Tuyển sinh số xin gửi tới các thí sinh tư liệu môn Hóa THPT tổ quốc 2019 góp ôn thi tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Tải miễn phí file tổng hợp kiến thức hóa 12 ôn thi đại học

Hóa học tập lớp 12 gồm những chương, bài xích sau:

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: Este
Bài 2: Lipit
Bài 3: quan niệm về Xà phòng và hóa học giặt rửa tổng hợp
Bài 4: luyện tập Este và chất béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: Glucozơ
Bài 6: Saccarozơ, Tinh bột và Xenlulozơ
Bài 7: Luyện tập cấu tạo và đặc thù của Cacbohiđrat
Bài 8: thực hành thực tế Điều chế, tính chất hóa học tập của Este và Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino Axit cùng Protein

Bài 9: Amin
Bài 10: Amino axit
Bài 11: Peptit với Protein
Bài 12 Luyện tập cấu trúc và đặc điểm của Amin, Amino axit cùng Protein

Chương 4: Polime Và vật tư Polime

Bài 13: Đại cương về polime
Bài 14 vật liệu polime
Bài 15: luyện tập Polime và vật tư polime
Bài 16: Thực hành một số tính hóa học của protein và vật tư polime

Chương 5: Đại cương Về sắt kẽm kim loại

Bài 17: địa điểm của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
Bài 18: đặc thù của kim loại và dãy điện hóa của kim loại
Bài 19 đúng theo kim
Bài 20: Sự ăn mòn kim loại
Bài 21 Điều chế kim loại
Bài 22: Luyện tập đặc điểm của kim loại
Bài 23 rèn luyện Điều chế kim loại và sự làm mòn kim loại
Bài 24: thực hành thực tế Tính chất, pha chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Chương 6: kim loại Kiềm, kim loại Kiềm Thổ, Nhôm

Bài 25: kim loại kiềm với hợp chất đặc trưng của sắt kẽm kim loại kiềm
Bài 26: sắt kẽm kim loại kiềm thổ với hợp chất đặc biệt của chúng
Bài 27: Nhôm và hợp hóa học của nhôm
Bài 28: Luyện tập đặc điểm của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng hợp hóa học của chúng
Bài 29: Luyện tập tính chất của nhôm cùng hợp hóa học của nhôm
Bài 30: Thực hành đặc thù của natri, magie, nhôm với hợp hóa học của chúng

Chương 7: fe Và một số trong những Kim Loại quan trọng đặc biệt

Bài 31: Sắt
Bài 32: Hợp chất của sắt
Bài 33: hợp kim của sắt
Bài 34: Crom cùng hợp hóa học của Crom
Bài 35: Đồng cùng hợp chất của Đồng
Bài 36: qua loa về niken, kẽm, chì, thiếc
Bài 37: Luyện tập tính chất hóa học tập của sắt cùng hợp hóa học của sắt
Bài 38: Luyện tập tính chất hóa học tập của crom, đồng với hợp chất của chúng
Bài 39: Thực hành tính chất hóa học tập của sắt, đồng cùng hợp chất của sắt, crom

Chương 8: Phân Biệt một vài Chất vô sinh

Bài 40: dìm biết một số ion trong dung dịch
Bài 41: nhận biết một vài chất khí
Bài 42: luyện tập Nhận biết một trong những chất vô cơ

Chương 9: Hóa Học cùng Vấn Đề cải tiến và phát triển Kinh Tế, xã Hội, môi trường thiên nhiên

Bài 43: Hóa học với vấn đề cải tiến và phát triển kinh tếBài 44: chất hóa học và sự việc xã hội
Bài 45: hóa học và vấn đề môi trường

Hệ thống kỹ năng Hóa học tập lớp 12 bắt buộc ghi nhớ lúc thi thpt quốc gia

XEM VÀ TẢI KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ HÓA HỌC LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*

Vn
Doc.com xin ra mắt tới các bạn học sinh bộ tài liệu: Tổng hợp toàn thể kiến thức Hoá học tập lớp 12.
Với nội dung cỗ tài liệu đã có được Vn
Doc cập nhật một cách cụ thể sẽ giúp các bạn học sinh có hiệu quả cao hơn trong học tập. Vn
Doc mời thầy cô cùng chúng ta học sinh tham khảo.

Toàn bộ kiến thức và kỹ năng Hoá học lớp 12

A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG

1. định nghĩa về dẫn xuất của axit cacboxylic

Dẫn xuất của axit cacboxylic là những thành phầm tạo ra khi thay thế nhóm hiđroxyl - OH trong team cacboxyl -COOH bởi nguyên tử hay đội nguyên tử khác: -COOH -COZ (với Z: OR", NH2, OCOR, halogen, …).

Este là dẫn xuất của axit cacboxylic. Khi sửa chữa thay thế nhóm OH ở đội cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR" thì được este.

Halogenua axit (quan trọng độc nhất là clorua axit RCOCl). Để tạo ra halogenua axit rất có thể dùng các tác nhân như PCl5 (photpho pentaclorua), PCl3 (photpho triclorua), COCl2 (photgen), SOCl2 (thionyl clorua), …

RCOOH + PCl5 → RCOCl + POCl3 + HCl

3RCOOH + PCl3 → 3RCOCl + H3PO3

RCOOH + SOCl2 → RCOCl + SO2 + HCl

RCOOH + COCl2 → RCOCl + CO2 + HCl

Anhiđrit axit, gồm 2 loại: đối xứng (dạng (RCO)2O hoặc (Ar
CO)2O; hotline tên bằng phương pháp thay trường đoản cú axit bởi anhiđrit (CH3CO)2O là anhiđrit axetic), với không phẳng phiu (sinh ra từ nhì axit monocacboxylic khác biệt như CH3CO-O-OCC6H5; hotline tên bằng từ anhiđrit cùng với tên của hai axit - anhiđrit axetic benzoic).

Để sinh sản thành anhiđrit axit có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như cần sử dụng tác nhân hút nước P2O5 hay chức năng của nhiệt, …

2. ESTE .

2.1. Khái niệm:

Khi cố gắng nhóm OH ở đội cacboxyl của axit cacboxylic bởi nhóm OR thì được este

Công thức tổng thể của este

a/ ngôi trường hợp đối kháng giản: là este không đựng nhóm chức nào khác, ta có những công thức như sau

Tạo bởi axit cacboxylic đối chọi chức RCOOH cùng ancol đối kháng chức R"OH: RCOOR".

Tạo bởi axit cacboxylic nhiều chức R(COOH)a với ancol solo chức R"OH: R(COOR")a

Tạo vì chưng axit cacboxylic đơn chức RCOOH với ancol đa chức R"(OH)b: (RCOO)b
R"

Tạo do axit cacboxylic đa chức R(COOH)a và ancol đa chức
R"(OH)b: Rb(COO)ab
R"a.

Trong đó, R và R" là cội hiđrocacbon (no, ko no hoặc thơm); ngôi trường hợp quánh biệt, R rất có thể là H (đó là este của axit fomic H-COOH).

Xem thêm: Phim Truyện - Địa Chí Tiền Giang

b/ Trường hợp phức tạp: là trường thích hợp este còn cất nhóm OH (hiđroxi este) hoặc este còn chứa nhóm COOH (este - axit) hoặc những este vòng nội phân tử … Este vào trường vừa lòng này sẽ bắt buộc xét ví dụ mà không thể bao gồm CTTQ phổ biến được. Ví dụ với glixerol với axit axetic rất có thể có những hiđroxi este như HOC3H5(OOCCH3)2 hoặc (HO)2C3H5OOCCH3; hoặc cùng với axit oxalic với metanol rất có thể có este - axit là HOOC-COOCH3.

c/ Công thức tổng quát dạng phân tử của este không đựng nhóm chức khác

Nên áp dụng CTTQ dạng Cn
H2n+2-2ΔO2n (trong đó n là số cacbon vào phân tử este n ≥ 2, nguyên; Δ là tổng số liên kết π cùng số vòng trong phân tử Δ ≥ 1, nguyên; a là số đội chức este a ≥ 1, nguyên), để viết phản nghịch ứng cháy hoặc thiết lập cấu hình công thức theo phần trăm cân nặng của nguyên tố vắt thể.

Este đối kháng chức RCOOR,Trong đó R là cội hidrocacbon tốt H; R’ là cội hidrocacbon

Este no đối chọi chức Cn
H2n
O2 ( cùng với n ≥ 2)

Tên của este:

Tên cội R’ + tên gốc axit RCOO (đuôi at)

Vd: CH3COOC2H5

Etylaxetat

CH2=CH- COOCH3 metyl acrylat

2.2.Lí tính:

Nhiệt độ sôi ,độ chảy trong nước thấp rộng axit với ancol tất cả cùng số cacbon:

axit > ancol > este

Một số mùi đặc trưng: Isoamyl axetat : mùi chuối chín ; Etyl butiat ,etyl propionat bám mùi dứa

2.3 TÍNH CHẤT HÓA HỌC:

Phản ứng thủy phân

Tính chất hoá học quan trọng nhất của este là làm phản ứng thuỷ phân. Sơ thứ thuỷ phâneste (về cơ bản, không xét các trường hợp quánh biệt) là:

Thuỷ phân đó là quá trình nghịch của của bội phản ứng este hoá.

Phản ứng thuỷ phân có thể xảy ra trong môi trường axit hoặc môi trường bazơ.

Phản ứng thuỷ phân trong môi trường xung quanh kiềm được hotline là phản ứng xà phòng hoá.

Đặc điểm của phản nghịch ứng thuỷ phân este:

Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường xung quanh axit là phản nghịch ứng thuận nghịch. Sản phẩm của làm phản ứng trong điều kiện này luôn luôn có axit cacboxylic. Để di chuyển cân bằng về phía tạo axit cùng ancol, ta dùng lượng dư nước.

Phản ứng thuỷ phân este không phần đông thuận nghịch hơn nữa rất chậm. Để tăng vận tốc phản ứng thuỷ phân ta đun nóng các thành phần hỗn hợp phản ứng với với hóa học xúc tác axit (H2SO4, HCl…).

Phản ứng xà phòng hoá chỉ xảy ra một chiều, sản phẩm thu được luôn luôn có muối bột của axitcacboxylic.

a. Thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit: tạo nên 2 lớp hóa học lỏng, là phản ứng thuận nghịch (2chiều )RCOOR" + H2O

*
RCOOH + R"OH

b. Thủy phân trong môi trường xung quanh bazơ ( phản ứng xà phòng hóa ) : là phản bội ứng 1 chiều
RCOOR" + Na
OH

*
RCOONa + R"OH

ESTE đốt cháy tạo thành thành CO2 cùng H2O. N
CO2 = n
H2O ta suy ra este đó là este no đối kháng chức ,hở (Cn
H2n
O2)

2/ bội nghịch ứng của nơi bắt đầu hiđrocacbon

Este không no (este của axit không no hoặc ancol không no) có chức năng tham gia phản nghịch ứng cộng và phản ứng trùng vừa lòng – đây là tính chất do link π lý lẽ (tương trường đoản cú như hiđrocacbon tương ứng). Một số phản ứng ở trong loại này còn có ứng dụng quan trọng là: phản nghịch ứng chuyển hoá dầu (chất lớn lỏng) thành mỡ thừa (chất lớn rắn)