Trong tiếng Anh, thời hạn là trong những nội dung phổ biến và thường gặp mặt trong nhiều tình huống giao tiếp. Mặc dù nhiên, có khá nhiều người học tập vẫn còn hoảng loạn về các cách đọc với viết thiết bị ngày tháng đúng chuẩn trong tiếng Anh, hoặc chưa biết cách đọc đúng. Vì đó, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các cách đọc thứ tháng ngày tiếng Anh chuẩn chỉnh xác và các từ vựng liên quan trong vô số tình huống giao tiếp khác nhau.

Bạn đang xem: Thứ ngày tháng năm tiếng anh


*

Key takeaways

Các máy trong tuần bởi tiếng Anh: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

Các tháng trong thời hạn bằng giờ đồng hồ Anh: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.

Các ngày trong thời điểm tháng bằng giờ đồng hồ Anh được hiểu như giải pháp đọc số thứ tự (1st, 2nd, 3rd, 4th,…).

Các năm rất có thể đọc theo 2 cách: số gồm n chữ số hoặc phân thành 2 phần (đối với các số tất cả 3-4 chữ số).

Từ vựng về thiết bị ngày tháng trong giờ đồng hồ Anh

Các máy trong tuần

Từ vựng về những thứ trong tuần trong giờ Anh

Thứ

Thứ trong giờ Anh

Phiên âm

Phát âm

Viết tắt

Thứ 2

Monday

/ˈmʌndeɪ/

*

Mon

Thứ 3

Tuesday

/ˈtjuːzdeɪ/

*

Tue

Thứ 4

Wednesday

/ˈwenzdeɪ/

*

Wed

Thứ 5

Thursday

/ˈθɜːzdeɪ/

*

Thu

Thứ 6

Friday

/ˈfraɪdeɪ/

*

Fri

Thứ 7

Saturday

/ˈsætədeɪ/

*

Sat

Chủ nhật

Sunday

/ˈsʌndeɪ/

*

Sun

Cách sử dụng: các thứ vào tuần hay đi cùng với giới từ “on”


Ví dụ:

This class takes place on Friday every week.

*
(Lớp học này ra mắt vào sản phẩm công nghệ 6 hàng tuần)

What bởi vì you usually vị on Sunday?

*
(Bạn thường làm gì vào ngày nhà Nhật?)

*

1st

Ngày 2

The second

*

2nd

Ngày 10

The tenth

*

10th

Ngày 21

The twenty first

*

21st

Ngày 30

The thirtieth

*

30th

Cách sử dụng: các ngày trong thời điểm tháng cũng thường xuyên đi cùng với giới trường đoản cú “on”

Ví dụ:

There is a regular meeting on the 1st of every month.

*
(Có 1 trong các buổi họp thường xuyên vào trong ngày 1 sản phẩm tháng.)

We are going khổng lồ have a trip on the 18th this month.

*
(Chúng ta sẽ có một chuyến du ngoạn vào ngày 18 mon này.)

Các tháng trong năm

Từ vựng về những tháng vào năm

Tháng

Tháng trong giờ đồng hồ Anh

Phiên âm

Phát âm

Viết tắt

Tháng 1

January

/ˈdʒænjuəri/

*

Jan

Tháng 2

February

/ˈfebruəri/

*

Feb

Tháng 3

March

/mɑːtʃ/

*

Mar

Tháng 4

April

/ˈeɪprəl/

*

Apr

Tháng 5

May

/meɪ/

*

May

Tháng 6

June

/dʒuːn/

*

June

Tháng 7

July

/dʒuˈlaɪ/

*

Jul

Tháng 8

August

/ɔːˈɡʌst/

*

Aug

Tháng 9

September

/sepˈtembə(r)/

*

Sep

Tháng 10

October

/ɒkˈtəʊbə(r)/

*

Oct

Tháng 11

November

/nəʊˈvembə(r)/

*

Nov

Tháng 12

December

/dɪˈsembə(r)/

*

Dec

Cách sử dụng: các tháng trong thời gian thường đi cùng với giới từ “in”


Ví dụ:

It often rains a lot in July here.

*
(Trời thường mưa hết sức nhiều trong thời điểm tháng 7 ngơi nghỉ đây.)

Vietnam’s Luner New Year often takes place in January or February.

*
(Tết Âm lịch ở nước ta thường ra mắt vào tháng 1 hoặc tháng 2.)

*

2003: Two thousand và three

*

938: Nine hundred & thirty eight

*

Chia có tác dụng 2 phần, 2 chữ số phía trước và 2 chữ số vùng phía đằng sau (đối cùng với số bao gồm 4 chữ số)

2022: Twenty twenty two

*

2017: Twenty seventeen

*

1968: Nineteen sixty eight

*

Cách sử dụng: những năm hay đi cùng với giới từ bỏ “in”

Ví dụ:

There was a historic tsunami in japan in 2002.

*
(Có một trận sóng thần lịch sử dân tộc ở Nhật bạn dạng vào năm 2002.)

This new policy will take effect in 2023.

*
(Chính sách bắt đầu này sẽ có được hiệu lực vào khoảng thời gian 2023.)

Cách đọc và viết thứ ngày mon kết hợp

Cách viết vật dụng ngày tháng trong giờ Anh

Thứ, ngày, tháng, năm

Ví dụ: What day is it today? - It’s Wednesday, July 28th 2020. (Hôm ni ngày mấy vậy? - máy 4, ngày 28 tháng 7 năm 2020.)

Thứ, tháng, ngày, năm

Ví dụ: What day is it today? - It’s Wednesday, 28th July 2020. (Hôm ni ngày mấy vậy? - sản phẩm công nghệ 4, ngày 28 tháng 7 năm 2020.)

Cách đọc đồ vật ngày tháng trong giờ Anh

Tháng + the + ngày

Ví dụ: When is your birthday? - On December the 16th. (Sinh nhật bạn bao giờ vậy? - Ngày 16 tháng 12.)

The + ngày + of + tháng

Ví dụ: When is your birthday? - On the 16th of December. (Sinh nhật bạn bao giờ vậy? - Ngày 16 mon 12.)

Một số từ vựng khác về thời gian

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

Ý nghĩa

On/at the weekend

-

-

vào cuối tuần

Every day/month/year

-

-

mỗi ngày/tháng/năm

A fortnight (n)

/ˈfɔːtnaɪt/

*

2 tuần; nửa tháng

Daily/monthly/yearly/annually (adv.)

-

-

hàng ngày/tháng/năm

A decade (n)

/ˈdekeɪd/

*

một thập kỷ (10 năm)

A century (n)

/ˈsentʃəri/

*

một cố kỉnh kỷ (100 năm)

A millennium (n)

/mɪˈleniəm/

*

một thiên niên kỷ (1000 năm)

Spring (n)

/sprɪŋ/

*

mùa xuân

Summer (n)

/ˈsʌmə(r)/

*

mùa hè

Autumn (n)

/ˈɔːtəm/

*

mùa thu

Winter (n)

/ˈwɪntə(r)/

*

mùa đông

Bài tập về trang bị ngày mon trong giờ Anh

Bài 1: Viết cách đọc đồ vật ngày tháng trong giờ Anh cho các trường thích hợp sau:

Bài 2: Dịch các câu sau quý phái tiếng Anh áp dụng cách viết thứ ngày tháng thiết yếu xác:

Giao thừa là ngày 31/12 hàng năm.

Xem thêm: Hợp âm có không giữ mất đừng tìm, chord: có không giữ mất đừng tìm

2/9 là ngày Quốc khánh Việt Nam.

Gợi ý làm bài

Bài 1:

February the 2nd (second)/The 2nd (second) of February, two thousand twenty one/twenty twenty one.

June the 3rd (third)/The 3rd (third) of June, nineteen ninety four

Wednesday, August the 7th (seventh)/The 7th (seventh) of August, two thousand thirty

Sunday, January the 1st (first)/The 1st (first) of January, ten o one.

November the 30th (thirtieth)/The 30th (thirtieth) of November, thirteen o five.

Today is Tuesday, July 27th/27th July 2021.

Bài 2:

The Fall Semesster will start on September 22nd/22nd September 2022.

There was a serious accident on this road on August 8th/8th August 2020.

The New Year’s Eve is one December 31st/31st December every year.

September 2nd/2nd September is the Vietnam’s Independence Day.

Tổng kết

Cách đọc máy ngày mon là giữa những mảng quan trọng của giờ đồng hồ Anh giao tiếp, nhất là trong các trường hợp đời sống sản phẩm ngày. Vì đó, bạn học rất có thể tham khảo các cách hiểu thứ tháng ngày tiếng Anh chuẩn chỉnh xác trong nội dung bài viết trên, đồng thời xem thêm các từ vựng về thời hạn có thể chạm chán trong một số trong những tình huống khác, để trọn vẹn hiểu về kiến thức này.

Đọc cùng viết tháng ngày tiếng Anh – nghe tất cả vẻ đơn giản dễ dàng như giờ đồng hồ Việt cơ mà thật sự nó ẩn chứa một số trong những công thức đòi hỏi chúng ta cần nắm vững để có thể làm giỏi bài khám nghiệm trong lớp, tương tự như là thực hiện thành thành thạo khi tiếp xúc với tín đồ nước ngoài. Trong nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phát âm sâu về phần kiến thức và kỹ năng này.

1. Phương pháp viết thứ trong tuần (Days of week)

Thứ 2Monday – /ˈmʌndeɪ/
Thứ 3Tuesday – /ˈtjuːzdeɪ/
Thứ 4Wednesday – /ˈwenzdeɪ/
Thứ 5Thursday – /ˈθɜːzdeɪ/
Thứ 6Friday – /ˈfraɪdeɪ/
Thứ 7Saturday – /ˈsætədeɪ/
Chủ NhậtSunday – /ˈsʌndeɪ/

Lưu ý:

Dùng giới trường đoản cú “on” trước thời điểm ngày trong tuần

Ví dụ: We’ve got an appointment on Tuesday morning. (Chúng ta tất cả cuộc hứa hẹn vào sáng thứ ba)

Khi thấy được “s” sau các ngày vào tuần như: Sundays, Mondays,… bọn họ hiểu là ý của người nói sẽ làm một vấn đề gì vào ngày đó trong tất cả các tuần.

Ví dụ: I visit my grandparents on Saturdays. (Cứ tới đồ vật 7 là tôi đi thăm ông bà của mình.)

2. Cách viết ngày vào tháng (Dates of Month)

*
Lưu ý: Ngày một là “First” sẽ được viết tắt thành “1st” bằng cách lấy 2 chữ cuối của ngày trong tháng.Ví dụ: Ngày 2 là “Second” => “2nd”Ngày 21 là: “Twenty-first” => “21st”

3. Biện pháp viết tháng trong thời điểm (Months of a Year)

Tháng 1January – /ˈdʒænjuəri/
Tháng 2February – /ˈfebruəri/
Tháng 3March – /mɑːtʃ/
Tháng 4April – /ˈeɪprəl/
Tháng 5May – /meɪ/
Tháng 6June – /dʒuːn/
Tháng 7July – /dʒuˈlaɪ/
Tháng 8August – /ɔːˈɡʌst/
Tháng 9September – /sepˈtembə(r)/
Tháng 10October – /ɒkˈtəʊbə(r)/
Tháng 11November – /nəʊˈvembə(r)/
Tháng 12December – /dɪˈsembə(r)/

Lưu ý:

Dùng giới tự “in” trước các tháng

Ví dụ:The students go back to lớn school in July. (Cô ấy sẽ đi học lại vào thời điểm tháng 7.)

Nếu trong câu vừa có ngày, vừa tất cả tháng ta sử dụng giới trường đoản cú “on” phía trước

Ví dụ: on 22nd December, on June 3rd,… (ở đây vì sao lại viết theo 2 bí quyết như vậy, mục bên dưới sẽ được đáp án nhé!).My birthday is on 3rd May. (Ngày sinh nhật của mình là ngày 3 tháng 5.)

*

4. Phép tắc đọc cùng viết tháng ngày trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh – Anh, thì ban đầu bằng (Thứ) + Ngày + tháng
Trong giờ đồng hồ Anh – Mỹ, thì ngược lại là (Thứ) + tháng + ngày
They’re having a các buổi party on 16th November. (Họ có 1 trong các buổi tiệc ngày 16 mon 11.)

=> Đọc là on the sixteenth of November(Anh – Anh)Lưu ý: Trong biện pháp đọc Anh – Anh, the với of phải luôn luôn luôn đi cùng nhau.

Our Wedding Anniversary is on August 11th. (Lễ kỉ niệm ngày cưới của họ là ngày 11 mon 8.)

=> gọi là on August the eleventh. (Anh – Mỹ)

5. Một số lưu ý khác

1. Dùng giới trường đoản cú ON trước Thứ, ON trước ngày, theo mẫu tháng cùng ON trước (thứ), ngày cùng tháng. Ví dụ:

On Sunday, I stay at home. (Ngày công ty nhật tôi sinh hoạt nhà)In september, the libary holds events. (Tháng 9, tủ sách tổ chức các sự kiện)On the 4th of July, my mother celebrates her birthday party.(Mẹ tôi tổ chức tiệc sinh nhật vào ngày 4 mon 7)

2. Khi nói ngày vào tháng, chỉ việc dùng số thứ tự khớp ứng với ngày mong muốn nói, nhưng phải thêm THE trước nó.Ví dụ: September the second = ngày 2 tháng 9. Lúc viết, hoàn toàn có thể viết September 2nd3. Nếu ý muốn nói ngày âm lịch, chỉ cần thêm các từ ON THE LUNAR CALENDAR đằng sau.Ví dụ: August 15th on the Lunar Calendar is the Middle-Autumn Festival. (15 tháng 8 âm kế hoạch là ngày đầu năm Trung Thu)

Mong rằng bài học sẽ giúp các bạn giải đáp được toàn bộ các vướng mắc của mình, nếu có góp ý gì chúng ta hãy phản hồi ở phần phản hồi bên dưới, đã được trả lời một cách nhanh lẹ nhất. Chúc các bạn học tập vui vẻ!