Word cho Microsoft 365 Word 2021 Word 2019 Word năm 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 xem th&#x
EA;m...Ẩn bớt

Trong Word, bạn có thể chọn tất cả văn bản trong tư liệu (Ctrl+A) hoặc chọn văn bạn dạng hoặc mục rõ ràng trong bảng bằng cách sử dụng loài chuột hoặc bàn phím. Bạn có thể chọn văn bản hoặc mục ở hồ hết nơi khác nhau. Ví dụ, bạn cũng có thể chọn một quãng văn trên một trang với một câu bên trên một trang khác.

Bạn đang xem: Cách chọn toàn bộ văn bản trong word


Chọn tất cả văn bản

Bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu.

Nhấn Ctrl+A trên keyboard để chọn toàn bộ văn bạn dạng trong tài liệu.

Chọn văn phiên bản cụ thể

Bạn cũng có thể có thể chọn 1 từ, loại văn phiên bản cụ thể hoặc một hoặc các đoạn văn.

Đặt bé trỏ vào trước chữ cái thứ nhất của từ, câu hoặc đoạn văn bạn có nhu cầu chọn.

Bấm với giữ trong khi bạn kéo con trỏ để lựa chọn văn phiên bản bạn muốn.

Các cách chọn văn phiên bản khác

Để chọn 1 từ duy nhất, hãy bấm đúp cấp tốc vào từ đó.

Để lựa chọn một dòng văn bản, hãy đặt con trỏ của khách hàng ở đầu dòng, rồi thừa nhận Shift + mũi thương hiệu xuống.

Để lựa chọn một đoạn văn, hãy đặt bé trỏ vào đầu đoạn văn, rồi dìm Ctrl + Shift + mũi thương hiệu xuống.


Chọn văn bạn dạng bằng chuột

Chọn văn bạn dạng trong phần nội dung của tài liệu


Lưu ý: Để chọn tổng thể tài liệu, hãy triển khai một trong các bước sau:

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm chuột Chọn, rồi bấm vào Chọn tất cả.

Di chuyển bé trỏ quý phái trái của bất kỳ văn bản nào cho đến khi gửi thành mũi thương hiệu trỏ phải, rồi bấm tía lần.


Để chọn

Làm thế này

Lượng văn bạn dạng bất kỳ

Bấm vào nơi bạn muốn bắt đầu vùng chọn, nhấn và giữ nút loài chuột trái, rồi kéo nhỏ trỏ qua văn bản bạn có nhu cầu chọn.

Một từ

Bấm đúp vào vị trí bất kỳ trong từ.

Một cái văn bản

Di chuyển nhỏ trỏ sang trái của đường cho đến khi đưa thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm vào.

Một câu

Nhấn giữ lại CTRL, rồi nhấp chuột vị trí bất kỳ trong câu.

Đoạn văn

Bấm cha lần vào vị trí bất kỳ trong đoạn văn.

Nhiều đoạn văn

Di chuyển bé trỏ sang trọng trái của đoạn văn đầu tiên cho tới khi đưa thành mũi tên trỏ phải, sau đó nhấn và giữ nút loài chuột trái trong những lúc kéo bé trỏ lên hoặc xuống.

Một khối văn phiên bản lớn

Bấm vào đầu phần lựa chọn, cuộn mang đến cuối vùng chọn và tiếp đến nhấn giữ lại SHIFT trong khi nhấn vào nơi bạn muốn kết thúc lựa chọn.

Toàn bộ tài liệu

Di chuyển con trỏ thanh lịch trái của ngẫu nhiên văn phiên bản nào cho tới khi đưa thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm ba lần.

Đầu trang cùng chân trang

Trong Dạng xem sắp xếp In, hãy bấm đúp vào đầu trang hoặc dưới trang bị mờ. Di chuyển con trỏ sang trái của đầu trang hoặc chân trang cho tới khi đưa thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm vào.

Cước chú và chú thích cuối

Bấm vào văn bản cước chú hoặc ghi chú cuối, dịch rời con trỏ sang trái văn bản cho cho đến khi chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm.

Một khối văn phiên bản dọc

Nhấn giữ ALT trong những khi kéo con trỏ bên trên văn bản.

Một hộp văn bản hoặc khung

Di chuyển con trỏ qua viền của size hoặc vỏ hộp văn bản cho cho khi bé trỏ trở nên mũi tên tứ đầu, rồi bấm.

Chọn những mục vào bảng

Để lựa chọn

Làm thế này

Nội dung của một ô

Bấm vào ô. Dưới Công gắng Bảng, bấm chuột tab Bố trí. Trong đội Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Ô.

Nội dung của một hàng

Bấm vào hàng. Bên dưới Công thay Bảng, bấm vào tab Bố trí. Trong team Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Hàng.

Nội dung của một cột

Bấm vào cột. Bên dưới Công ráng Bảng, bấm chuột tab Bố trí. Trong đội Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Cột.

Nội dung của rất nhiều ô, hàng hoặc cột

Bấm vào một ô, sản phẩm hoặc cột rồi thừa nhận giữ nút loài chuột trái trong khi chúng ta kéo qua toàn bộ các ô, mặt hàng hoặc cột gồm chứa nội dung bạn muốn chọn. Để chọn nội dung của các ô, sản phẩm hoặc cột không nằm cạnh nhau, hãy bấm chuột ô, hàng hoặc cột đầu tiên, nhận CTRL, rồi nhấn vào các ô, sản phẩm hoặc cột bổ sung có chứa nội dung bạn muốn chọn.

Nội dung của toàn bộ bảng

Bấm vào bảng. Dưới Công núm Bảng, click chuột tab Bố trí. Trong nhóm Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Bảng.

Chọn văn bản ở rất nhiều nơi khác nhau

Bạn hoàn toàn có thể chọn văn bản hoặc những mục trong một bảng không nằm cạnh nhau. Ví dụ, chúng ta có thể chọn một đoạn văn bên trên một trang và một câu bên trên một trang khác.

Chọn một vài văn bạn dạng hoặc mục trong bảng.

Nhấn duy trì CTRL trong khi bạn chọn thêm ngẫu nhiên văn bản hoặc mục bổ sung cập nhật nào vào bảng mà chúng ta muốn.

Chọn văn bạn dạng trong dạng coi Dàn bài

Để coi tài liệu của công ty ở dạng xem Dàn bài, hãy bấm tab Dạng xem, rồi bấm Dàn bài trong đội Dạng xem Tài liệu.

Để chọn

Di chuyển nhỏ trỏ đến

Đầu đề

Phần bên trái của đầu đề cho đến khi nó chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm vào.

Đầu đề, đầu đề nhỏ và văn bản nội dung

Phần bên trái của đầu đề cho tới khi nó gửi thành mũi thương hiệu trỏ phải, rồi bấm đúp.

Đoạn văn bản nội dung

Phần bên trái của đoạn văn cho đến khi chuyển thành mũi thương hiệu trỏ phải, rồi bấm vào.

Nhiều nhan đề hoặc đoạn văn bạn dạng nội dung

Phần phía bên trái của văn bản cho đến khi chuyển thành mũi thương hiệu trỏ phải, rồi dàn ra hoặc xuống.


Lưu ý: 

Trong dạng xem Dàn bài, bấm một lượt ở phía bên trái đoạn văn vẫn chọn toàn bộ đoạn văn thay do một dòng.

Nếu bạn chọn một đầu đề bao hàm văn bạn dạng cấp dưới thu gọn, văn bạn dạng đã thu gọn cũng khá được chọn (mặc mặc dù văn bạn dạng không hiển thị). Bất kỳ thay đổi nào các bạn thực hiện đối với đầu đề — chẳng hạn như di chuyển, sao chép hoặc xóa đầu đề — cũng ảnh hưởng đến văn bạn dạng đã thu gọn.


Để chọn

Làm thế này

Sang đề xuất một cam kết tự

Nhấn SHIFT+MŨI TÊN PHẢI.

Sang trái một ký tự

Nhấn SHIFT+MŨI TÊN TRÁI.

Một từ ban đầu đến cuối

Đặt điểm chèn nghỉ ngơi đầu từ, rồi nhận CTRL+SHIFT+MŨI TÊN PHẢI.

Một thư thả từ ngừng đến đầu

Di chuyển bé trỏ mang lại cuối từ, rồi nhấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN TRÁI.

Một dòng từ đầu đến cuối

Nhấn HOME, rồi nhấn SHIFT+END.

Một dòng từ đầu đến đầu

Nhấn END, rồi thừa nhận SHIFT+HOME.

Xuống dưới một dòng

Nhấn END, rồi nhận SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG.

Lên bên trên một dòng

Nhấn HOME, rồi dìm SHIFT+MŨI TÊN LÊN.

Một đoạn văn từ đầu đến cuối đoạn văn

Di chuyển nhỏ trỏ mang đến đầu đoạn văn, rồi dấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG.

Một đoạn văn từ cuối đoạn văn bạn dạng đến phần đầu

Di chuyển bé trỏ đến cuối đoạn văn, rồi dấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN LÊN.

Một tài liệu từ đầu đến cuối

Di chuyển bé trỏ cho cuối tài liệu, rồi dấn CTRL+SHIFT+HOME.

Một tài liệu từ trên đầu đến cuối

Di chuyển con trỏ đến đầu tài liệu, rồi nhận CTRL+SHIFT+END.

Từ đầu hành lang cửa số đến cuối cửa sổ

Di chuyển bé trỏ mang lại đầu cửa ngõ sổ, rồi dìm ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN.

Toàn bộ tài liệu

Nhấn CTRL+A.

Một khối văn phiên bản dọc

Nhấn CTRL+SHIFT+F8, rồi dùng những phím mũi tên. Dấn ESC nhằm tắt cơ chế chọn.

Ký tự gần nhất

Nhấn F8 nhằm bật chính sách chọn, rồi dấn MŨI TÊN TRÁI hoặc MŨI TÊN PHẢI; nhận ESC nhằm tắt chính sách chọn.

Một từ, một câu, một quãng văn hoặc một tài liệu

Nhấn F8 để bật cơ chế chọn, rồi thừa nhận F8 một đợt để lựa chọn 1 từ, hai lần để chọn một câu, ba lần để lựa chọn một đoạn văn hoặc tư lần để lựa chọn tài liệu. Nhận ESC nhằm tắt chính sách chọn.

Chọn những mục vào bảng

Để chọn

Làm thế này

Nội dung của ô mặt phải

Nhấn TAB.

Nội dung của ô mặt trái

Nhấn SHIFT+TAB.

Nội dung của các ô tức khắc kề

Nhấn giữ lại SHIFT trong khi bạn liên tục nhấn phím mũi tên đam mê hợp cho đến khi bạn đã chọn câu chữ của toàn bộ các ô mà các bạn muốn.

Nội dung của một cột

Bấm vào ô trên cùng hoặc dưới thuộc của cột. Thừa nhận giữ SHIFT trong khi chúng ta liên tục dấn phím MŨI TÊN LÊN hoặc MŨI TÊN XUỐNG cho đến khi các bạn đã lựa chọn được văn bản của cột.

Nội dung của toàn cục bảng

Bấm vào bảng, rồi nhận ALT+5 trên bàn phím số (với NUM LOCK tắt).

Ngừng chọn toàn thể từ

Hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm Nâng cao.

Bên dưới Tùy chọnchỉnh sửa , vứt chọn vỏ hộp kiểm sát bên Khi chọn, tự động hóa chọn toàn cục từ.


Quan trọng:  Office 2007 không còn được hỗ trợ. Upgrade lên Microsoft 365 để triển khai việc từ ngẫu nhiên thiết bị nào và thường xuyên nhận được hỗ trợ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Khách Hàng Viettel Cách Tra Cứu Hóa Đơn Điện Tử Viettel

Nâng cung cấp ngay


Trên tab Trang đầu, trong nhóm Chỉnh sửa, nhấp chuột Chọn, rồi bấm chuột Chọn vớ cả.

*

Di chuyển bé trỏ quý phái trái của bất kỳ văn bạn dạng nào cho đến khi gửi thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm cha lần.

Để chọn

Làm thế này

Lượng văn bạn dạng bất kỳ

Bấm vào nơi bạn muốn bắt đầu vùng chọn, nhấn với giữ nút loài chuột trái, rồi kéo bé trỏ qua văn bản bạn muốn chọn.

Một từ

Bấm đúp vào vị trí bất kỳ trong từ.

Một loại văn bản

Di chuyển nhỏ trỏ lịch sự trái của đường cho đến khi gửi thành mũi thương hiệu trỏ phải, rồi bấm vào.

Một câu

Nhấn duy trì CTRL, rồi click chuột vị trí ngẫu nhiên trong câu.

Đoạn văn

Bấm ba lần vào vị trí bất kỳ trong đoạn văn.

Nhiều đoạn văn

Di chuyển nhỏ trỏ quý phái trái của đoạn văn đầu tiên cho tới khi chuyển thành mũi thương hiệu trỏ phải, kế tiếp nhấn và giữ nút loài chuột trái trong những khi kéo bé trỏ lên hoặc xuống.

Một khối văn phiên bản lớn

Bấm vào đầu phần lựa chọn, cuộn mang lại cuối vùng chọn và tiếp đến nhấn duy trì SHIFT vào khi bấm chuột nơi bạn muốn kết thúc lựa chọn.

Toàn cỗ tài liệu

Di chuyển bé trỏ sang trái của ngẫu nhiên văn bạn dạng nào cho tới khi chuyển thành mũi thương hiệu trỏ phải, rồi bấm cha lần.

Đầu trang cùng chân trang

Trong Dạng xem sắp xếp In, hãy bấm đúp vào đầu trang hoặc cuối trang bị mờ. Dịch rời con trỏ thanh lịch trái của đầu trang hoặc chân trang cho đến khi chuyển thành mũi thương hiệu trỏ phải, rồi bấm vào.

Cước chú và chú thích cuối

Bấm vào văn bản cước chú hoặc ghi chú cuối, dịch rời con trỏ quý phái trái văn bạn dạng cho đến lúc chuyển thành mũi thương hiệu trỏ phải, rồi bấm.

Một khối văn phiên bản dọc

Nhấn giữ lại ALT trong những khi kéo con trỏ bên trên văn bản.

Một hộp văn bản hoặc khung

Di chuyển bé trỏ qua viền của size hoặc vỏ hộp văn bạn dạng cho đến khi bé trỏ đổi mới mũi tên tư đầu, rồi bấm.

Chọn các mục trong bảng

Để chọn

Làm thế này

Nội dung của một ô

Bấm vào ô. Dưới Công vắt Bảng, click chuột tab Bố trí. Trong nhóm Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Ô.

Nội dung của một hàng

Bấm vào hàng. Dưới Công nạm Bảng, nhấp chuột tab Bố trí. Trong đội Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Hàng.

Nội dung của một cột

Bấm vào cột. Bên dưới Công cầm Bảng, nhấn vào tab Bố trí. Trong đội Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Cột.

Nội dung của rất nhiều ô, mặt hàng hoặc cột

Bấm vào một trong những ô, hàng hoặc cột rồi dìm giữ nút loài chuột trái trong khi bạn kéo qua tất cả các ô, hàng hoặc cột có chứa nội dung bạn muốn chọn. Để chọn nội dung của các ô, mặt hàng hoặc cột không nằm bên nhau, hãy nhấp chuột ô, sản phẩm hoặc cột đầu tiên, dìm CTRL, rồi nhấp chuột các ô, mặt hàng hoặc cột bổ sung cập nhật có chứa nội dung bạn có nhu cầu chọn.

Nội dung của cục bộ bảng

Bấm vào bảng. Dưới Công nắm Bảng, bấm chuột tab Bố trí. Trong đội Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Bảng.

Chọn văn bản ở đầy đủ nơi không giống nhau

Bạn có thể chọn văn bạn dạng hoặc những mục vào một bảng không nằm bên cạnh nhau. Ví dụ, chúng ta cũng có thể chọn một quãng văn trên một trang cùng một câu bên trên một trang khác.

Chọn một số văn bản hoặc mục trong bảng.

Nhấn giữ lại CTRL trong khi bạn chọn thêm bất kỳ văn bản hoặc mục bổ sung nào trong bảng mà chúng ta muốn.

Chọn văn bạn dạng trong dạng xem Dàn bài

Để coi tài liệu của người tiêu dùng ở dạng xem Dàn bài, hãy bấm tab Dạng xem, rồi bấm Dàn bài trong nhóm Dạng xem Tài liệu.

Để chọn

Di chuyển con trỏ đến

Đầu đề

Phần bên trái của đầu đề cho tới khi nó chuyển thành mũi thương hiệu trỏ phải, rồi bấm vào.

Đầu đề, đầu đề con và văn phiên bản nội dung

Phần phía bên trái của đầu đề cho đến khi nó đưa thành mũi tên trỏ phải, rồi bấm đúp.

Đoạn văn phiên bản nội dung

Phần phía trái của đoạn văn cho đến khi chuyển thành mũi thương hiệu trỏ phải, rồi bấm vào.

Nhiều nhan đề hoặc đoạn văn phiên bản nội dung

Phần phía bên trái của văn bạn dạng cho cho đến lúc chuyển thành mũi tên trỏ phải, rồi kéo lên hoặc xuống.


Lưu ý: 

Trong dạng xem Dàn bài, bấm một đợt ở phía bên trái đoạn văn đã chọn toàn cục đoạn văn thay vì chưng một dòng.

Nếu bạn chọn 1 đầu đề bao hàm văn bạn dạng cấp dưới đang thu gọn, văn bản đã thu gọn cũng rất được chọn (mặc mặc dù văn bạn dạng đó không hiển thị). Ngẫu nhiên thay thay đổi nào chúng ta thực hiện so với đầu đề — chẳng hạn như di chuyển, coppy hoặc xóa nhan đề — cũng tác động đến văn bản đã thu gọn.


Để chọn

Làm thế này

Sang cần một ký tự

Nhấn SHIFT+MŨI TÊN PHẢI.

Sang trái một ký tự

Nhấn SHIFT+MŨI TÊN TRÁI.

Một từ ban đầu đến cuối

Đặt điểm chèn làm việc đầu từ, rồi dấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN PHẢI.

Một thảnh thơi từ xong đến đầu

Di chuyển bé trỏ mang đến cuối từ, rồi dìm CTRL+SHIFT+MŨI TÊN TRÁI.

Một dòng từ trên đầu đến cuối

Nhấn HOME, rồi nhấn SHIFT+END.

Một dòng từ đầu đến đầu

Nhấn END, rồi nhấn SHIFT+HOME.

Xuống bên dưới một dòng

Nhấn END, rồi nhận SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG.

Lên bên trên một dòng

Nhấn HOME, rồi dấn SHIFT+MŨI TÊN LÊN.

Một đoạn văn từ đầu đến cuối đoạn văn

Di chuyển nhỏ trỏ mang đến đầu đoạn văn, rồi thừa nhận CTRL+SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG.

Một đoạn văn từ cuối đoạn văn phiên bản đến phần đầu

Di chuyển con trỏ mang lại cuối đoạn văn, rồi nhấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN LÊN.

Một tài liệu từ trên đầu đến cuối

Di chuyển con trỏ mang lại cuối tài liệu, rồi dấn CTRL+SHIFT+HOME.

Một tài liệu từ đầu đến cuối

Di chuyển nhỏ trỏ cho đầu tài liệu, rồi dìm CTRL+SHIFT+END.

Từ đầu hành lang cửa số đến cuối cửa ngõ sổ

Di chuyển nhỏ trỏ đến đầu cửa ngõ sổ, rồi nhấn ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN.

Toàn cỗ tài liệu

Nhấn CTRL+A.

Một khối văn bạn dạng dọc

Nhấn CTRL+SHIFT+F8, rồi dùng các phím mũi tên. Dấn ESC nhằm tắt chế độ chọn.

Ký tự sát nhất

Nhấn F8 nhằm bật cơ chế chọn, rồi nhận MŨI TÊN TRÁI hoặc MŨI TÊN PHẢI; nhấn ESC nhằm tắt chế độ chọn.

Một từ, một câu, một quãng văn hoặc một tài liệu

Nhấn F8 nhằm bật chính sách chọn, rồi thừa nhận F8 một đợt để chọn một từ, nhị lần để lựa chọn một câu, bố lần để lựa chọn 1 đoạn văn hoặc tứ lần để chọn tài liệu. Dấn ESC nhằm tắt chế độ chọn.

Chọn những mục trong bảng

Để chọn

Làm thế này

Nội dung của ô mặt phải

Nhấn TAB.

Nội dung của ô mặt trái

Nhấn SHIFT+TAB.

Nội dung của các ô lập tức kề

Nhấn giữ SHIFT trong lúc nhấn phím mũi tên thích hợp nhiều lần cho tới khi bạn đã chọn được văn bản của toàn bộ các ô mà bạn muốn.

Nội dung của một cột

Bấm vào ô trên cùng hoặc dưới cùng của cột. Dấn giữ SHIFT trong khi chúng ta nhấn phím MŨI TÊN LÊN hoặc MŨI TÊN XUỐNG các lần cho đến khi các bạn chọn được nội dung của cột.

Nội dung của toàn cục bảng

Bấm vào bảng, rồi dìm ALT+5 trên bàn phím số (với NUM LOCK tắt).

Ngừng chọn cục bộ từ

Bấm vào Microsoft Office Button

*
, rồi bấm vào Tùy chọn Word.

Bấm Nâng cao.

Bên dưới Tùy chọnchỉnh sửa , quăng quật chọn hộp kiểm kề bên Khi chọn, auto chọn toàn bộ từ.

Bôi đen văn bản là một làm việc vô cùng quen thuộc trên Word khi họ soạn thảo hay sửa chữa thay thế văn bản. Mặc dù nhiên, giải pháp bôi đen toàn thể văn phiên bản như cầm cố nào mới thực sự lập cập và ngày tiết kiệm thời gian thì không chắc người nào cũng biết. 

Bài viết trên đây vẫn cung cấp cho chính mình 2 phương pháp bôi black văn bạn dạng trong Word bằng bàn phím và cả touchpad cực kì hữu ích. Hãy theo dõi những cách cơ mà Sforum cung cấp để nâng cấp kiến thức về biên soạn thảo văn bản các chúng ta nhé!

Cách thoa đen toàn thể văn bạn dạng bằng bàn phím

Cách quẹt đen tổng thể văn bản

Trong những trường hợp bạn phải bôi đen toàn bộ văn bản, lựa chọn về tối ưu và nhanh chóng nhất là sử dụng tổng hợp Ctrl + A để dùng.

*

Cách bôi đen văn bản theo điểm đầu cùng điểm cuối

Thông hay khi chúng ta bôi đen văn phiên bản trong Word, ta vẫn thường xuyên chạm mặt tình trạng kéo vượt đoạn văn bản bắt buộc thiết. Vậy yêu cầu để giải quyết và xử lý vấn đề này, ta chỉ cần nhấn giữ lại phím Shift đôi khi di chuyển con chuột từ điểm đầu tới điểm cuối. Như vậy chúng ta có thể bôi black đoạn văn bản nhất định một cách đúng mực nhất.

*

Cách bôi black theo dòng, ký tự

Không chỉ thoa đen tất cả văn bản hay bôi black nguyên đoạn, các bạn còn có thể bôi black theo chiếc hoặc theo những ký từ bỏ tùy say mê dựa trên nhu cầu riêng. Trường hòa hợp này bạn chỉ cần: Nhấn Shift + Mũi tên.

Shift + Mũi tên trái/ phải: Bôi đen từng cam kết tự theo phía trái hoặc phải.

Shift + Mũi thương hiệu lên/ xuống: Bôi black từng dòng theo phía trên hoặc dưới.

*

Cách bôi đen văn bản Word bằng touchpad

Bước 1: Nhấn tổng hợp phím Windows + I để mở vỏ hộp thoại setup => Nhấn lựa chọn mục Devices.

*
Bước 2: các bạn kéo xuống kiếm tìm và lựa chọn mục Touchpad.
*
Bước 3: Sau đó, bấm vào On để bật Touchpad.
*
Bước 4: Bạn chỉ cần nhấp 2 lần thường xuyên lên Touchpad rồi di chuyển chọn vùng để bôi đen.
*
Tạm kết

Với bài viết trên, Sforum đã cung ứng cho bạn đọc thêm những mẹo hay – cách bôi black văn bạn dạng trong Word cực 1-1 giản. Trường hợp thấy hữu ích hãy phân tách sẻ bài viết này mang đến với đa số chúng ta đọc hơn thế nữa nhé. Chúc các bạn thành công!