Thử thách IQ với tư câu đố điền số

Các số trong những bảng được sắp xếp theo quy chính sách nhất định. Các bạn hãy suy luận để tìm số còn thiếu điền vào bảng.

Bạn đang xem: Câu hỏi iq và đáp án


Cj_m
Umk16NFQAw" alt="*">