Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Khoa học
Lịch sử cùng Địa lýTiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Khoa học
Lịch sử với Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệp
Hoạt động trải nghiệm sáng sủa tạo
*

*

*

(a)

(2+4+6+...+100)(50 số hạng)

(=left(100+2 ight).50:2)

(=102.50:2)

(=2550)

(b)

(1+3+5+7+...+99)(50 số hạng)

(=left(99+1 ight).50:2)

(=100.50:2)

(=2500)

*Cách tính tổng 1 dãy số tất cả quy dụng cụ : (số lớn số 1 + số nhỏ xíu nhất) . Số số hang : 2

học tốt!!!


*

 a, dãy số các số chẵn từ 2 mang đến 100 là :

2;4;6;....; 98;100

dãy số trên tất cả số số hạng là :

( 100 - 2 ) : 2 + 1 = 50 ( số )

tổng hàng số trên là :

( 100 + 2 ) * 50 : 2 = 2550 

b, ta có dãy số lẻ từ một đến mang lại 100 là :

1;2;3 ; ... " 97; 99

dãy số trên có số hạng là :

( 99- 1 ) : 2 +1 = 50 ( só hạng )

tổng hàng số bên trên là :

( 99+1 ) *50 :2 = 2500 

đáp số

a. 

Số số hạng 

(left(100-2 ight):2+1=50) 

Tổng 

(left(100+2 ight)cdot50:2=2550) 

b. 

Số số hạng 

(left(99-1 ight):2+1=50) 

Tổng 

(left(99+1 ight)cdot50:2=2500) 

Giải

Số số hạng là : ( 100 - 1 ) : 1 + 1 = 100 ( số hạng )

Tổng là : ( 100 + 1 ) x 100 : 2 = 5050

Đáp số : 5050

5050 nha! lưu giữ tk mình! gồm gì bản thân cày tiếp níc cho trong 1 tuần! Lên 100 điểm hỏi đáp luôn! có gì kb rồi bàn sau nhé

Tính tổng những chữ số của những số lẻ chẵn từ 1 đến 100 với xem tổng của của 2 một số loại số chẵn ,số lẻ hơn hèn nhau bao nhiêu

Hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn từ 2 cho 100.Em tính tổng những số lẻ từ 1 đến 99.Mai lấy hiệu quả của em trừ tác dụng của Hoa.Kết quả Mai tính được là

từ 2 dến 100 có số những số hạng là :

(100-2):2+1=50 (số)

tổng những số từ bỏ 2 cho 100 là :

(2+100)x50 : 2=2550

từ 1 đến 99 có số những số hạng là :

(99-1):2+1=50

tổng các số từ 1 đến 99 là :

(1+99)x50:2=2250

kết trái mai tính được là :

2250-2250=0

Đ/S:0

Ta có:

Số số hạng trong hàng của Hoa: (100-2) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng hàng số của Hoa: (100+2) x 50 : 2 = 2550

Số số hạng trong hàng của em (chỗ này mình cho rằng của Mai bởi trên đề các bạn ghi ko rõ đề xuất mình chỉ ra rằng Mai luôn nha): (99-1) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng hàng số của Mai: (99+1) x 50 : 2 = 2500

Kết trái của Mai tính được là: 2550 - 2500 = 50

Vậy hiệu quả Mai tính được là 50

Tk mk nha! 

công tác sau thực hiện vận động nào?
Var i: integer
Begin
For i:= 1 lớn 100 do
End.A. Tính tổng các số trong phạm vi từ là một đến 100B. Tính tích những số trong phạm vi từ là một đến 100C. Tính tổng bình phương lẻ trong phạm vi từ là 1 đến 100D. Lịch trình chạy từ biến chuyển i từ 1 đến 1000 rồi ko làm cái gi cả

program Sum
Of
Odd;


Câu vấn đáp được xác thực chứa thông tin đúng đắn và đáng tin cậy, được xác thực hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên số 1 của bọn chúng tôi.Bạn vẫn xem: Tính tổng các số lẻ từ 1 đến 100 một phương pháp nhanh chóng


*

Câu 1:

Tổng số chẵn.

Bạn đang xem: Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 đến 100

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 khổng lồ 100 do

if i hack 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so chan 1 den 100 la: ",kq);

end.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 khổng lồ 100 do

if not i gian lận 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so le 1 den 100 la: ",kq);

end.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to lớn 100 do

if i gian lận 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so chan: ",dem);

end.

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i gian lận 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so le: ",dem);

end.

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
Bạn ơi mình mới chỉ học tới bài for... Vì chưng còn if Not i tìm 2=0 then inc(...) thì bản thân ko hiểu bạn cũng có thể lập mẫu nào dễ dàng hơn ko

Câu 1:

Tổng số chẵn.

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to lớn 100 do

if i thủ thuật 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so chan 1 den 100 la: ",kq);

end.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 lớn 100 do

if not i gian lận 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so le 1 den 100 la: ",kq);

end.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 khổng lồ 100 do

if i hack 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so chan: ",dem);

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so le: ",dem);

end.

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn từ 2 mang lại 100 . Lan tính tổng toàn bộ các số lẻ từ 1 đến 99 . Tiếp đến , Mai lấy hiệu quả của Hoa trừ đi công dụng của Lan . Hỏi Mai vẫn nhận được công dụng là từng nào ?

Nhớ giải ra rõ ràng nhé , mơn mí bợn nhìu : D !


*

*

Khoảng biện pháp giữa nhị số chẵn giỏi hai số lẻ thường xuyên đều là 2.

Xem thêm: Cách Viết Thông Báo Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thông Báo Bằng Tiếng Anh

Từ 2 mang đến 100 có toàn bộ số số chẵn là:

(100 - 2) : 2 + 1 = 50 (số)

Tổng những số chẵn trường đoản cú 2 mang đến 100 là:

(100 + 2) x 50 : 2 = 2550

Từ 1 đến 99 có tất cả số số lẻ là:

(99 - 1) : 2 + 1 = 50 (số)

Tổng các số lẻ từ 1 đến 99 là:

(99 + 1) x 50 : 2 = 2500

Kết quả Mai dìm được:

2550 - 2500 = 50

Đáp số: 50


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!

hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn tự 2 mang đến 100. Lan tính tổng toàn bộ các sốlẻ từ là 1 đến 99. Kế tiếp mai lấy tác dụng của hoa trừ đi công dụng của lan hỏi mai sẽ nhận được tác dụng là bao nhieu


hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn từ bỏ 2 cho 100. Lan tính tổng toàn bộ cacsoos lẻ từ là 1 đến 99. Sau đó mai lấy tác dụng của hoa trừ đi tác dụng của lan hỏi mai sẽ nhận được hiệu quả là bao nhieu


Bài giải:

Số những số chẵn từ bỏ 2 cho 100 là:

( 100 – 2 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Số các số lẻ từ 1 đến 99 là:

( 99 – 1 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng của tất cả các số chẵn từ bỏ 2 mang đến 100 là:

( 100 + 2 ) x ( 50 : 2 ) = 2550

Tổng của tổng toàn bộ các số lẻ từ là 1 đến 99 là:

(1 + 99 ) x ( 50 : 2 ) = 2500

Mai lấy hiệu quả của Hoa trừ đi tác dụng của Lan là:

2550 - 2500 = 50

Đáp số: .................

hok tốt


hóa tính tổng toàn bộ các số chẵn trường đoản cú 2 mang lại 100. Lần tính tổng toàn bộ các số lẻ từ 1 đến 99. Tiếp đến mai lấy công dụng của hoa trừcho hiệu quả của lan. Hỏi mãi đang nhận được công dụng bao nhiêu


Bài giải:

Số những số chẵn từ bỏ 2 đến 100 là:

( 100 – 2 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Số các số lẻ từ 1 đến 99 là:

( 99 – 1 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng của toàn bộ các số chẵn tự 2 mang đến 100 là:

( 100 + 2 ) x ( 50 : 2 ) = 2550

Tổng của tổng tất cả các số lẻ từ là 1 đến 99 là:

(1 + 99 ) x ( 50 : 2 ) = 2500

Mai lấy tác dụng của Hoa trừ đi tác dụng của Lan là:

2550 - 2500 = 50

Đáp số: .................

hok tốt


1.Hoa tính tổng tất cả các số chẵn tự 2 mang lại 100. Lan tính tổng tất cả các số lẻ từ một đến 99.Sau kia Mai lấy kết quả của Hoa trừ đi công dụng của Lan. Hỏi Mai đã nhận được tác dụng là bao nhiêu?

2.Tìm số lớn nhất biết hiệu nhì số là 253. Nếu lấy số bự trừ đi 3 lần số bé nhỏ thì được 25.


cau 1:Khoảng phương pháp giữa nhì số chẵn giỏi hai số lẻ tiếp tục đều là 2.

Từ 2 đến 100 có toàn bộ số số chẵn là:

(100 - 2) : 2 + 1 = 50 (số)

Tổng những số chẵn từ bỏ 2 đến 100 là:

(100 + 2) x 50 : 2 = 2550

Từ 1 mang lại 99 có tất cả số số lẻ là:

(99 - 1) : 2 + 1 = 50 (số)

Tổng những số lẻ từ một đến 99 là:

(99 + 1) x 50 : 2 = 2500

Kết trái Mai dìm được:

2550 - 2500 = 50

Đáp số: 50

cau 2:

Gọi số khủng là a, số bé là b, ta có:

a - b = 253

a - b x 3 = 25

=> 253 - 25 = b x 3 - b = b x 2

Vậy 2 lần số bé xíu là:

253 - 25 = 228

Số bé là:

228 : 2 = 114

Số mập là:

114 + 253 = 367

Đáp số:...

tk nha


Đúng(0)
Kudo Shiyari

anh dùng pt thì cần sử dụng pt luôn luôn đi chứ xen phương pháp đường thẳng th vào làm cho gì


Đúng(0)

Hoa tính tổng những số chẵn từ 2 mang đến 100 . Lan tính tổng những số lẻ từ 1 đến 99 . Tiếp nối Mai lấy hiệu quả của Hoa trừ đi hiệu quả của Lan . Hỏi Mai đã nhận được công dụng là từng nào ?


#Toán lớp 5
4
Phùng minh quân

99 đúng ko


Đúng(0)
vu duc anh

số hạng trong hàng của hoa là

(100-2):2+1=50(sốhạng)

tổng hàng số của hoa

(100+2)x50):2=2550

số hạng trong hàng của lan laf

(99-1):2+1=50( số hạng )

tổng hàng số của lan là

2550-2500=50

bài này dài chiếc đâu cả đầutính không còn 1 trang giấy huhu

kích nha


Đúng(0)

Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 đến 100. Lan tính tổng toàn bộ cácsố lẻ từ là 1 đến 99. Sau đó Mai lấy công dụng của Hoa trừ đi công dụng của Lan . Vậy Mai đã nhận đc tác dụng là mấy ?

ai giúp mik đi

yê nhiều

mik chọn cho tất cả những người ko yêu cầu nhanh nhấtcũng đc . Nhưng bài giả rõ ràng và ok nhé!


#Toán lớp 5
2
Vũ Huyền Châu

bằng 50 . Phương pháp làm mik gởi trên zalo nhé ! gồm zalo ko


Đúng(0)
๖ACE✪Hoàngミ★Việtツ

Bài giải:

Số những số chẵn từ bỏ 2 mang đến 100 là:

( 100 – 2 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Số các số lẻ từ một đến 99 là:

( 99 – 1 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng của toàn bộ các số chẵn trường đoản cú 2 mang lại 100 là:

( 100 + 2 ) x ( 50 : 2 ) = 2550

Tổng của tổng tất cả các số lẻ từ 1 đến 99 là:

(1 + 99 ) x ( 50 : 2 ) = 2500

Mai lấy tác dụng của Hoa trừ đi hiệu quả của Lan là:

2550 - 2500 = 50

Đáp số: .................

hok tốt


Đúng(1)

hỏa tính tổng tất cả các số chẵn tự 2 mang lại 100. Lần tính tổng tất cả các số lẻ từ là một đến 99. Tiếp nối lần lấy tác dụng của mai trừ đi tác dụng của lan. Hỏi mãi đã nhận được hiệu quả bao nhiêu


#Toán lớp 5
2
Lê Ánh Hằng

Từ 2 mang đến 100 có tất cả số chẵn là : ( 100 - 2 ) : 2 + 1 = 50 ( số )

Tổng những số chẵn tự 2 mang lại 100 là : ( 100 + 2 ) x 50 : 2 = 2550

Từ 1 mang lại 99 cũng sẽ có 50 số lẻ , vậy tổng những số lẻ từ là 1 đến 99 là : ( 99 + 1 ) x 50 : 2 = 2500

Kết quả Mai sẽ nhận ra là : 2550 - 2500 = 50

Đ/S : 50


Đúng(0)
๖ACE✪Hoàngミ★Việtツ

Bài giải:

Số những số chẵn từ 2 đến 100 là:

( 100 – 2 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Số các số lẻ từ là một đến 99 là:

( 99 – 1 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng của tất cả các số chẵn trường đoản cú 2 mang đến 100 là:

( 100 + 2 ) x ( 50 : 2 ) = 2550

Tổng của tổng tất cả các số lẻ từ 1 đến 99 là:

(1 + 99 ) x ( 50 : 2 ) = 2500

Mai lấy công dụng của Hoa trừ đi công dụng của Lan là:

2550 - 2500 = 50

Đáp số: .................

hok tốt


Đúng(0)

hoa tính tổng toàn bộ các số chẵn tự 2 cho 100. Hoa tínhtổng của tất cả cácsố từ một đến 99 .Sau kia Mai lấy tác dụng của Hoa trừ đi công dụng của Lan .Hỏi Mai sẽđược công dụng là bao nhiêu?


#Toán lớp 5
4
๖ACE✪Hoàngミ★Việtツ

Bài giải:

Số các số chẵn tự 2 mang lại 100 là:

( 100 – 2 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Số các số lẻ từ một đến 99 là:

( 99 – 1 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng của tất cả các số chẵn từ 2 mang lại 100 là:

( 100 + 2 ) x ( 50 : 2 ) = 2550

Tổng của tổng tất cả các số lẻ từ 1 đến 99 là:

(1 + 99 ) x ( 50 : 2 ) = 2500

Mai lấy tác dụng của Hoa trừ đi hiệu quả của Lan là:

2550 - 2500 = 50

Đáp số: .................

hok tốt


Đúng(0)
Nguyễn Trung Đức

là 50 nhé!


Đúng(0)

Câu 1: tìm số tức thời trước của số tự nhiên và thoải mái chẵn lớn số 1 có 5 chữ số không giống nhau. A) 98762 b) 98765 c) 99997 d) 98763

Câu 2: Hoa tính tổng tất cả các số chẵn tự 2 mang đến 100. Lan tính tổng toàn bộ các số lẻ từ là 1 đến 99. Tiếp đến Mai lấy hiệu quả của Hoa trừ đi kết quả của Lan. Hỏi Mai sẽ nhận được kết quả là bao nhiêu? a) 50 b) 5080 c) 2500 d) 2550


#Toán lớp 5
2
ĐỨc Lê Hồng

Câu 1 D (98764 là số chẵn lớn nhất có 5 chữ số không giống nhau)

Câu 2 A. Tổng Hoa - Tổng Lan = (2+4+6+...+100) - (1+3+5+...+99) = 2-1+4-3+...+100-99 = 1+1+1+...+1 (50 số 1)


Đúng(0)
๖ACE✪Hoàngミ★Việtツ

Câu 2 )Bài giải:

Số những số chẵn trường đoản cú 2 đến 100 là:

( 100 – 2 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Số các số lẻ từ là một đến 99 là:

( 99 – 1 ) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng của tất cả các số chẵn từ 2 cho 100 là:

( 100 + 2 ) x ( 50 : 2 ) = 2550

Tổng của tổng toàn bộ các số lẻ từ là 1 đến 99 là:

(1 + 99 ) x ( 50 : 2 ) = 2500

Mai lấy công dụng của Hoa trừ đi kết quả của Lan là:

2550 - 2500 = 50

Đáp số: .................

P/s vậy chọn lời giải A


Đúng(0)
xếp hạng
tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Tuần mon Năm

cdsptphcm.edu.vn


học tập liệu Hỏi đáp liên kết rút gọn links rút gọn gàng
các khóa học có thể bạn quan tâm ×
Mua khóa huấn luyện và đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ mặt hàng Đóng
×
Yêu mong VIP ×

Học liệu này hiện nay đang bị hạn chế, chỉ giành cho tài khoản VIP cá nhân, vui tươi nhấn vào đây để nâng cấp tài khoản.