Cách lập tờ khai gia nhập BHXH, BHYT, BHTN chủng loại TK1 – TS

2. Trách nhiệm lập: fan tham gia BHXH, BHYT

3. Phương pháp lập: chủng loại TK1-TS theo ra quyết định 959/QĐ-BHXH

TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ núm ĐỔI THÔNG TIN

NGƯỜI thâm nhập BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: BHXH quận cầu Giấy.

Bạn đang xem: Mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

<01>. Họ với tên (viết chữ in hoa): NGUYỄN MAI AN (ghi khá đầy đủ họ cùng tên của tín đồ tham gia BHXH, BHYT).

<02>. Số định danh: 0111168935 (Đối với những người cùng tham gia BHXH, BHYT; người chỉ gia nhập BHXH bắt buộc; bạn tham gia BHXH từ bỏ nguyện thì ghi số sổ BHXH. Ngôi trường hợp chưa tồn tại số sổ BHXH mà bao gồm thẻ BHYT thì ghi số thẻ BHYT. Nếu chưa xuất hiện thì nhằm trống.)

<06>. Nơi cấp thủ tục khai sinh (quê quán): <06.1>. Buôn bản (phường, thị trấn): Dương Nội

<06.2>.Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): Hà Đông

<06.3>. Thức giấc (thành phố): Hà Nội (Ghi rõ tên thôn (phường, thị trấn); thị xã (quận, thị xã, tp thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố đã cấp chứng từ khai sinh lần đầu. Ngôi trường hợp không được cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên tiệm (trường hợp gần kề nhập, chia tách bóc địa giới hành chính thì ghi theo tên địa điểm tại thời gian kê khai).

<08>. Địa chỉ khu vực cư trú: <08.1>. Số nhà, con đường phố, làng mạc xóm: xóm Lò

<08.2>. Buôn bản (phường, thị trấn): Xã Mường Toong <08.3>. Thị xã (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): Huyện Mường Nhé <08.4>. Tỉnh giấc (thành phố): Điện Biên. (Ghi đầy đủ showroom theo sổ hộ khẩu (trường hợp có sổ nhất thời trú thì ghi theo sổ trợ thì trú).

<10>. Mức tiền đóng: 8.500.000 <11>.Phương thức đóng: Hàng tháng. (Mức tiền đóng góp áp dụng đối với người gia nhập BHXH từ bỏ nguyện: ghi mức các khoản thu nhập tháng do tín đồ tham gia BHXH từ nguyện lựa chọn). (Phương thức đóng áp dụng đối với người đi lao đụng ở nước ngoài, fan tham gia BHXH từ bỏ nguyện): ghi cụ thể phương thức đóng là 03 mon hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng).

<12>. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa căn bệnh ban đầu: 01-015 cơ sở y tế Quân Y 354. (Ghi nơi đk khám bệnh, chữa căn bệnh BHYT ban đầu (danh sách đk nơi KCB lúc đầu được cơ sở BHXH thông báo hàng năm gởi cho 1-1 vị ủy ban nhân dân xã, đại lý thu).

Lưu ý: Khi đổi khác thông tin thì chỉ việc ghi chỉ tiêu <01>, <02>, <12>, <13> và nội dung cầm đổi.

<14>. Tài liệu kèm theo: ...

- Đối cùng với người đổi khác thông tin, ghi các loại sách vở và giấy tờ chứng minh.

- Đối với những người tham gia được hưởng quyền hạn BHYT cao hơn, ghi những loại sách vở chứng minh.

Sau khi trả tất câu hỏi kê khai, tín đồ tham gia ký kết ghi rõ chúng ta tên.

Trường thích hợp kê khai chuyển đổi về thân nhân (họ, thương hiệu đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh) sẽ ghi bên trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì nên có xác thực của đơn vị chức năng nơi người lao rượu cồn đang làm cho việc.

Thực hiện công ty chương cải tân thủ tục hành thiết yếu trong nghành nghề dịch vụ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo đảm y tế (BHYT) dẫn mang đến nhiều chuyển đổi mà doanh nghiệp đề xuất lưu ý. Mẫu TK1-TS (Mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT) vẫn được vận dụng theo đưa ra quyết định 505/QĐ-BHXH của Cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam.

*

Mẫu TK1-TS mới nhất được ban hành kèm theo ra quyết định 505/QĐ-BHXH.

1. Lúc nào cần áp dụng Mẫu TK1-TS

Mẫu TK1-TS là mẫu mã tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT được áp dụng trong trường hợp tín đồ tham gia BHXH, BHYT không được cấp mã số BHXH và trong ngôi trường hợp biến hóa thông tin BHXH, BHYT.

Mục đích của mẫu TK1-TS:

Dùng kê khai các thông tin tín đồ tham gia BHXH, BHYT, BHTN cùng thành viên Hộ gia đình khi không tồn tại mã số BHXH.

Dùng kê khai khi có yêu cầu kiểm soát và điều chỉnh thông tin thâm nhập BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như: nhân thân, chức vụ nghề, cách tiến hành đóng, nơi đk KCB ban đầu...

2. Chủng loại TK1-TS theo đưa ra quyết định số 505/QĐ-BHXH

Tải về mẫu
TK1-TStheo ra quyết định số 505/QĐ-BHXH >> TẠI ĐÂY


Mẫu TK1-TS

(Ban hành kèm theo quyết định số: 505/QĐ-BHXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

------------


TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. Áp dụng so với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH bởi cơ quan lại BHXH cấp

<01>. Họ cùng tên(viết chữ in hoa):.................................... <02>. Giới tính:...............

<03>. Ngày, tháng, năm sinh:......... /.............. /............... <04>. Quốc tịch:...............

<05>. Dân tộc:......................... <06>. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..............................

<07>. Điện thoại:........................ <08>. E-mail (nếu có):....................................

<09>. Nơi đăng ký khai sinh: <09.1>. Xã:...... <09.2>. Huyện:........... <09.3>. Tỉnh:................

Xem thêm: Chi Nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam, Ngân Hàng Tmcp Công Thương Việt Nam

<10>. Bọn họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): .....................................................

<11>. Địa chỉ nhận kết quả: <11.1>. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:.................................

<11.2>. Xã:........................ <11.3>. Huyện:.......................... <11.4>. Tỉnh:.................

<12>. Kê khai Phụ lục thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) so với người gia nhập tra cứu vãn không thấy mã số BHXH và fan tham gia BHYT theo hộ mái ấm gia đình để bớt trừ nấc đóng.

II. Áp dụng so với người thâm nhập đã tất cả mã số BHXH ý kiến đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi bên trên sổ BHXH, thẻ BHYT

<13>. Mã số BHXH:......................................... <14>. Điều chỉnh thông tin cá nhân:

<14.1>. Họ cùng tên (viết chữ in hoa):................................. <14.2>. Giới tính:............

<14.3>. Ngày, tháng, năm sinh: ........... /.............. /....... <14.4>. Nơi đăng ký khai sinh:

Xã....................... Huyện:.................................... Tỉnh:..................................

<14.5>. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:......................................................

<15>. Mức tiền đóng: ...................... <16>. Cách làm đóng:.............................

<17>. Nơi đk khám, chữa bệnh ban đầu: .........................................................

<18>. Nội dung gắng đổi, yêu cầu khác: ................... ....................................

................................ .................................... ............................ .........................

<19>. Làm hồ sơ kèm theo(nếu có): .................................. ......................... ............... ..................

........................... ........................................ ................ ............................ ..................

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ………, ngày …… mon …… năm ………

…………………… ……… Người kê khai

…………………… ……… …………………… ………

…………………… ……… …………………… ………

PHỤ LỤC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH

(Áp dụng đối với: fan tham gia tra cứu vớt không thấy mã số BHXH; bạn tham gia BHYT theo hộ gia đình để bớt trừ mức đóng;

Trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông tài liệu với cỗ Tư pháp)

Họ với tên công ty hộ:................................. Số sổ hộ khẩu (Số sổ nhất thời trú):................. .....................

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu (sổ lâm thời trú): Số nhà, con đường phố, tập thể:.......................... ................

Thôn (bản, tổ dân phố):................................ Xóm (phường, thị trấn):............... ........................

Huyện (quận, Tx, Tp ở trong tỉnh):............. Tỉnh giấc (Tp ở trong Trung ương):.......................... ..

Bảng tin tức thành viên hộ gia đình:

Stt

Họ với tên

Mã số BHXH

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Nơi đk khai sinh

Mối tình dục với công ty hộ

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

….…., ngày…. Tháng …….. Năm …….

Người kê khai

Mẫu TK1-TS: mẫu mã tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT.

3. Trách nhiệm lập mẫu mã TK1-TS

Trách nhiệm lập mẫu TK1-TS ở trong về các đối tượng người tiêu dùng bao gồm:

Người tham gia BHXH, BHYT;

Cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi và tín đồ mất tài năng hành vi) của người tham gia bắt buộc đăng ký điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT;

Khi lập fan lập cần căn cứ vào mục đích của bản thân để tiến hành điền các thông tin theo mẫu:

Mục I: Áp dụng đối với người tham gia tra cứu giúp không thấy mã số BHXH yêu cầu kê khai từ tiêu chí <1> đến tiêu chuẩn <11> (trừ chỉ tiêu <8> nhằm tham gia BHXH, BHYT.

Mục II: Áp dụng đối với người gia nhập tra đã bao gồm mã số BHXH ý kiến đề xuất đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

Kết luận

Mẫu TK1-TS là chủng loại tờ khai đặc biệt quan trọng mà tín đồ lao rượu cồn cần lưu ý để hoàn toàn có thể đăng ký hoặc biến đổi thông tin BHXH, BHYT của chính bản thân mình thành công. Hy vọng, bài viết trên đã hữu ích cho những người lao rượu cồn khi cần kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT.