QUAN SÁT HÌNH KHÔNG GIANVỚI PHẨN MỀM YENKA1. Ra mắt phần mượt Yenka
Yenka là một phần mềm nhỏ, dễ dàng và đơn giản nhưng rất bổ ích khi bắt đầu làm thân quen với những hình không gian như hình chóp, hình nón, hình trụ. Ngoại trừ việc tạo thành các hình này, em còn tồn tại thể đổi khác kích thước, màu, di chuyển và bố trí chúng. Từ phần đông hình không khí cơ bản em còn rất có thể sáng tạo ra các mô hình hoàn hảo như công trình xây dựng xây dựng, phong cách thiết kế theo ý mình.2. Ra mắt màn hình làm việc chính của phần mềmđể khởi đụng phần mềm, khi ấy sẽ xuất
Khởi động phần mềm
Nháy đúp vào biểu tượng hiện hộp thoại sau đây:Nháy nút Try Basic Version nhằm vào màn hình hiển thị chính của phần mềm.Màn hình chính
Hộp công cụ
Khu vực tạo những đối tượng
Thanh công cụ
Hộp công cụ dùng để làm tạo ra những hình ko gian. Các hình sẽ được tạo nên tại khung ở vị trí chính giữa màn hình.Thanh công cụ chứa những nút lệnh dùng để làm điều khiển và thao tác làm việc với các đối tượng.Thoát khỏi phần mềm
Muốn thoát ra khỏi phần mềm, nháy nút Close bên trên thanh công cụ.Tạo hình không giana) tạo mô hình
Đê’ tùy chỉnh đối tượng hình, em phải làm việc với vỏ hộp công cụ:Các công cụ dùng làm tạo hình không gian thường gặp gồm: hình tròn (),hình nón (), hình chóp () và hình lăng trụ (). Khi kéo thả những đốitượng này vào giữa màn hình, em đang nhận được quy mô có dạng sau:Mô hình gồm các hỉnh không khí nhìn từ trên xuống.• Xoay quy mô trong không khí 3DNháy vào biểu tượng trên thanh công cụ. Lúc ấy con trỏ sẽ biến dạng s .Đưa nhỏ trỏ loài chuột lên tế bào hình, nhấn giữ và di chuyển chuột, em vẫn thấy mô hình quay trong không khí 3D. Lệnh hết chức năng khi em thả chuột.Một ý kiến khác vào mô hình của các hình không gian
Phóng to, thu nhỏ
Nháy chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ. Khi ấy con trỏ sẽ trở nên dạng
Nhấn giữ và di chuyển chuột em vẫn thấy quy mô được phóng to, thu nhỏ tuỳ thuộc vào sự di chuyển của chuột. Lệnh hết tác dụng khi em thả chuột.Dịch gửi khung tế bào hình
Nháy chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ. Khi ấy con trỏ sẽ biến hóa dạng *ĩ*.Nhấn duy trì và dịch chuyển chuột em đã thấy tế bào hình vận động theo hướng dịch rời của chuột. Lệnh hết tính năng khi em thả chuột.b) những lệnh chế tạo mới, lưu, mở tệp mô hình
Các tệp lưu mô hình có phần mở rộng ngầm định là yka. Các thao tác làm việc với tệp phần đa thông qua hình tượng . Lúc nháy loài chuột vào hình tượng này mộtbảng chọn mở ra có dạng như hình bên:c) Xoá các đối tượng
Đê’ xoá một hình, em hãy nháy chuột lên hình đó để lựa chọn (đánh dấu) rồi thừa nhận phím Delete. Hoàn toàn có thể chọn đổng thời những đối tượng bằng phương pháp nhấn giữ phím Ctrl trong những khi chọn hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+A để chọn toàn bộ các đối tượng người tiêu dùng hiện tất cả trên màn hình.New 1» Open nội dung o Online Models05- Open... 0 Reloadw Save
Save As...ẸỌ Export... Print...Print Setup..E2 Copy Screen
Tạo tệp mới
Mở tệp
Lưu
Lưu với tên khác
Khám phá, tinh chỉnh các hình ko giana) cố đổi, di chuyển
Muốn dịch chuyển một hình không gian, hãy kéo thả đối tượng người tiêu dùng đó. Chăm chú khi dịch chuyển một hình lên đúng đỉnh của một hình khác ta sẽ được hai hình không gian chổng nhau. Với cách này, ta có thể tạo ra gần như hình cùng với nhiểu kiểu bản vẽ xây dựng khác nhau.Có thể dịch rời hay xếp chống những hình lên nhau.Hình bên bắt buộc là tác dụng của những khối đã xếp ông xã lên nhau.b) biến hóa kích thước
Đê’ đổi khác kích thước của một đối tượng người tiêu dùng trước tiên phải chọn hình. Khi đó sẽ mở ra các con đường viền và các nút bé dại trên đối tượng, chất nhận được tương tác đê’ biến hóa kích thước. Tuỳ vào từng đối tượng mà các nút, con đường viền gồm dạng khác nhau.• Hình trụ• Hình lảng trụ tam giác
Các nút điều khiển có thể chấp nhận được xoay tròn khối hình trụ.đường viền size trên có tính năng điều khiển đàn hồi của khối trụ theo hướng ngang với theo chiều thẳng đứng của mặt trên hình trụ.Các con đường viền khung dưới có chức năng điều khiển co dãn của khối trụ theo hướng ngang với theo chiều trực tiếp đứng của mặt bên dưới hình trụ.• Hĩnh chóp tam giác
Các nút điểu khiển này chất nhận được xoay khối lăng trụ.Các mặt đường viền size trên, dưới có tính năng điều khiển co dãn và đàn hồi hình lăng trụ theo hướng ngang với chiều trực tiếp đứng.Các đường viền khung đứng có tính năng điều khiển co dãn đàn hồi của khối lãng trụ theo chiều ngang.Các con đường viền bên cạnh có tác dụng điều khiển co dãn toàn thể hình chóp theo hướng ngang với thẳng đứng.Các nút tinh chỉnh này chỉ có thể chấp nhận được xoay khối hình chóp tam giác.Các đường viền khung lòng có công dụng điều khiển đàn hồi co dãn của khối lãng trụ theo chiều ngang với giữ chiều cao không thay đổi.• Hình nón
Các nút tinh chỉnh và điều khiển này chỉ cho phép xoay khối hình nón.V Paintsy White"4 đen A Red Green
A blue Yellow
Các mặt đường viền tròn lòng có tác dụng điều khiển đàn hồi của khối lăng trụ theo hướng ngang cùng chiều thẳng đứng và giữ thắt chặt và cố định đỉnh hình nón.-JMuốn tô màu, biến hóa màu cho các hình, em dùng vẻ ngoài Paints . Lúc nháy chuột vào luật pháp này em vẫn thấy một danh sách những màu như hình bên.Các bước triển khai tô màu:Kéo thả một màu ra tế bào hình. Lúc ấy trên các hình mở ra các chấm đen cho biết hình đó tất cả thể biến hóa màu. Kéo thả color vào các chấm đen để sơn màu.Objects
Basic
Triangular prism / Cone
Triangular based pyramic > Cylinder net
Triangular prism net Volume
A Paints
White "I black A Red
Green
I Blue. Yellow
Kéo thả màu cẩn đánh vào những chấm black để thay đổi màu.Ví dụ, ta rất có thể tô màu các mặt của hình lăng trụ tam giác với các màukhác nhau.Objects
Basic> Cone
Er Triangular based pyramil> Cylinder net
Triangular prism net•Vi Volume
T Paints.. White* Black
Redzfc Green
A Blue
Ov Yellow
Kéo thà màu sắc vào vị trl gồm chấm đen đe tô màu cho mặt này.Vị trí nhỏ trỏ chuột sau thời điểm đã chọn màu và đang chuẩn bị tô màu.d) biến đổi tính chất của hình
Các tính chất của hình có thể được biến hóa thông qua vỏ hộp thoại tính chất đối tượng. Nháy lưu ban lên đối tượng, hộp thoại mô tả các thông tin, tính chất của đối tượng người tiêu dùng được mở ra.Hình dưới đấy là hộp thoại đặc thù của hình lăng trụ đều. Bạn cũng có thể thay thay đổi hai tham số quan trọng đặc biệt của hình là độ cao (height) cùng độ dài cạnh lòng (base edge) bằng cách gõ trực tiếp vào ô hoặc nháy chuột vào các nútđể tăng, bớt từng đối kháng vị.Hộp thoại tính chất của hình lăng trụ đều(Có một vun nối nhỏ dại từ đối tượng hình đến hộp thoại này).e) vội vàng giấy thành hình không gian
Một tính năng rất tốt của ứng dụng là có thể chấp nhận được ta quan liêu sát phương pháp tạo hình không khí từ một hình phẳng.Phần mượt sẽ cho phép quan giáp và thực hiện hai quá trình ngược nhau:Cho hình phẳng, đề xuất “gấp” lại để chế tạo thành một hình ko gian.Cho trước hình ko gian, nên “mở” ra thành một hình phẳng.• cấp hình phẳng để tạo hình không gian
Sử dụng những công cụ đối tượng người sử dụng để tạo các hình phẳng trong form mô hình bằng cách kéo thả các đối tượng người sử dụng này. Hiện ở vị trí mềm hỗ trợ cho nhì hình, hình trụ k Cylinder net cùng hình lăng trụ Triangular prism net .Chọn Cylinder net hoặc Triangular prism net trong vỏ hộp công cụ. Kéo thả đối tượng này vào giữa màn hình.Ví dụ, hình tròn trụ phẳng dưới đây:Mặt bên trên hình trụ
Mặt xung quanh của hình trụ
Mặt đáy của hình trụ
Kéo thả chuột để thực hiện thao tác “gấp” hình phẳng này thành hình không gian tương ứng.Nút này dùng để "đỏng", "mở" mặt trên hình trụ.Nút này dùng làm "dựng thẳng đứng" mặt mặt hình trụ.nút này dùng để làm "cuộn tròn” mặt mặt hình trụ.Các nút tại đáy hình trụ chì có công dụng dịch chuyển vị trí trong size mô hìrih.Net
Home
CÓ thể xem quy trình “gấp” một cách tự động hóa như sau: nháy đúp loài chuột lên đối tượng người tiêu dùng để mở vỏ hộp thoại tính chất, kế tiếp chọn lệnh Fold trong vỏ hộp thoại này.Objects
Basic3D Shapes0 Circle
A Equilateral triangle■ Cylinder
Triangular prism ( Cone
Triangular based pyramid"v Cylinder net
Triangular prism netỊỘ VolumeÌ- Paints
Các đối tượnghình phăng
Hình trụ phẳngđược tạo ra trongkhung.• Mở hình không gian thành hình phẳng
Ngược lại, đối với các hình không khí (hình trụ, lăng trụ, chóp), cần sử dụng lệnh xuất hiện trong hộp thoại đặc thù để biến hóa hình không gian 3D thành “hình phang”.Hộp thoại đặc thù hình lăng trụ tam giác đều. Nháy nút open để chuyển hình này sang dạng phẳng (Net):Actions
Flatten♦ Fold
Store angles Í j Convert khổng lồ shape
Rotation
Hộp thoại tính chất hình lăng trụ đã đưa sang dạng phẳng.Đối với hình phẳng, các lệnh sau đây rất có thể thực hiện:Flatten: tự động làm phẳng hình này trong mô hình.Fold: tự động hóa gấp lại về trạng thái ban sơ hoặc một trạng thái thích hợp bởi lệnh Store angles.Store angles: cố định và thắt chặt vị trí của lệnh vội vàng lại. Lệnh này chỉ có tính năng khi đang tiến hành lệnh Fold.Convert to lớn Shape: đưa trạng thái hình phẳng thành những hình 3D. Lênh này chỉ có công dụng khi đã thực hiện kết thúc việc gấp trọn vẹn hình phang do lệnh Fold.Một số tác dụng nâng caoa) thay đổi mẫu biểu thị hình
Đối với các mặt của các hình không gian, ta ko những bao gồm thể chuyển đổi màu, nhưng mà còn biến đổi được giao diện và mẫu thể hiện. Ví dụ, ta rất có thể “lát” mặt bao quanh của hình trụ bằng mẫu hình viên gạch, ...Thao tác thực hiện:Nháy đúp con chuột để mở hộp thoại tính chất của hình.Prism
Home > Surface appearance
Chọn kiểu dáng mat trong danh sách này
Sand
Planks
Gravel
New bricks
Floral wallpaper
Old bricks
Modern wallpaper
Stone blocks
Wrapping paper
Marble tiles
Custom
Pool tiles
Slate tiles
Terra cotta tiles
Metal floor
Corrugated iron
Grass
Custom
No file
Wood
Transparency
Chọn lệnh biến đổi kiểu bề mặt Surface appearance
Trong vỏ hộp thoại tiếp theo, chọn Use material và chọn mẫu trong danh sách Material phía dưới.Sau khi lựa chọn mẫu như trên, kết quả có thể như sau: b) xoay hình trong không gian
Trong vỏ hộp thoại tính chất của hình, em có thể quay hình theo những cách khác biệt trong ko gian.Khung Rotation có những lệnh chất nhận được quay hình theo các cách không giống nhau:Quay theo trục ngang
Quay theo trục dọc 1Quay theo trục thẳng đứng •-Trở lại vị trí ban đầu
Các nút lệnh ở khung Rotation
Trong hình dưới đây, hình trụ và hình lăng trụ đã có được xoay xung quanh trục dọc để thành những hình nằm ngang trên tế bào hình.Kết họp các chức năng và vẻ ngoài nâng cao, chúng ta có thể tạo ra được những hình không gian đa dạng, cùng với màu với kiểu trình bày phong phú.Bài tập thực hành1. Tạo các hình sau:

Chủ đề: quan ngay cạnh hình không gian với phần mềm yenka: Yenka là phần mềm dễ dàng và đơn giản và hữu ích trong việc quan gần cạnh hình ko gian. Cùng với Yenka, người dùng rất có thể dễ dàng chế tác và làm việc với các đối tượng người sử dụng không gian, giúp tăng tốc kỹ năng quan gần kề và tứ duy ko gian. Kề bên đó, việc áp dụng Yenka cũng giúp cho các em học tập sinh nâng cấp kỹ năng tin học và sáng tạo. Hãy cùng mày mò và tận dụng những phầm mềm của Yenka để phát triển phiên bản thân mình nhé!


Yenka là một trong những phần mềm vật dụng họa giáo dục được áp dụng để giảng dạy các bài học về khoa học, công nghệ, toán học tập và khả năng kỹ thuật. Các tác dụng của Yenka bao hàm mô phỏng, vẽ vật dụng thị, quy mô hóa, giải phương trình, phân tích tài liệu và cung cấp giảng dạy. Trong bài toán quan cạnh bên hình ko gian, Yenka cung cấp các điều khoản để xây dựng các hình học không gian và cho phép người cần sử dụng quan giáp và xúc tiến với chúng trực tiếp trên màn hình máy tính. Yenka giúp học viên hiểu và thực hành các tài năng trong lớp học tập một bí quyết thú vị và hiệu quả hơn.

Bạn đang xem: Quan sát hình không gian với phần mềm yenka

*

Việc sử dụng phần mềm Yenka trong việc quan liền kề hình không khí là rất đặc biệt vì nó giúp cho tất cả những người học hoàn toàn có thể thực hành cùng trực quan hóa được những kiến thức và kỹ năng về hình không gian một giải pháp dễ dàng. Nỗ lực thể, phần mềm Yenka cung cấp cho người học các công nuốm và tuấn kiệt để xây dựng, tạo ra, di chuyển, xoay, zoom, và phóng to lớn hình không gian trong không khí 3D trực quan lại và đối chọi giản. Điều này giúp cho tất cả những người học làm rõ hơn về quan niệm hình học tập trong không khí và gồm thể nâng cấp kỹ năng giải quyết và xử lý các bài toán tương quan đến hình không gian.


Phần mượt Yenka là 1 phần mềm rất có ích trong câu hỏi quan gần cạnh hình không gian. Các tính năng của Yenka giúp giảng viên huấn luyện và đào tạo và học viên học tập một cách dễ dàng và kết quả hơn. Sau đấy là các kĩ năng của ứng dụng Yenka trong bài toán giúp quan tiếp giáp hình ko gian:1. Hiển thị vật họa: Yenka cho phép hiển thị hình ảnh 3D, giúp học viên quan liền kề hình khối và những hình không gian gian cực kỳ sắc nét và rõ ràng.2. Chuyển đổi giữa các cơ chế hiển thị: Yenka đến phép biến đổi giữa các cơ chế hiển thị khác nhau, bao gồm chế độ coi từ bên trên xuống, coi từ dưới lên, xoay quanh hình khối và zoom.3. Hỗ trợ hình khối cùng hình khoảng không gian bao gồm sẵn: Yenka có thư viện hình khối với hình không gian gian gồm sẵn để học sinh hoàn toàn có thể thực hành khá đầy đủ các khả năng và kỹ năng và kiến thức về hình ko gian.4. Chất nhận được tạo và tàng trữ tập tin của học sinh: Yenka rất có thể lưu trữ tập tin của học viên để hỗ trợ quá trình học tập.Tóm lại, phần mềm Yenka là một trong công thế hữu ích để giúp đỡ học sinh quan giáp hình không khí một cách tiện lợi và hiệu quả. Nó cung ứng những tính năng đáp ứng nhu cầu nhu ước của học sinh và gia sư trong giảng dạy và tiếp thu kiến thức hình không gian.

*

Phần mềm Yenka là một trong những công cụ có lợi trong giáo dục để giúp đỡ học sinh quan giáp và thực hành những bài tập về hình không gian một cách trực quan liêu và công dụng hơn. Qua việc sử dụng phần mềm, học tập sinh rất có thể dễ dàng xây dựng các đồ thị, hình ảnh và mô hình để giải quyết các vấn đề hình học tập một cách hối hả và bao gồm xác. Sát bên đó, phần mềm Yenka cũng giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết như khả năng tư duy ko gian, sáng chế và giải quyết và xử lý vấn đề, từ kia giúp bọn họ trở thành fan học chủ quyền và lạc quan trong học tập.

Xem thêm: Hướng dẫn cách ẩn tin nhắn zalo trên máy tính, cách ẩn tin nhắn trên zalo pc đơn giản nhất

*

Có những áp dụng nào không giống của phần mềm Yenka vào giáo dục tương quan đến việc quan tiếp giáp hình không khí không?


Ngoài bài toán quan tiếp giáp hình không gian, phần mềm Yenka cũng khá được sử dụng trong tương đối nhiều ứng dụng giáo dục và đào tạo khác như:- chuyển động mô phỏng trong giáo dục sinh học, hóa học, thiết bị lý cùng kỹ thuật.- Phân tích tài liệu trong toán học, khoa học, kỹ thuật.- thiết kế và xây dựng quy mô trong công nghệ. - tạo ra nguồn tư liệu giảng dạy lôi cuốn và sinh động. Đặc biệt, Yenka hỗ trợ nhiều lý lẽ và tính năng để giúp đỡ giáo viên cùng học sinh tiện lợi tạo, sửa thay đổi và chia sẻ bài giảng một giải pháp ngay lập tức.

*

Quan sát không khí với ứng dụng Yenka

Nhận thấy rằng bạn đang tìm tìm một công cụ giáo dục đào tạo thú vị với đa dạng? Yenka hoàn toàn có thể giúp bạn. Với đa phần mềm giáo dục đào tạo hỗ trợ, Yenka là 1 trong công cụ hữu hiệu để giảng dạy và tiếp thu kiến thức hiệu quả.


Quan sát không gian với phần mềm Yenka

Quan sát không khí là một năng lực rất quan trọng trong nhiều nghành khoa học, kỹ thuật cùng nghệ thuật. Mặc dù nhiên, nó không phải ai ai cũng có thể thực hiện hiệu quả. Đêm hôm hôm nay, hãy cùng xem video clip của công ty chúng tôi và tra cứu hiểu cách để trở thành một chuyên viên quan sát không gian thực thụ.