Báo cheetah, linh dương hay ngựa chiến được xem là những chuyển vận viên điền kinh có tốc độ nhanh nhất trong nhân loại động vật trên cạn.

Bạn đang xem: Phát hiện loài động vật chạy nhanh nhất thế giới

1. Báo Cheetah (112-120 km/h)


D6bbdco
B7co
WCIg
Qw
Jnw" alt="*">