Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 176 SGK Ôn tập về tìm nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhị số đó. Đọc, tham khảo nội dung bài bác viết, những em hoàn toàn có thể hệ thống hóa loài kiến thức, luyện giải các bài thói quen tổng tỉ, hiệu tỉ để tìm ra số lớn, số nhỏ xíu và giải các bài tập gồm lời văn một cách nhanh chóng, bao gồm xác.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 176 ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó


Đề bài:Viết số phù hợp vào ô trống:


 

3. Giải toán lớp 4 Ôn tập về tìm nhị số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó trang 176, bài xích 3 SGK

Đề bài: Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm kiếm số thóc của từng kho, biết rằng số thóc của kho đầu tiên bằng 4/5 số thóc kho lắp thêm hai.


- Bước 1: Vẽ sơ đồ bài xích toán: Coi số thóc của kho thứ nhất là 4 phần thì số thóc của kho lắp thêm hai là 5 phần như thế.
- Bước 3: Tính số thóc của kho trước tiên = giá trị của một trong những phần x số phần đại diện cho kho thóc đồ vật nhất.

 


 

4. Giải toán lớp 4 trang 176 bài bác Ôn tập về tìm nhì số khi biết tổng hoặc hiệu cùng tỉ số của hai số đó, bài xích 4 SGK

Đề bài:Một shop bán được 56 hộp kẹo cùng hộp bánh, trong số ấy số hộp kẹo bằng 3/4 số vỏ hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp mỗi nhiều loại ?


- Bước 1: Vẽ sơ đồ tư duy số hộp kẹo, bánh của cửa hàng: Coi số vỏ hộp kẹo là 3 phần thì số hộp bánh sẽ bằng 4 phần như thế.

5. Giải toán 4 trang 176 bài xích Ôn tập về tìm nhị số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhị số đó, SGK bài 5

Đề bài:

Mẹ hơn nhỏ 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi bà mẹ sẽ vội 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Phương pháp giải:

- Bước 1: Lập luận: mẹ hơn bé 27 tuổi, như vậy, sau 3 năm nữa thì hiệu số tuổi của bé và của bà bầu không đổi.- Bước 2: Vẽ sơ đồ tứ duy tuổi mẹ, tuổi con: Coi số tuổi bé sau 3 năm là một phần thì số tuổi của bà mẹ sau 3 năm đã là 4 phần như thế.- Bước 3: Tính hiệu số phần đều nhau và tính giá chỉ trị của 1 phần.- Bước 4: Tính tuổi của bé sau 3 năm = cực hiếm của một trong những phần x số phần đại diện cho tuổi con.- Bước 5: Tính tuổi của bà bầu sau 3 năm = Số tuổi của bé sau 3 năm + hiệu số tuổi của người mẹ và con.- Bước 6: Tính tuổi của bà bầu và con ở thời gian hiện tại.


Ta tất cả sơ vật dụng sau:


 

-------------- HẾT ----------------

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-176-sgk-toan-4-on-tap-ve-tim-hai-so-khi-biet-tong-hoac-hieu-va-ti-so-cua-hai-so-do-38581n.aspx Như vậy bọn họ đã thuộc nhau mày mò đáp số, cách thức giải bài xích 1, 2, 3, 4, 5 SGK giải toán lớp 4 trang 176 ôn tập kỹ năng và kiến thức về tìm nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhì số đó. Tiếp theo, để ôn tập kiến thức toán lớp 4, các em rất có thể tham khảo bài bác giải toán lớp 4 trang 177 hoặc coi lại bài bác giải toán lớp 4 trang 174 cơ mà Taimienphi.vn chia sẻ trước đó. Chúc các em học tốt!


Giải bài xích tập trang 176, 177 SGK Đại Số và Giải Tích 11 Giải bài bác tập trang 17, 18 SGK toán 4 Giải toán lớp 6 tập 2 trang 5, 6, bài xích 1, 2, 3, 4, 5 SGK Giải Toán lớp 4 trang 96 SGK bài xích 1, 2, 3, 4, dấu hiệu chia hết mang đến 5 Giải Toán lớp 4 trang 131, 132 luyện tập chung
Từ khoá liên quan: giai toan lop 4 trang 176, Giai toan 4 trang 176, giai toan lop 4 on tap ve tim nhị so khi biet tong hoac hieu và ti so cua hai so vị trang 176,

- Tìm quý giá của 1 phần bằng cách lấy tổng nhị số phân tách cho tổng số phần bởi nhau.

- tìm số bé (lấy giá chỉ trị một phần nhân cùng với số phần của số bé).

- tìm kiếm số mập (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

+) Cột vật dụng hai: 

Coi số nhỏ nhắn gồm (1) phần thì số lớn gồm (6) phần như thế.

Tổng số phần đều bằng nhau là:

(1 + 6 = 7) (phần)

Số nhỏ bé là:

(91 : 7 imes 1 = 13)

Số to là:

(91-13=78) 

+) Cột thiết bị ba:

Coi số nhỏ xíu gồm (2) phần cân nhau thì số lớn gồm (3) phần như thế.

Tổng số phần đều nhau là:

( 2+ 3=5) (phần)

Số nhỏ bé là:

(170:5 imes 2 = 68)

Số phệ là:

( 170-68 =102 ) 

+) Cột máy tư:

Coi số bé nhỏ gồm (3) phần đều bằng nhau thì số lớn tất cả (5) phần như thế.

Tổng số phần đều nhau là: 

( 3+5=8 ) (phần)

Số nhỏ bé là:

(216: 8 imes 3 = 81)

Số béo là:

( 216- 81= 135) 

 Vậy ta tất cả bảng kết quả như sau :

Tổng nhị số

(91)

(170)

(216)

Tỉ số của nhì số

 $$1 over 6$$

 $$2 over 3$$

$$3 over 5$$

Số bé

 (13)

 (68)

 (81)

Số lớn

( 78)

 (102)

(135)


bài bác 2


Video khuyên bảo giải


Viết số thích hợp vào ô trống:

Hiệu hai số

(72)

(63)

(105)

Tỉ số của nhì số

 $$1 over 5$$

 $$3 over 4$$

 $$4 over 7$$

Số bé

 

 

 

Số lớn

 

 

 

Phương pháp giải:

1. Tìm hiệu số phần bằng nhau.

2. Tìm quý giá của một phần bằng cách lấy hiệu nhì số phân tách cho hiệu số phần bằng nhau.

3. Tìm kiếm số bé nhỏ (lấy giá bán trị 1 phần nhân cùng với số phần của số bé).

4. Tìm số khủng (lấy số nhỏ nhắn cộng cùng với hiệu của nhì số ...).

Lời giải chi tiết:

+) Cột thứ hai:

Coi số nhỏ nhắn gồm (1) phần thì số lớn bao gồm (5) phần như thế.

Hiệu số phần đều nhau là:

(5 - 1 = 4) (phần)

Số bé là:

(72 : 4 imes 1 = 18)

Số lớn là:

(18 + 72 = 90)

+) Cột thiết bị ba:

Coi số bé xíu gồm (3) phần đều bằng nhau thì số lớn có (4) phần như thế.

Xem thêm: Cách chuyển có dấu thành không dấu sang không dấu nhanh chóng bằng unikey

Hiệu số phần bằng nhau là:

(4 - 3 = 1) (phần)

Số bé xíu là:

(63 : 1 imes 3 = 189)

Số khủng là:

(189 + 63 = 252)

+) Cột trang bị tư:

Coi số bé bỏng gồm (3) phần đều bằng nhau thì số lớn gồm (7) phần như thế.

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

(7 - 4 = 3) (phần)

Số nhỏ nhắn là:

(105 : 3 imes 4 = 140)

Số béo là:

(140 + 105 = 245)

Ta tất cả bảng tác dụng như sau: 

Hiệu nhì số

(72)

(63)

(105)

Tỉ số của hai số

 $$1 over 5$$

 $$3 over 4$$

 $$4 over 7$$

Số bé

 (18)

 (189)

 (140)

Số lớn

( 90)

( 252)

(245)


bài 3


Video chỉ dẫn giải


Hai kho cất (1350) tấn thóc. Tra cứu số thóc của từng kho, hiểu được số thóc của kho đầu tiên bằng (dfrac45) số thóc của kho vật dụng hai.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm kiếm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm quý giá của 1 phần bằng bí quyết lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Search số nhỏ nhắn (lấy giá chỉ trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số béo (lấy tổng nhì số trừ đi số bé, …).

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng thể phần đều nhau là:

(4 + 5 = 9) (phần)

Số thóc của kho đầu tiên là:

(1350 : 9 imes 4 = 600) (tấn)

Số thóc của kho đồ vật hai là:

(1350 - 600 = 750) (tấn)

Đáp số: Kho sản phẩm công nghệ nhất: (600) tấn thóc;

Kho máy hai: (750) tấn thóc.


Một shop bán được (56) vỏ hộp kẹo và hộp bánh, trong các số ấy số vỏ hộp kẹo bằng (dfrac34) số vỏ hộp bánh. Hỏi siêu thị bán được từng nào hộp mỗi các loại ?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Kiếm tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm cực hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy tổng nhị số chia cho tổng số phần bởi nhau.

4. Tìm kiếm số bé nhỏ (lấy giá chỉ trị một phần nhân cùng với số phần của số bé).

5. Kiếm tìm số to (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng thể phần đều bằng nhau là:

( 3 + 4 = 7) (phần)

Số vỏ hộp kẹo là:

(56 : 7 imes 3 = 24) (hộp)

Số hộp bánh là:

(56 - 24 = 32) (hộp)

Đáp số: Kẹo: (24 ) hộp;

Bánh: (32) hộp.


bài bác 5


Video trả lời giải


Mẹ hơn con (27) tuổi. Sau (3) năm nữa tuổi bà mẹ sẽ cấp (4) lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi tuổi nhỏ sau (3) năm nữa (vai trò là số bé) có (1) phần thì tuổi người mẹ sau (3) năm nữa (vai trò là số lớn) gồm (4) phần như thế.

2. Kiếm tìm hiệu số phần bởi nhau.

3. Tìm quý giá của một phần bằng bí quyết lấy hiệu nhị số phân tách cho hiệu số phần bởi nhau.

4. Tra cứu số bé bỏng và số lớn

5. Search số tuổi hiện thời ta đem số tuổi sau (3) năm nữa trừ đi (3) tuổi.

Lời giải đưa ra tiết:

Hiệu số tuổi không biến đổi theo thời gian. Mẹ hơn con (27) tuổi thì sau (3) năm nữa người mẹ hơn nhỏ (27) tuổi.