Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải bài tập Toán 5I - Số đo thời gian
II - Vận tốc, quãng đường, thời gian
I - Ôn tập về số từ nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng
II - Ôn tập về những phép tính với những số trường đoản cú nhiên, phân số, số thập phân
III - Ôn tập về hình học
IV - Ôn tập về giải toán

3.

Bạn đang xem: Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 vở bài tập (vbt) toán 5 tập 2

Một mảnh đất nền hình thang gồm đáy nhỏ bé bằng 180m, đáy lớn bởi (14 over 9) đáy bé, chiều cao bằng (4 over 7) đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bởi bao nhiêu mét vuông, từng nào héc-ta ?

4.

Xem thêm: Các Địa Điểm Du Lịch Gần Hà Nội Đẹp, Không Thể Bỏ Lỡ Dịp Cuối Tuần

thời điểm 7 giờ đồng hồ một xe hơi chở mặt hàng đi từ A với vận tốc 40km/giờ. Đến 8 giờ nửa tiếng một ô tô du ngoạn cũng đi từ bỏ A với gia tốc 65 km/giờ và đi thuộc chiều với xe hơi chở hàng. Hỏi cho mấy tiếng thì ô tô du ngoạn đuổi kịp ô tô chở sản phẩm ?

5. Viết số tương thích vào khu vực chấm :

Tìm số tự nhiên và thoải mái x làm sao để cho : (2 over x = 1 over 3)

(2 over x = 1 over 3,hay,2 over x = 1 imes ... over 3 imes ... = ... over ...)

Bài giải:

1.

a. 76357 – 29486 + 6528

= (76357 – 29486) + 6528

= 46871 + 6528 = 53399

b. (85 over 100 - 37 over 100 + 23 over 100 )

(= left( 85 over 100 - 37 over 100 ight) + 23 over 100 )

(= 48 over 100 + 23 over 100 = 71 over 100)

c. 279,4 + 543,58 + 102,62

= (279,4 + 543,58) + 102,62

= 822,98 + 102,62 = 925,6

2.

a.

(eqalign và x + 3,25 = 9,68 - 6,43 cr và x + 3,25 = 3,25 cr và x = 3,25 - 3,25 cr & x = 0 cr )

b.

(eqalign & x - 7,5 = 3,9 + 2,3 cr & x - 7,5 = 6,2 cr và x = 6,2 + 7,5 cr & x = 13,7 cr )

3.

Tóm tắt

*

Bài giải

Đáy lớn mảnh đất hình thang là :

180 : 9 ⨯ 14 = 280 (m)

Chiều cao mảnh đất nền hình thang là :

280 : 7 ⨯ 4 = 160 (m)

Diện tích mảnh đất hình thang là :

 (left( 180 + 280 ight) imes 160 over 2 = 36800,left( m^2 ight))

36800m2 = 3,68ha

Đáp số : 36800m2 (3,68ha)

4.

Tóm tắt

*

Bài giải

Thời gian xe hơi chở mặt hàng đi trước ô tô du ngoạn là :

8 giờ trong vòng 30 phút – 7 giờ đồng hồ = 1 giờ 30 phút

1 giờ 1/2 tiếng = 1,5 giờ

Quãng đường ô tô chở hàng đi vào 1,5 giờ là :

40 ⨯ 1,5 = 60 (km)

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở sản phẩm là :

60 : (65 – 40) = 2,4 (giờ)

2,4 tiếng = 2 giờ 24 phút

Ô tô phượt đuổi kịp ô tô chở hàng vào lúc :

8 giờ nửa tiếng + 2 tiếng đồng hồ 24 phút = 10 giờ đồng hồ 54 phút

Đáp số : 10 giờ đồng hồ 54 phút

5.

Ta có : (2 over x = 1 over 3,hay,2 over x = 1 imes 2 over 3 imes 2 = 2 over 6)