Grand Theft tự động The Trilogy – The Definitive Edition đã đồng ý trình làng. Đây là phiên phiên bản trau chuốt lại giao diện của cha phần game trái đất mở cổ xưa gồm: GTA III, GTA Vice City, với GTA San Andreas. Nếu bạn chưa biết thì mã cheat Grand Theft tự động The Trilogy – The Definitive Edition cũng không không giống mấy so với bạn dạng gốc. Dưới đây là phần tổng vừa lòng cheat code của cả ba game để các bạn dễ lựa chọn và sử dụng.

Bạn đang xem: Tổng hợp các mã lệnh trong game cướp đường phố gta

Lưu ý nguyên nhân là một số vì sao kỹ thuật đề nghị Rockstar sẽ loại bỏ một số cheat ở một hoặc những hệ máy. Nếu một cheat chúng ta nhập vào không vận động thì tức thị nó đã trở nên bỏ đi rồi. Quanh đó ra, cần sử dụng cheat code đã khóa một vài trophy/achievement, vậy nên chúng ta hãy để ý đến trước lúc dùng.

Để nhập cheat trên các máy console, bạn cứ bấm theo trang bị tự nút. Thời gian đó, nhân đồ gia dụng vẫn hành vi theo công năng của nút bắt buộc sẽ giỏi hơn nếu như khách hàng tìm một vị trí an toàn, ko vướng víu rồi mới nhập mã.

Xem thêm: Cách kiếm tiền trên facebook bang like, 5 cách like facebook kiếm tiền hiệu quả nhất 2023

*

Mã cheat Grand Theft auto III

CÔNG DỤNGPLAYSTATIONXBOXSWITCHPC
Receive All WeaponsR2, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpZR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpGUNSGUNSGUNS
Full HealthR2, R2, L1, R1, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, RB, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpZR, ZR, L, R, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpGESUNDHEIT
Full ArmorR2, R2, L1, L2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, LT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpZR, ZR, L, ZL, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpTORTOISE
Receive $250,000R2, R2, L1, L1, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, LB, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpZR, ZR, L, L, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpIFIWEREARICHMAN
Raise Wanted LevelR2, R2, L1, R2, Left, Right, Left, Right, LeftRT, RT, LB, RT, Left, Right, Left, Right, LeftZR, ZR, L, ZR, Left, Right, Left, Right, LeftMOREPOLICEPLEASE
Lower Wanted LevelR2, R2, L1, R2, Up, Down, Up, Down, Up, DownRT, RT, LB, RT, Up, Down, Up, Down, Up, DownZR, ZR, L, ZR, Up, Down, Up, Down, Up, DownNOPOLICEPLEASE
Increase GoreSquare, L1, Circle, Down, L1, R1, Triangle, Right, L1, XX, LB, B, Down, LB, RB, Y, Right, LB, AY, L, A, Down, L, R, X, Right, L, BNASTYLIMBSCHEAT
Change OutfitRight, Down, Left, Up, L1, L2, Up, Left, Down, RightRight, Down, Left, Up, LB, LT, Up, Left, Down, RightRight, Down, Left, Up, L, ZL, Up, Left, Down, RightILIKEDRESSINGUP
Armed PedestriansR2, R1, Triangle, X, L2, L1, Up, DownRT, RB, Y, A, LT, LB, Up, DownZR, R, X, B, ZL, L, Up, DownWEAPONSFORALL
Angry PedestriansDown, Up, Left, Up, X, R1, R2, L1, L2Down, Up, Left, Up, A, RB, RT, LB, LTDown, Up, Left, Up, B, R, ZR, L, ZLNOBODYLIKESME
Rioting PedestriansDown, Up, Left, Up, X, R1, R2, L2, L1Down, Up, Left, Up, A, RB, RT, LT, LBDown, Up, Left, Up, B, R, ZR, ZL, LITSALLGOINGMAAAD
Speed Up TimeCircle (x3), Square (x5), L1, Triangle, Circle, TriangleB (x3), X (x5), LB, Y, B, YA (x3), Y (x5), L, X, A, XMADWEATHER
Faster GameplayTriangle, Up, Right, Down, Square, L1, L2Y, Up, Right, Down, X, LB, LTX, Up, Right, Down, Y, L, ZLTIMEFLIESWHENYOU
Slower Gameplayriangle, Up, Right, Down, Square, R1, R2Y, Up, Right, Down, X, RB, RTX, Up, Right, Down, Y, R, ZRBOOOOORING
Improved HandlingR1, L1, R2, L1, Left, R1, R1, TriangleRB, LB, RT, LB, Left, RB, RB, YR, L, ZR, L, Left, R, R, XCORNERSLIKEMAD
Flying CarsRight, R2, Circle, R1, L2, Down, L1, R1Right, RT, B, RB, LT, Down, LB, RBRight, ZR, A, R, ZL, Down, L, RCHITTYCHITTYBB
Destroy All CarsL2, R2, L1, R1, L2, R2, Triangle, Square, Circle, Triangle, L2, L1LT, RT, LB, RB, LT, RT, Y, X, B, Y, LT, LBZL, ZR, L, R, ZL, ZR, X, Y, A, X, LT, LBANGBANGBANG
Invisible CarsL1, L1, Square, R2, Triangle, L1, TriangleLB, LB, X, RT, Y, LB, YL, L, Y, ZR, X, L, XANICESETOFWHEELS
Spawn TankCircle (x6), R1, L2, L1, Triangle, Circle, TriangleB (x6), RB, LT, LB, Y, B, YA (x6), R, ZL, L, X, B, XGIVEUSATANK
Clear WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, TriangleLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, YL, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, XSKINCANCERFORME
Cloudy WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, SquareLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, XL, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, YILIKESCOTLAND
Rainy WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, CircleLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, BL, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, AILOVESCOTLAND
Foggy WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, XLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, AL, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, BPEASOUP

*

Mã cheat Grand Theft Auto: Vice City

CÔNG DỤNGPLAYSTATIONXBOXSWITCHPC
Weapon mix #1R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpTHUGSTOOLS
Weapon phối #2R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftPROFESSIONALTOOLS
Weapon phối #3R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, DownRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, DownR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, DownNUTTERTOOLS
Full HealthR1, R2, L1, Circle, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, B, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpASPIRINE
Full ArmorR1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, B, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpPRECIOUSPROTECTION
Instant DeathRight, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LBRight, ZL, Down, R, Left, Left, R, L, ZL, LICANTTAKEITANYMORE
Raise Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, RightRB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, RightR, R, A, ZR, Left, Right, Left, Right, Left, RightYOUWONTTAKEMEALIVE
Lower Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, DownRB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, DownR, R, A, ZR, Up, Down, Up, Down, Up, DownLEAVEMEALONE
Change OutfitRight, Right, Left, Up, L1, L2, Left, Up, Down, RightRight, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, RightRight, Right, Left, Up, L, ZL, Left, Up, Down, RightSTILLLIKEDRESSINGUP
Armed PedestriansR2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, DownRT, RB, A, Y, A, Y, Up, DownZR, R, B, X, B, X, Up, DownOURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
Angry PedestriansDown, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LTDown, Up, Up, Up, B, ZR, R, ZL, ZLNOBODYLIKESME
Rioting PedestriansDown, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LBDown, Left, Up, Left, B, ZR, R, ZL, LFIGHTFIGHTFIGHT
Faster GameplayCircle, Circle, L1, Square, L1, Square (x3), L1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, X, LB, X (x3), LB, Y, B, YA, A, L, Y, L, Y (x3), L, X, A, XONSPEED
Slower GameplayTriangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1Y, Up, Right, Down, X, RT, RBX, Up, Right, Down, Y, ZR, RBOOOOOORING
Improved HandlingTriangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LBX, R, R, Left, R, L, ZR, LGRIPISEVERYTHING
Aggressive TrafficR2, Circle, R1, L2, Left, R1, L1, R2, L2RT, B, RB, LT, Left, RB, LB, RT, LTZR, A, R, ZL, Left, R, L, ZR, ZLMIAMITRAFFIC
Flaming TrafficR2, L2, R1, L1, L2, R2, Square, Triangle, Circle, Triangle, L2, L1RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LBZR, ZL, R, L, ZL, ZR, Y, X, A, X, ZL, LBIGBANG
Pink CarsCircle, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, Right, CircleB, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, BA, L, Down, ZL, Left, B, R, L, Right, AAHAIRDRESSERSCAR
Black CarsCircle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left, CircleB, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, BA, ZL, Up, R, Left, B, R, L, Left, AIWANTITPAINTEDBLACK
Spawn TankCircle, Circle, L1, Circle (x3), L1, L2, R1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, B (x3), LB, LT, RB, Y, B, YA, A, L, A (x3), L, ZL, R, X, A, XPANZER
Spawn DodoRight, R2, Circle, R1, L2, Down, L1, R1Right, RT, B, RB, LT, Down, LB, RBRight, ZR, A, R, ZL, Down, L, RFLYINGWAYS
Spawn Bloodring BangerUp, Right, Right, L1, Right, Up, Square, L2Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LTUp, Right, Right, L, Right, Up, Y, ZLTRAVELINSTYLE
Spawn Bloodring RacerDown, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, LeftDown, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, LeftDown, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Left, LeftGETTHEREQUICKLY
Spawn CaddieCircle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, XB, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, AA, L, Up, R, ZL B, R, L, A, BBETTERTHANWALKING
Spawn Hotring Racer (1)R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RBR, A, ZR, Right, L, ZL, B, B, Y, RGETTHEREVERYFASTINDEED
Spawn Hotring Racer (2)R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up, Circle, R2RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RTZR, L, A, Right, L, R, Right, Up, A, ZRGETTHEREAMAZINGLYFAST
Spawn Love Fist LimoR2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, RightRT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, RightZR, Up, ZL, Left, Left, R, L, A, RightROCKANDROLLCAR
Spawn Romero"s HearseDown, R2, Down, R1, L2, Left, R1, L1, Left, RightDown, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, RightDown, ZR, Down, R, ZL, Left, R, L, Left, RightTHELASTRIDE
Spawn Sabre TurboRight, L2, Down, L2, L2, X, R1, L1, Circle, LeftRight, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, LeftRight, ZL, Down, ZL, ZL, B, R, L, A, LeftGETTHEREFAST
Spawn TrashmasterCircle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, RightB, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, RightA, R, A, R, Left, Left, R, L, A, RightRUBBISHCAR
Play as Red LeatherRight, Right, Left, Up, L1, L2, Left, Up, Down, RightRight, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, RightRight, Right, Left, Up, L, ZL, Left, Up, Down, RightSTILLLIKEDRESSINGUP
Play as Candy SuxxxCircle, R2, Down, R1, Left, Right, R1, L1, X, L2B, RT, Down, RB, Left, Right, RB, LB, A, LTA, ZR, Down, R, Left, Right, R, L, B, ZLIWANTBIGTITS
Play as Hilary KingR1, Circle, R2, L1, Right, R1, L1, X, R2RB, B, RT, LB, Right, RB, LB, A, RTR, A, ZR, L, Right, R, L, B, ZRILOOKLIKEHILARY
Play as Ken RosenbergRight, L1, Up, L2, L1, Right, R1, L1, X, R1Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RBRight, L, Up, ZL, L, Right, R, L, B, RMYSONISALAWYER
Play as Lance VanceCircle, L2, Left, X, R1, L1, X, L1B, LT, Left, A, RB, LB, A, LBA, ZL, Left, B, R, L, B, LLOOKLIKELANCE
Play as Love Fist member (1)Down, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, X, XDown, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, ADown, L, Down, ZL, Left, B, R, L, B, BROCKANDROLLMAN
Play as Love Fist member (2)R1, L2, R2, L1, Right, R2, Left, X, Square, L1RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LBR, ZL, ZR, L, Right, ZR, Left, B, Y, LWELOVEOURDICK
Play as MercedesR2, L1, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Circle, TriangleRT, LB Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, YZR, L, Up, L, Right, R, Right, Up, A, XFOXYLITTLETHING
Play as Phil CassadyRight, R1, Up, R2, L1, Right, R1, L1, Right, CircleRight, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, BRight, R, Up, ZR, L, Right, R, L, Right, AONEARMEDBANDIT
Play as Ricardo DiazL1, L2, R1, R2, Down, L1, R2, L2LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LTL, ZL, R, ZR, Down, L, ZR, ZLCHEATSHAVEBEENCRACKED
Play as Sonny ForelliCircle, L1, Circle, L2, Left, X, R1, L1, X, XB, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, AA, L, A, ZL, Left, B, R, L, B, BIDONTHAVETHEMONEYSONNY
Clear WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), DownRT, A, LB, LB, LT (x3), DownZR, B, L, L, ZL (x3), DownAPLEASANTDAY
Sunny WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), TriangleRT, A, LB, LB, LT (x3), YZR, B, L, L, ZL (x3), XALOVELYDAY
Cloudy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), SquareRT, A, LB, LB, LT (x3), XZR, B, L, L, ZL (x3), YABITDRIEG
Rainy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), CircleRT, A, LB, LB, LT (x3), BZR, B, L, L, ZL (x3), ACATSANDDOGS
Foggy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), XRT, A, LB, LB, LT (x3), AZR, B, L, L, ZL (x3), BCANTSEEATHING

*

Mã cheat Grand Theft Auto: San Andreas

CÔNG DỤNGPLAYSTATIONXBOXSWITCHPC
Weapon set #1R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpTHUGSARMOURY
Weapon set #2R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftPROFESSIONALSKIT
Weapon set #3R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3)RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3)R, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3)NUTTERSTOYS
Get $250,000 Cash, Full Health & Full ArmorR1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, B, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpINEEDSOMEHELP
Instant DeathRight, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LBRight, ZL, Down, R, Left, Left, R, L, ZL, LGOODBYECRUELWORLD
Infinite AmmoL1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Down, L1, L1LB, RB, X, RB, Left, RT, RB, Left, X, Down, LB, LBL, R, Y, R, Left, ZR, R, Left, Y, Down, L, LFULLCLIP
Infinite HealthDown, X, Right, Left, Right, R1, Right, Down, Up, TriangleDown, A, Right, Left, Right, RB, Right, Down, Up, YDown, B, Right, Left, Right, R, Right, Down, Up, XINEEDSOMEHELP
Infinite Lung CapacityDown, Left, L1, Down, Down, R2, Down, L2, DownDown, Left, LB, Down, Down, RT, Down, LT, DownDown, Left, L, Down, Down, ZR, Down, ZL, DownMANFROMATLANTIS
Raise Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Right, Left, Right, Left, Right, LeftRB, RB, B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, LeftR, R, A, ZR, Right, Left, Right, Left, Right, LeftTURNUPTHEHEAT
Lower Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, DownRB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, DownR, R, A, ZR, Up, Down, Up, Down, Up, DownTURNDOWNTHEHEAT
Lock Wanted LevelCircle, Right, Circle, Right, Left, Square, Triangle, UpB, Right, B, Right, Left, X, Y, UpA, Right, A, Right, Left, Y, X, UpIDOASIPLEASE
Maximum FatTriangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, DownY, Up, Up, Left, Right, X, B, DownX, Up, Up, Left, Right, Y, A, DownWHOATEALLTHEPIES
Maximum MuscleTriangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, LeftY, Up, Up, Left, Right, X, B, LeftX, Up, Up, Left, Right, Y, A, LeftBUFFMEUP
Maximum RespectL1, R1, Triangle, Down, R2, X, L1, Up, L2, L2, L1, L1LB, RB, Y, Down, RT, A, LB, Up, LT, LT, LB, LBL, R, X, Down, ZR, B, L, Up, ZL, ZL, L, LWORSHIPME
Super JumpUp, Up, Triangle, Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, R2, R2Up, Up, Y, Y, Up, Up, Left, Right, X, RT, RTUp, Up, X, X, Up, Up, Left, Right, Y, ZR, ZRKANGAROO
Super PunchUp, Left, X, Triangle, R1, Circle (x3), L2Up, Left, A, Y, RB, B (x3), LTUp, Left, B, X, R, A (x3), ZLSTINGLIKEABEE
Armed PedestriansR2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, DownRT, RB, A, Y, A, Y, Up, DownZR, R, B, X, B, X, Up, DownSURROUNDEDBYNUTTERS
Angry PedestriansDown, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LTDown, Up, Up, Up, B, ZR, R, ZL, ZLSTOPPICKINGONME
Rioting PedestriansDown, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LBDown, Left, Up, Left, B, ZR, R, ZL, LSTATEOFEMERGENCY
Elvis PedestriansL1, Circle, Triangle, L1, L1, Square, L2, Up, Down, LeftLB, B, Y, LB, LB, X, LT, Up, Down, LeftL, A, X, L, L, Y, ZL, Up, Down, LeftBLUESUEDESHOES
Ninja PedestriansX, X, Down, R2, L2, Circle, R1, Circle, SquareA, A, Down, RT, LT, B, RB, B, XB, B, Down, ZR, ZL, A, R, A, YNINJATOWN
No PedestriansX, Down, Up, R2, Down, Triangle, L1, Triangle, LeftA, Down, Up, RT, Down, Y, LB, Y, LeftB, Down, Up, ZR, Down, X, L, X, LeftGHOSTTOWN
Speed Up TimeCircle, Circle, L1, Square, L1, Square (x3), L1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, X, LB, X (x3), LB, Y, B, YA, A, L, Y, L, Y (x3), L, X, A, XTIMEJUSTFLIESBY
Faster GameplayTriangle, Up, Right, Down, L2, L1, SquareY, Up, Right, Down, LT, LB, XX, Up, Right, Down, ZL, L, YSPEEDITUP
Slower GameplayTriangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1Y, Up, Right, Down, X, RT, RBX, Up, Right, Down, Y, ZR, RSLOWITDOWN
Improved HandlingTriangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LBX, R, R, Left, R, L, ZR, LSTICKLIKEGLUE
Aggressive TrafficR2, Circle, R1, L2, Left, R1, L1, R2, L2RT, B, RB, LT, Left, RB, LB, RT, LTZR, A, R, ZL, Left, R, L, ZR, ZLALLDRIVERSARECRIMINALS
Invisible CarsTriangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1Y, LB, Y, RT, X, LB, LBX, L, X, ZR, Y, L, LWHEELSONLYPLEASE
Flying CarsSquare, Down, L2, Up, L1, Circle, Up, X, LeftX, Down, LT, Up, LB, B, Up, A, LeftY, Down, ZL, Up, L, A, Up, B, LeftCHITTYCHITTYBANGBANG
Flying BoatsR2, Circle, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Square, TriangleRT, B, Up, LB, Right, RB, Right, Up, X, YZR, A, Up, L, Right, R, Right, Up, Y, XFLYINGFISH
All Cars have NOSLeft, Triangle, R1, L1, Up, Square, Triangle, Down, Circle, L2, L1, L1Left, Y, RB, LB, Up, X, Y, Down, B, LT, LB, LBLeft, X, R, L, Up, Y, X, Down, A, ZL, L, LSPEEDFREAK
All Taxis Have NOSUp, X, Triangle, X, Triangle, X, Square, R2, RightUp, A, Y, A, Y, A, X, RT, RightUp, B, X, B, X, B, Y, ZR, RightVKYPQCF
Drive On WaterRight, R2, Circle, R1, L2, Square, R1, R2Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RTRight, ZR, A, R, ZL, Y, R, ZRGKPNMQ
Pink CarsCircle, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, Right, CircleB, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, BA, L, Down, ZL, Left, B, R, L, Right, APINKISTHENEWCOOL
Black CarsCircle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left, CircleB, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, BA, ZL, Up, R, Left, B, R, L, Left, ASOLONGASITSBLACK
Spawn TankCircle, Circle, L1, Circle (x3), L1, L2, R1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, B (x3), LB, LT, RB, Y, B, YA, A, L, A (x3), L, ZL, R, X, A, XTIMETOKICKASS
Spawn JetpackLeft, Right, L1, L2, R1, R2, Up, Down, Left, RightLeft, Right, LB, LT, RB, RT, Up, Down, Left, RightLeft, Right, L, ZL, R, ZR, Up, Down, Left, RightROCKETMAN
Spawn quái dị TruckRight, Up, R1 (x3), Down, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1Right, Up, RB (x3), Down, Y, Y, A, B, LB, LBRight, Up, R (x3), Down, X, X, B, A, L, LMONSTERMASH
Spawn ParachuteLeft, Right, L1, L2, R1, R2, R2, Up, Down, Right, L1Left, Right, LB, LT, RB, RT, RT, Up, Down, Right, LBLeft, Right, L, ZL, R, ZR, ZR, Up, Down, Right, LLETSGOBASEJUMPING
Spawn Bloodring BangerDown, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, LeftDown, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, LeftDown, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Left, LeftOLDSPEEDDEMON
Spawn CaddyCircle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, XB, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, AA, L, Up, R, ZL, B, R, L, A, B18HOLES
Spawn DozerR2, L1, L1, Right, Right, Up, Up, X, L1, LeftRT, LB, LB, Right, Right, Up, Up, A, LB, LeftZR, L, L, Right, Right, Up, Up, B, L, LeftITSALLBULL
Spawn Hotring Racer (1)R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RBR, A, ZR, Right, L, ZL, B, B, Y, RVROCKPOKEY
Spawn Hotring Racer (2)R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up, Circle, R2RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RTZR, L, A, Right, L, R, Right, Up, A, ZRJUSTTRYANDSTOPME
Spawn HunterCircle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LBA, B, L, A, A, L, A, R, ZR, ZL, L, LOHDUDE
Spawn HydraTriangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L1, Down, UpY, Y, X, B, A, LB, LB, Down, UpX, X, Y, A, B, L, L, Down, UpJUMPJET
Spawn LimoR2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, RightRT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, RightZR, Up, ZL, Left, Left, R, L, A, RightCELEBRITYSTATUS
Spawn Quad BikeLeft, Left, Down, Down, Up, Up, Square, Circle, Triangle, R1, R2Left, Left, Down, Down, Up, Up, X, B, Y, RB, RTLeft, Left, Down, Down, Up, Up, Y, A, X, R, ZRFOURWHEELFUN
Spawn RancherUp, Right, Right, L1, Right, Up, Square, L2Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LTUp, Right, Right, L, Right, Up, Y, ZLDOUGHNUTHANDICAP
Spawn Stunt PlaneCircle, Up, L1, L2, Down, R1, L1, L1, Left, Left, X, TriangleB, Up, LB, LT, Down, RB, LB, LB, Left, Left, A, YA, Up, L, ZL, Down, R, L, L, Left, Left, B, XFLYINGTOSTUNT
Spawn TankerR1, Up, Left, Right, R2, Up, Right, Square, Right, L2, L1, L1RB, Up, Left, Right, RT, Up, Right, X, Right, LT, LB, LBR, Up, Left, Right, ZR, Up, Right, Y, Right, ZL, L, LHITTHEROADJACK
Spawn TrashmasterCircle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, RightB, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, RightA, R, A, R, Left, Left, R, L, A, RightTRUEGRIME
Spawn VortexTriangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L2, Down, DownY, Y, X, B, A, LB, LT, Down, DownX, X, Y, A, B, L, ZL, Down, DownIWANTTOHOVER
Morning SkyR2, X, L1, L1, L2 (x3), SquareRT, A, LB, LB, LT (x3), XZR, B, L, L, ZL (x3), YPLEASANTLYWARM
Night SkyR2, X, L1, L1, L2 (x3), TriangleRT, A, LB, LB, LT (x3), YZR, B, L, L, ZL (x3), XNIGHTPROWLER
Cloudy WeatherL2, Down, Down, Left, Square, Left, R2, Square, X, R1, L1, L1LT, Down, Down, Left, X, Left, RT, X, A, RB, LB, LBZL, Down, Down, Left, Y, Left, ZR, Y, B, R, L, LDULLDULLDAY
Rainy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), CircleRT, A, LB, LB, LT (x3), BZR, B, L, L, ZL (x3), ASTAYINANDWATCHTV
Foggy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), XRT, A, LB, LB, LT (x3), AZR, B, L, L, ZL (x3), BCANTSEEWHEREIMGOING
SandstormUp, Down, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2Up, Down, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RTUp, Down, L, L, ZL, ZL, L, ZL, R, ZRSANDINMYEARS

Lệnh, mã cheat game GTA 3 (Grand Theft tự động hóa III) đầy đủ nhất. Với các lệnh, mã trò chơi GTA 3 này, chúng ta cũng có thể hack bất tử, tăng máu, tăng tiền, mod vũ khí…

Trong lúc chơi game, bạn nhập một trong những mã lệnh sau để kích hoạt các lệnh tương ứng. Nếu khách hàng sử dụng đúng lệnh, các bạn sẽ thấy tin nhắn Cheat Activated thông báo sử dụng lệnh thành công.

Lưu ý: những mã lệnh hoàn toàn có thể được nhập những lần.

*
*
Lệnh, mã trò chơi GTA 3 (Grand Theft tự động III)


Trong quá trình chơi game, nhập những mã game dưới để sử dụng lệnh – không minh bạch chữ hoa với chữ thường
Mã gameKết quả
gunsgunsgunsTất cả vũ khí
ifiwerearichmanTăng tiền
gesundheitĐầy máu
morepolicepleaseTăng mức truy hỏi nã
nopolicepleaseGiảm mức truy hỏi nã
bangbangbangPhá hủy tổng thể ô tô
ilikedressingupThay thay đổi trang phục
itsallgoingmaaadNhững người đi dạo trở đề xuất điên loạn
nobodylikesmeTất cả người đi bộ tấn công bạn
weaponsforallNgười quốc bộ đánh nhau
timeflieswhenyouTăng vận tốc trong game
madweatherThời gian trong game trở đề xuất rất nhanh
boooooringChơi trò chơi nhanh hơn ( Giảm tốc độ trong game)
turtoiseFull giáp
skincancerformeThời máu đẹp
ilikescotlandTrời các mây
ilovescotlandTrời mưa
peasoupThời ngày tiết sương mù
anicesetofwheelsBánh xe pháo tàng hình
chittychittybbÔ tô bay
cornerslikemadCải thiện trình độ chuyên môn lái xe
nastylimbscheatChế độ Gore
giveusatankGọi xe pháo tăng ( Rhino)

Chúc các bạn chơ trò chơi vui hơn với những mã lệnh trong game GTA 3 (Grand Theft auto III) này tuy nhiên nhớ đừng có lạm dụng mà cấp tốc chán game kia nha.