Trại Giam Hỏa Lò (trai-giam-hoa-lo) là vị trí nằm tại địa chỉ Phúc Diễn, Xuân Phương, từ Liêm, hà nội được không ít người review trải nghiệm