Nâng cung cấp gói Pro để từng trải website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, và tải file cực nhanh không đợi đợi.

Bạn đang xem: Chất làm mất màu dung dịch brom


Chất nào dưới đây làm mất màu dung dịch Brom được Vn
Doc soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời thắc mắc liên quan liêu đến những chất có thể làm mất màu dung dịch brom. Cũng tương tự đưa ra các nội dung lý thuyết, bài xích tập liên quan. Mong muốn thông qua câu chữ tài liệu độc giả học tập tốt hơn môn Hóa học. 


Chất nào tiếp sau đây làm mất màu hỗn hợp Brom

A. Metylpropan

B. Cacbon đioxit

C. Butan

D. But-1-en

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Những chất nào có links π nhát bền trong phân tử có công dụng làm mất màu dung dịch Br2.

(trừ liên kết pi trong khoảng benzen).


Vậy but-1-en làm mất đi màu hỗn hợp brom.

Phương trình hóa học

CH2 = CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Đáp án D


Những chất làm mất đi màu dung dịch Brom?

Những chất làm mất đi màu dung dịch Brom là:

1. Anken, Ankin, Ankadien, … và các hợp chất tựa như (Hợp hóa học không no)

2. Xicloankan vòng mông cạnh

3. Andehit và những hợp chất tựa như có nhóm cho như glucozo, fructozo, mantozo, HCOOR

4. Phenol, anilin, C6H5O-Na, C6H5O-R, C6H5-N(R1)-R2…


Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây không đúng:

A. Stiren làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường.

B. Benzen làm mất màu hỗn hợp brom khi gồm xúc tác bột sắt.

C. Cumen làm mất đi màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

D. Toluen làm mất màu hỗn hợp thuốc tím lúc đun nóng.


Đáp án B

Đáp án A, C, D đúng: phương trình bội nghịch ứng theo thứ tự là

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

stiren

C6H5CH3 + 2KMn
O4 → C6H5COOK + KOH + 2Mn
O2+ H2O

Toluen

7C6H5CH(CH3)2 + 22KMn
O4 → 9C6H5COOH + 22Mn
O2 + 22KOH + 4H2O

Cumen

B sai, vị benzen không phản ứng với dung dịch brom (chỉ phản ứng với brom khan khi bao gồm xúc tác bột sắt).


Câu 2. Cho những nội dung phát biểu sau:

(1) Toluen chức năng với hỗn hợp Brom làm mất màu hỗn hợp brom

(2) Benzen cùng toluen tuỳ nằm trong vào nhiệt độ hoàn toàn có thể gây sợ hoặc không khiến hại.

(3) Stiren vừa có đặc thù giống anken, vừa có tính chất giống benzen

(4) Benzen cùng stiren đầy đủ không làm phản ứng cùng với KMn
O4 đun nóng.

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Đáp án B

(1) Đúng

(2) Sai: Hoạt tính sinh học tập của benzen, toluen là gây ô nhiễm cho cơ thể

(3) Đúng: Stiren vừa có tính chất giống anken, vừa có đặc điểm giống benzen

(4) Sai:

3C6H5-CH=CH2 + 10KMn
O4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10Mn
O2 + KOH + 4H2O


Đáp án D

Etilen là hidrocacbon không no nên tất cả phản ứng cùng với Br2, làm mất đi màu brom.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br−CH2Br


Câu 5. Dãy các chất nào sau đây đều làm mất đi màu dung dịch brom

A. CH4, C2H4

B. C2H2, C2H4

C. C6H6, C2H4

D. CH4, C2H2


Đáp án B

Dãy các chất nào sau đây đều làm mất đi màu hỗn hợp brom C2H2, C2H4

Phương trình làm phản ứng minh họa

C2H2 + 2Br2 + 2H2O → C2H2Br2(OH)2 + 2HBr

C2H4 + Br2 + 2H2O → C2H6O2 + 2HBr


Đáp án B

Công thức của các chất bên trên là:

Butan: CH3-CH2-CH2-CH

Etilen: CH2=CH2

Etan: CH3-CH3

Axetilen: CH≡CH


Câu 7. Hãy cho thấy thêm trong các chất sau: C2H4, C3H4, C2H6, C2H2 bao gồm bao nhiêu chất làm mất đi màu dung dịch brom?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Đáp án C

Các chất làm mất đi màu hỗn hợp brom là: C2H4, C3H4, C2H2.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C3H4 + 2Br2 → C3H4Br4

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4


Câu 8. Số chất làm mất đi màu nước brôm trong số chất sau là bao nhiêu?

(1) cumen; (2) benzyl amin; (3) anđehit axetic; (4) ancol anlylic; (5) phenol; (6) Vinyl axetat; (7) fructozơ; (8) axit stearic; (9) axit fomic

A. 7

B. 4

C. 6

D. 5


Câu 9. C6H6 có làm mất đi màu nước brom xuất xắc không? Viết phương trình phản bội ứng để minh họa.

A. C6H6 không làm mất đi màu dung dịch nước brom, benzen chỉ làm mất màu brom khan và bao gồm xúc tác là bột Fe.

B. C6H6 có làm mất màu hỗn hợp nước brom.

C. Cả hai giải đáp trên đa số đúng.

D. Cả hai câu trả lời trên phần đa sai.


Đáp án C

Benzen có cấu trúc vòng 6 cạnh của một lục giác đều, trong những số ấy 3 links đôi luân phiên xen kẽ với 3 link đơn.

Do có cấu tạo đặc trưng này cần benzen có đặc điểm đặc trưng của hiđrocacbon thơm là : dễ tham gia bội nghịch ứng thế, cực nhọc tham gia phản ứng cộng.


Câu 10. Chất làm mất màu dung dịch nước brom, dung dịch thuốc tím là:

A. Benzen.

B. Toluen.

C. Cumen.

D. Stiren.


Đáp án D

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

3C6H5-CH=CH2 + 10KMn
O4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10Mn
O2 + KOH + 4H2O


Câu 11. Phát biểu như thế nào sau đó là đúng?

A. Trùng ngưng caprolactam thu được tơ capron.

B. Peptit, tinh bột, xenlulozơ và tơ lapsan phần đông bị thủy phân trong dung dịch Na
OH loãng, đun nóng.

C. Anilin với phenol đều làm mất màu nước brom ở ánh nắng mặt trời thường.

D. Những ancol nhiều chức phần lớn phản ứng cùng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh da trời lam.


Đáp án C

Trùng ngưng caprolactam thu được tơ capron.

=>Sai. Buộc phải là trùng hợp

Peptit, tinh bột, xenlulozơ với tơ lapsan phần lớn bị thủy phân trong dung dịch Na
OH loãng, đun nóng.

=> Sai. Ví tinh bột và xenlulose khong bị thủy phân trong môi trường thiên nhiên kiềm loãng.

Anilin cùng phenol đều làm mất đi màu nước brom ở nhiệt độ thường.

=> Đúng.

Các ancol nhiều chức đa số phản ứng cùng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lá cây lam.

=>Sai. Chỉ đều ancol có từ 2 team OH kề nhau mới có phản ứng này.

Xem thêm: Gợi Ý Các Món Ăn Bình Dân Hàng Ngày Chuẩn Không Cần Chỉnh, Hôm Nay Ăn Gì

=>C


Câu 12. Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy phân vinyl axetat bởi Na
OH đun nóng, thu được natri axetat với fomanđehit.

(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(c) Ở điều kiện thường, anilin là hóa học khí.

(d) Xenlulozơ thuộc nhiều loại polisaccarit.

(e) Thủy phân trọn vẹn anbumin thu được hỗn hợp α-amino axit.

(g) Ở đk thích hợp, triolein gia nhập phản ứng cộng H2.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.


Đáp án A

Các phát biểu đúng: d, e, g.

(a) Sai bởi thủy phân vinyl axetat bởi Na
OH đun cho nóng thu được natri axetat với andehit axetic.

(b) Sai vì chưng polietilen được điều chế bởi phản ứng trùng hợp.

(c) Sai vì chưng ở đk thường, anilin là chất lỏng.


Câu 13. Cho dãy những chất:metan, etilen, axetilen, etan, ancol anlylic,axit acrylic, glixerol. Số hóa học trong dãy có tác dụng làm mất màu dung dịch nước brom là

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4


Đáp án B

Các chất làm mất màu dd nước brom là: etilen( CH2=CH2) , axetilen ( CH ≡CH) , ancol anlylic ( CH2=CH-CH2-OH) ⇒ bao gồm 3 chất


Trên đây Vn
Doc đã giới thiệu tới chúng ta Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Brom. Nội dung bài viết đã nhờ cất hộ tới độc giả những chất làm mất màu dung dịch Brom. Hy vọng qua nội dung bài viết này độc giả có thêm tài liệu có ích nhé. Mời độc giả cùng bài viết liên quan Chuyên đề hóa học 11, Giải bài bác tập Hoá học tập 11. Tài liệu học hành lớp 11 nhưng mà Vn
Doc tổng hợp với đăng tải.


Nâng cấp gói Pro để từng trải website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, với tải file cực nhanh không đợi đợi.

Ôn tập Hóa 11


Giới thiệu
Chính sách
Theo dõi bọn chúng tôi
Tải ứng dụng
Chứng nhận
*
Đối tác của Google

Brom là 1 trong những trong số không nhiều thuốc test giúp nhận biết và phân biệt những hợp hóa chất với nhau. Vậy hóa học nào làm mất đi màu dung dịch Brome? hóa học nào không phản ứng với hỗn hợp nước Brom. Giúp hỏi đáp hóa học sẽ trả lời thắc mắc này cho các em nha.

Những chất làm mất đi màu hỗn hợp brom


Những hóa học nào sau đây làm mất màu hỗn hợp brom? có khá nhiều chất hữu cơ với vô cơ hoàn toàn có thể làm mất màu hỗn hợp Brom, cụ thể gồm các chất sau:

*

Các hợp chất hữu cơ làm mất màu hỗn hợp Brom

Các hợp chất hữu cơ Anken, phenol, enol, team acetyl, anilin, glucozơ, Toluen, Etylbenzen, Stiren, Xeton, Andehit sẽ làm mất đi màu hỗn hợp brom.

1. Etilen: phản nghịch ứng làm mất màu hỗn hợp Brom đặc thù nhất là xảy ra với anken mà cụ thể là etilen. 

Phản ứng làm mất đi màu dung dịch brom của etilen: CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

Sau phản bội ứng, hỗn hợp Brom đưa từ color cam sang màu trắng.

2. Phenol: Phenol làm mất đi màu dung dịch Brom. Khi mang đến dung dịch Phenol vào trong bình chứa Brom, dung dịch ban đầu màu đỏ nâu chuyển sang white color đục.

Phản ứng giữa Phenol cùng Brom: C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Phenol thâm nhập phản ứng cầm cố Brom để tạo thành hợp hóa học brom hóa, nước brom bị mất màu sắc và chế tạo kết tủa trắng.

3. Anilin: Hợp hóa học hữu cơ anilin cũng chính là chất làm mất đi màu hỗn hợp Brom, hiện tượng xảy ra giữa anilin với Brom là dung dịch thuở đầu màu đỏ nâu chuyển sang màu trắng đục, gồm kết tủa white và gồm khí màu quà nâu cất cánh ra.

Phương trình giữa Anilin với Brom: C6H5NH2 + 3Br2 → C6H3Br3NH2 + 3HBr

4. Toluen: đến Toluen tính năng với nước brom sẽ xẩy ra hiện tượng dung dịch thuở đầu màu cam đưa sang white color đục và bao gồm kết tủa màu tiến thưởng nâu.

Phương trình toluen cùng brom: C6H5CH3 + Br2 → HBr + C6H5CHBr2

5. Ethylbenzene: Chất làm mất màu dung dịch brom tiếp sau là Ethylbenzene. Khi mang lại hợp hóa học Ethylbenzene vào trong bình chứa nước brom thì dung dịch sẽ chuyển sang màu trắng đục và gồm kết tủa màu vàng nâu dưới đáy bình.

Phương trình phản ứng giữa Ethylbenzene cùng br2: C8H10 + Br2 → HBr + C6H5C2H4Br

6. Stiren: tương tự như như toluen thì hợp chất hữu cơ Stiren cũng làm mất màu dung dịch brom, hiện tượng kỳ lạ phản ứng là dung dịch chuyển sang white color đục và tất cả kết tủa màu rubi nâu.

Phương trình bội phản ứng giữa Stiren với brom: C6H5-CH=CH2 + Br2 → HBr + C6H5CHBr
CH=CH2

7. Enol: Hợp hóa học hữu cơ enol cũng làm mất đi màu dung dịch Brom, phản ứng này còn gọi là ketone brom hóa.

8. Glucozơ: phản ứng thân glucozo với dung dịch nước Brom là giải pháp giúp họ phân biệt thân glucozơ với fructozơ. Glucozơ làm mất đi màu dung dịch brom, còn fructozơ sẽ không còn phản ứng với hỗn hợp brom.

Phương trình bội phản ứng giữa glucozo cùng nước brom:

Br2 + C6H12O6 + H2O → 2HBr + C6H12O7

9. Xeton: bội nghịch ứng thân xeton với nước brom là phản bội ứng thế, tiếp cận kề nhóm cacbonyl và làm mất màu dung dịch Brom.

10. Andehit: Andehit tác dụng với nước brom cùng bị oxi hóa tạo nên dung dịch ko màu.

Phương trình phản bội ứng giữa andehit và nước brom:

2C4H8O + 3Br2 → 2C4H6OBr + 4HBr

*

Các hợp chất vô cơ làm mất đi màu nước Brom

Thường thì các chất, hợp hóa học vô cơ có tính khử mạnh sẽ tính năng được với dung dịch Brom và làm mất màu hỗn hợp nước brom. 

Danh sách các chất vô cơ làm mất đi màu nước brom:Cl2, SO2, NO2-, SO3-, H2S…

1. Cl2: do Cl2 gồm tính oxi hóa bạo gan hơn Br2 cho nên nó sẽ làm mất màu hỗn hợp Brom.

Phương trình phản bội ứng thân Cl2 và Br2: Br2+Cl2 → Br
Cl2

2. SO2 cũng là chất làm mất đi màu dung dịch Brome, thành phầm tạo thành là axit H2SO4 và axit HBr

Phương trình phản bội ứng thân SO2 cùng Br2: SO2 + 2Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

3. Nhóm NO2-(nhóm Nitrit): nhóm Nitrit làm mất đi màu dung dịch brom

Phản ứng minh họa: 2NO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + HNO3 + NO

4. Team SO3- ( Sunfat ) : đội Sunfat là chất làm mất màu hỗn hợp brom.

Phản ứng minh họa: SO32- + Br2 + 2H2O → 2HBr + SO42- + 2OH-

Chất nào không làm mất màu dung dịch brom?

Có rất nhiều chất không làm mất đi màu dung dịch brom, điểm lưu ý chung của những chất không làm mất đi màu hỗn hợp brom là gồm tính lão hóa yếu hay có liên kết bền vững.

Benzen không làm mất màu hỗn hợp brom vị benzen có liên kết đôi ko bão hòa, nhưng bọn chúng có links pi bình ổn và nó không phản ứng với hỗn hợp nước brom.

Ankan không làm mất đi màu dung dịch brom bởi nó là hiđrocacbon no.

Các hợp chất hữu cơ không giống không làm mất đi màu hỗn hợp brom như Al2(SO4)3, Na2S2O3, Na
OH, HCl, KOH, Fe(OH)3…

Lời kết: Đây là đáp án cho thắc mắc những hóa học nào làm mất đi màu dung dịch Brom cụ thể và đầy đủ nhất.