thức tính tiền lãi gửi tiết kiệm excel

Lưu ý nội dung bài viết tính tiền lãi theo hình thức gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí có kỳ hạn.

*

1- phía dẫn cách tính lãi suất gửi tiết kiệm theo tháng

Khi nhờ cất hộ tiền tiết kiệm ngân sách theo từng kỳ hạn cùng tất toán cục bộ khi đến hạn thì tiền lãi được xem theo lãi suất đơn. Bắt buộc tiền lãi chỉ tính một lần duy nhất dựa vào số tiền gửi ban đầu.

Cách tính lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí theo tháng

Tiền lãi gửi tiết kiệm chi phí = Số tiền gửi x số tháng gởi x lãi suất/tháng
Riêng trường phù hợp gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí kỳ hạn 1 năm( 12 tháng) thì tiền lãi = Số tiền gửi x lãi vay gửi/năm
Tổng số tiền tiết kiệm ngân sách khi vớ toán = Số tiền nhờ cất hộ + chi phí lãi nhờ cất hộ tiết kiệm
Số tiền tiết kiệm ngân sách thực nhấn sau đáo hạn = Số tiền giữ hộ + chi phí lãi gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí – tầm giá rút tiền tại quầy (nếu có)

Lưu ý: Bảng lãi vay gửi tiết kiệm chi phí của ngân hàng là lãi vay theo năm, bạn cần tính lãi suất theo mon = lãi suất theo năm : 12

Ví dụ cách tính lãi suất gửi tiết kiệm 1 tháng

Khách hàng gửi tiết kiệm chi phí 10 triệu với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất vay 4,5%/năm.

Tiền lãi gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí 1 tháng= 10.000.000 x 1 x 4,5%/12 = 37.500Tổng số tiền tiết kiệm chi phí nhận được lúc tất toán = 10.000.000 + 37.500 = 10.037.500đ

Ví dụ cách tính lãi suất gửi tiết kiệm 3 tháng

Khách sản phẩm gửi tiết kiệm chi phí 20 triệu với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất vay 4,8%/năm.

Tiền lãi gửi tiết kiệm 1 tháng= 20.000.000 x 3 x 4,8%/12 = 240.000Tổng số tiền tiết kiệm ngân sách nhận được khi tất toán = 20.000.000 + 240.000 = 20.240.000đ

Ví dụ cách tính lãi suất tiết kiệm chi phí 6 tháng

Khách sản phẩm gửi tiết kiệm chi phí 50 triệu cùng với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất vay 6,7%/năm

Tiền lãi gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí khi đáo hạn sau 6 tháng = 50.000.000 x 6 x 6,7%/12 = 1.675.000Tổng số tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí nhận được lúc tất toán= 50.000.000 + 1.675.000 = 51.675.000đ

Tương chúng ta cũng có thể tính lãi suất tiết kiệm 13 tháng, 24 tháng hay 36 tháng. Xem chi tiết cách tính lãi chi phí gửi hàng tháng trên excel TẠI ĐÂY!

*

2- cách tính lãi suất gửi tiết kiệm cộng dồn

Khi bạn gửi một trong những tiền cố định với kỳ hạn bất kỳ và chọn hiệ tượng đáo hạn là lãi nhập cội quay vòng thì tiền lãi gửi tiết kiệm chi phí được tính theo lãi suất vay kép. Khi đó cục bộ số tiền được tất toán bao hàm cả cội và lãi của kỳ trước được liên tục gửi quý phái kỳ hạn mới, bởi vậy tiền lãi của kỳ hạn mới được xem trên số tiền gốc và tiền lãi của kỳ hạn cũ cùng cứ tiếp tục cho tới khi các bạn đáo hạn. 

Lưu ý: khi gửi tiết kiệm tại quầy thì hiệ tượng này thường xuyên được hotline là tiết kiệm ngân sách gửi góp, còn giữ hộ tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí Online sẽ chọn hình thức lãi nhập nơi bắt đầu quay vòng.

Xem thêm: Ebook Tiền Không Mua Được Gì Pdf 】, Tiền Không Mua Được Gì

Công thức tính lãi vay kép: FV = PV x (1+r/n)^nt

FV (Future Value): quý giá tương lai, hay call là số tiền tiết kiệm ngân sách nhận về vào tương lai
PV (Present Value): quý hiếm hiện tại, hay gọi là số tiền gốc gửi ban đầur – Interest Rate: lãi suất vay thựcn – tần số tiền lãi được nhập nơi bắt đầu mỗi nămt – số năm gởi tiết kiệm

Suy ra tổng số tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí nhận được lúc tất toán là

= Số chi phí gửi gốc x (1+ lãi suất vay tiết kiệm/số lần tiền lãi nhập gốc mỗi năm)^(số năm gửi tiết kiệm x tần số tiền lãi nhập gốc mỗi năm)

Ví dụ cách tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm chi phí cộng dồn vào 5 năm:

Khách mặt hàng gửi tiết kiệm 200 triệu cùng với kỳ hạn một năm (12 tháng), lãi suất vay 6,8% cùng chọn hiệ tượng đáo hạn là lãi nhập cội quay vòng, đến 5 năm mới tết đến tất toán khoản tiết kiệm ngân sách sẽ nhấn về bao nhiêu?

Tổng tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí thực nhận sau 5 năm = 200.000.000 x (1 + 6,8%)^5 = 277.898.536 đ

Tổng tiền lãi sau 5 năm = 277.898.536 – 200.000.000 = 77.898.536

Thực ra chúng ta cũng có thể tính tiền lãi của cách gửi tiết kiệm ngân sách cộng dồn theo lãi suất vay đơn là số chi phí lãi từng năm = số tiền giữ hộ * lãi suất/năm

Số lần gửiSố chi phí gửi

(tiền cội đầu kỳ)

Tiền lãi sau từng kỳ gửiCách tính tiền lãi
1200.000.00013.600.000,0= 200.000.000 x 6,8%
2213.600.00014.524.800,0= 213.600.000 x 6,8%
3228.124.80015.512.486,4= 228.124.800 x 6,8%
4243.637.28616.567.335,5= 243.637.286 x 6,8%
5260.204.62217.693.914,3= 260.204.622 x 6,8%
6277.898.536
Như vậy hết 5 năm, người sử dụng nhận được tổng số chi phí là 277.898.536, đề xuất tiền lãi = 277.898.536 – 200.000.000 = 77.898.536
Như vậy hai phương pháp tính cho kết quả như nhau, tính theo công thức lãi suất vay kép sẽ nhanh hơn.

→ Xem cụ thể cách tính lãi tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí theo hiệ tượng cộng dồn TẠI ĐÂY!

3- cách tính lãi suất tiết kiệm chi phí tích lũy

Khi quý khách hàng gửi tiết kiệm ngân sách đều đặn một số trong những tiền sản phẩm kỳ với chọn vẻ ngoài đáo hạn là lãi nhập nơi bắt đầu quay vòng thì từng một lần gởi tiền sẽ tiến hành tính theo lãi vay kép cùng tổng số chi phí đáo hạn của những lần giữ hộ ta tính được số tiền dìm về khi gửi tiết kiệm chi phí tích lũy.

Vẫn áp dụng công thức tính theo lãi kép ta có:

Công thức tính lãi suất tiết kiệm chi phí tích lũy = T1 + T2 + T3+ …+ Tn

Trong đó,

T1 là tổng cộng tiền tiết kiệm nhận được khi đáo hạn của lần giữ hộ đầu tiên

= Số tiền gởi lần 1 x (1+ lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí lần 1 /số lần chi phí lãi nhập nơi bắt đầu mỗi năm)^(số năm gửi tiết kiệm chi phí của lần 1 x chu kỳ tiền lãi nhập gốc mỗi năm)

T2 là tổng số tiền tiết kiệm ngân sách nhận được lúc đáo hạn của lần gửi sản phẩm 2

= Số tiền giữ hộ lần 2 x (1+ lãi suất tiết kiệm ngân sách lần 2 /số lần tiền lãi nhập gốc của lần 2)^(số năm gửi tiết kiệm chi phí của lần 2 x tần số tiền lãi nhập gốc của lần 2)

Tn là tổng thể tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí nhận được khi đáo hạn của lần sản phẩm n 

= Số tiền gửi lần 1 x (1+ lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí lần thiết bị n /số lần chi phí lãi nhập nơi bắt đầu mỗi năm)^(số năm gửi tiết kiệm ngân sách của lần trang bị n x tần số tiền lãi nhập cội mỗi năm)

Ví dụ phương pháp tính lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí tích lũy

Khách hàng gửi tiết kiệm 1 triệu cùng với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất 5%/năm và chọn hình thức lãi nhập gốc quay vòng. Từ đó mỗi tháng khách hàng đều tích góp để gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí 1 triệu cùng với kỳ hạn cũ (1 tháng) và bề ngoài lãi nhập cội quay vòng. Cứ như vậy khách hàng gửi tiết kiệm tích lũy và phần đông đặn trong 5 năm (60 tháng).

Ta có:

Lần gửi thứ 1: tổng số tiền nhận ra khi đáo hạn (sau 5 năm) = 1.000.000 x (1+5%/12)^60 = 1.283.359

Lần gửi đồ vật 2: toàn bô tiền cảm nhận khi đáo hạn (sau 4 năm 11 tháng) = một triệu x (1+5%/12)^59 = 1.278.034

….

Lần gửi trang bị 60: toàn bô tiền nhận ra khi đáo hạn (sau 1 tháng) = một triệu x (1+5%/12)^1 = 1.004.167

→ hướng dẫn chi tiết cách tính lãi suất tiết kiệm tích lũy bên trên excel TẠI ĐÂY!

Số lần giữ hộ tiết kiệm

(Mỗi tháng gởi 1 lần,

gửi trong 5 năm là 60 lần)

Số tiền nhờ cất hộ hàng thángSố tháng tính lãi của kỳ gửi

Tổng số tiền nhận được khi đáo hạn

Lần gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí thứ 1

1.000.000

601.283.359
Lần gửi tiết kiệm thứ 2

1.000.000

591.278.034
Lần gửi tiết kiệm ngân sách thứ 3

1.000.000

581.272.730
Lần gửi tiết kiệm thứ 4

1.000.000

571.267.449
Lần gửi tiết kiệm chi phí thứ 5

1.000.000

561.262.190
Lần gửi tiết kiệm thứ 6

1.000.000

551.256.953
Lần gửi tiết kiệm ngân sách thứ 7

1.000.000

541.251.737
Lần gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí thứ 8

1.000.000

531.246.544
Lần gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí thứ 9

1.000.000

521.241.371
Lần gửi tiết kiệm thứ 10

1.000.000

511.236.220
Lần gửi tiết kiệm ngân sách thứ 11

1.000.000

501.231.091
Lần gửi tiết kiệm chi phí thứ 12

1.000.000

491.225.982
Lần gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí thứ 13

1.000.000

481.220.895
Lần gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí thứ 14

1.000.000

471.215.829
Lần gửi tiết kiệm chi phí thứ 15

1.000.000

461.210.784
Lần gửi tiết kiệm ngân sách thứ 16

Dù tính suất gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân hàng bằng phương pháp nào thì bạn vẫn đang còn số chi phí lãi như vậy đề nghị để gởi tiết kiệm hiệu quả nhất là bạn triển khai một phương pháp đều đặn với dài hạn. 

Bạn đã xem: Top 10+ công thức tính tiền lãi gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí excel new nhất. Thông tin, ngôn từ và kỹ năng về chủ đề công thức tính chi phí lãi gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí excel giỏi nhất do Trung trung ương Tiêng Anh cdsptphcm.edu.vn tinh lọc và tổng hợp cùng với những chủ đề liên quan khác.


*

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG HÀM RATE ĐỂ TÍNH LÃI SUẤT trong EXCEL

Thủ tướng mạo yêu cầu ngân hàng: thâu tóm về ngay trái khoán doanh nghiệp.Tiền sắp tới được bơm ra
Thủ tướng mạo yêu ước ngân hàng: mua lại ngay trái phiếu doanh nghiệp.Tiền sắp tới được bơm ra
XEM nhanh MỤC LỤCNếu là các bạn một kế toán viên tuyệt một...

*

File Excel Tính lãi suất ngân hàng Bảng tính lãi suất ngân hàng

Cách tính khoản vay đề xuất trả hàng tháng bằng excel 2010Cách tính khoản vay phải trả mỗi tháng bằng excel 2010File Excel Tính lãi suất ngân hàng giúp bạn nhanh lẹ tính được lãi suất, tổng số tiền nên trả nợ các tháng cho ngân hàng như...

*

Bảng tính lãi suất ngân hàng mua bên theo mon 2023

Cách tính lãi kép tiền gởi tiết kiệm ngân hàng Dễ hiểu chính xác
Cách tính lãi kép tiền giữ hộ tiết kiệm bank Dễ hiểu bao gồm xác
Quản lý tài chính cá thể có thể là 1 thách thức, nhất là khi bạn đang cố gắng lập kế...

*

Tải bảng tính lãi vay bởi Excel

Phần
Excel_Giải bài bác tập lãi suất ngân hàng
Phần
Excel_Giải bài xích tập lãi suất ngân hàng
Tải bảng tính lãi vay bởi Excel
Bảng tính lãi vay bằng Excel là gì?
Bảng tính lãi vay bởi Excel là file Excel được lập sẵn sẽ giúp bạn tính lãi suất...

*

Phần mềm quản lý bán hàng, kho, công nợ, lãi lỗ, nhân viên, … ứng dụng quản lý bán hàng Wpro 2.0 là ứng dụng dễ dùng nhất hiện nay nay

Cách tính ngày tính lãi của Ngân hàng| Đi vay mượn | gửi Tiết kiệm
Cách tính ngày tính lãi của Ngân hàng| Đi vay mượn | giữ hộ Tiết kiệm
Bảng excel theo dõi kế hoạch tiết kiệm ngân sách tiền của WPRO.vn mua miễn phí.Kế hoạch tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền không còn quá xa...

Lãi Suất Kép: phương pháp tính lãi suất kép cụ thể và tác dụng “khủng khiếp”

Giới thiệu lãi suất kép (hay lãi vay lũy kế, lãi chị em đẻ lãi con) | EZ TECH CLASSGiới thiệu lãi suất vay kép (hay lãi vay lũy kế, lãi mẹ đẻ lãi con) | EZ TECH CLASSTrang chủ
Ngân hàng
Lãi Suất Kép: cách tính lãi suất kép theo tháng và lợi ích...

File Excel Tính lãi suất Ngân hàng

Cách tính lãi suất vay gửi máu kiệm bank rất đối kháng giản
Cách tính lãi suất vay gửi ngày tiết kiệm bank rất đơn giản
File Excel tính lãi vay Ngân hàng
Chỉ yêu cầu nhập số tiền vay, thời hạn vay, lãi suất, ngày giải ngân là có thể thấy...

Hàm ISPMT trong Excel, Hàm tính chi phí lãi trong một kỳ hạn xác định

Hướng Dẫn cách tính Lãi Suất Gửi tiết kiệm Ngân Hàng mới nhất 2022Hướng Dẫn phương pháp tính Lãi Suất Gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí Ngân Hàng mới nhất 2022Hàm ISPMT trong Excel là một trong những hàm tính chi phí lãi vào một kỳ hạn xác định thuộc nghành nghề tài...

Lợi nhuận từ thanh toán nếu theo cách làm tính lãi suất kép sẽ rứa nào?

Cách tính lãi suất lũy kế tiền gửi ngân hàng trong Excel | EZ TECH CLASSCách tính lãi suất vay lũy kế tiền gửi bank trong Excel | EZ TECH CLASSNếu đã là 1 trader giao dịch tráng lệ với nghề trading, lợi nhuận lâu năm hạn là một trong mục tiêu...

Tính cực hiếm tương lai của một khoản đầu tư

Hàm FV giám sát và đo lường và trả tác dụng dựa trên lãi vay cố định. Với mang định lãi vay này ráng định, những khoản chi phí về đều nhau giữa các năm.TÓM LƯỢC HÀM FV trong EXCELHàm FV trong excel là một trong những hàm tài thiết yếu trả về quý giá tương lai...

ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ HIĐROCACBON NO TỔNG HỢP KIẾN THỨC VỀ ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBON PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO GIẢI cấp tốc BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HỮU CƠ 11


Một phù hợp chất tất cả phân tử tất cả 2 nguyên tử của yếu tắc x liên kết với cùng một nguyên tử của nguyên tố oxi và tất cả phân tử khối là 94 đvc. X là nguyên tố


Cục thuế TP hà nội thủ đô đăng tải công khai danh bạ số năng lượng điện thoại hỗ trợ quyết toán thuế 2021