Người ta dùng 2019 chữ sô để đánh số trang mang lại một cuốn sách bắt đầu từ trang 1. Hỏi cuốn sách đó dày bao nhiêu trang
*
145
*

*
Đăng nhập với facebook
*
Đăng nhập với google

Bằng bí quyết nhấp vào Đăng nhập, bạn gật đầu Chính sách bảo mật và Điều khoản áp dụng của bọn chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính xách tay của bạn, để đảm bảo an toàn an toàn, hãy sử dụng cửa sổ riêng tứ (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).

Bạn đang xem: Để đánh số trang sách từ 1 đến 1000


*

Thưởng th.7.2023

*

Xếp hạng


*

1−9có 9 chữ số.10−99 có 180 chữ số.Số chữ số nên dùng cho những trang gồm 3 chữ số là:2019−(180+9)=1830( chữ số)Số trang có 3 chữ số là:1830:3=610( trang)Cuốn sách đó tất cả số trang là:610+99=709( trang).
Bạn đã chiếm hữu đến số lượng giới hạn của mình. Bằng phương pháp Đăng ký kết tài khoản, chúng ta cũng có thể xem cục bộ nội dung trả lời
Cải thiện điểm số của bạn bằng phương pháp đăng ký tài khoản Lazi.Xem tổng thể các câu trả lời, chat thẳng 1:1 với đội ngũ thầy giáo Lazi bằng phương pháp Đăng ký thông tin tài khoản ngay hiện nay
Nếu bạn ta sử dụng 2019 chữ số để khắc số trang cho một cuốn sách bắt đầu từ trang 1, thì cuốn sách đó có 2018 trang. Tại sao là do trang thứ nhất đã được đánh số là "1", bắt buộc không được tính vào số trang.

Để tính số trang của cuốn sách, ta cần phải biết rằng số trang được đánh từ trang 1 mang đến trang 9 là 9, tự trang 10 cho trang 99 là 90 x 2 = 180, từ trang 100 cho trang 999 là 900 x 3 = 2700, với từ trang 1000 mang đến trang 2019 là (2019 - 1000 + 1) x 4 = 4076.

Vậy tổng thể trang của cuốn sách là:

```9 + 180 + 2700 + 4076 = 7965```

Vậy cuốn sách tất cả độ dày là 7965 trang.

Xem thêm: Cách sử dụng heading trong word 2010, cách tạo thêm heading trong word 2010


Người ta dùng 2019 chữ sô để đánh số trang đến một cuốn sách bắt đầu từ trang 1Toán học tập - Lớp 5Toán học
Lớp 5
*
mang đến tam giác hầu hết ABC call M là trung điểm của BC,Một góc x
My bằng 60° xoay quanh điểm M thế nào cho 2 cạnh Mx, My luôn luôn cắt cạnh AB cùng AC thứu tự tại D và E(Toán học tập - Lớp 8)
Đơn vị chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ Lazi
lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

tu 1-9 can 9 chu so

tu 10-99 can 90 x2= 180 chữ số

tu 100-999 can 900 x3= 2700 chu so

999-1000 can 1 x4= 4 chu so

nhu vay 9+180+2700+4=2893 chu so

dáp so ;2893 chu so

chuc ban hoc tot


*

Từ 1 đến 9 có 9 số vậy cần 9 x 1 = 9 chữ số

Từ 10 đến 99 có : ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 số vậy cần 90 x 2 = 180 chữ số

Từ 100 đến 1000có : ( 1000- 100 ) : 1 + 1 = 901số vậy cần : 901 x 3 = 2703chữ số

Vậy cần : ( 9 + 180 + 2703 ) = 2892 Số


1 Tôi đánh số những trang sách từ 1 đến 1000. Hỏi tôicần tiến công baonhiêu chữ số

2 tôi liên tục đánh số những trang sáchtừ 1001 mang đến 10000 . Hỏi tôi bắt buộc đánh bao nhiêu chữ số

3 tổng các số tôi đánh là bao nhiêu


1.

Từ 1 cho 9 bao gồm 1.9 = 9 chữ số

Từ 10 mang đến 99 gồm 99 - 10 + 1 = 90 hạng tử +> Số chữ số khớp ứng là: 90.2 = 180 (chữ số)

Từ 100 mang lại 999 gồm 999 - 100 + 1 = 900 hạng tử => Số chữ số tương xứng là: 900.3 = 2700 (chữ số)

Số 1000 bao gồm 4 chữ số, tổng số số chữ số bắt buộc tìm là:

9 + 180 + 2700 + 4 = 2893 (chữ số)

Đáp số: 2893 chữ số


Số hạng tử trường đoản cú 1001 đến 9999 là:

9999 - 1001 + 1 = 8999 (hạng tử)

Mỗi hạng tư bao gồm 4 chữ số, vậy 8999 hạng tử gồm số chữ số là:

4.8999 = 35996 (chữ số)

Số 10 000 gồm 5 chữ số, vậy tổng cộng sôa chữ số nên tìm là:

35996+5 = 36001 (chữ số)

Đáp số: 36001 chữ sôa


Để đặt số trang cuốn sách cần dùng mang đến 1995 chữ số.Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang chữ số trang bị 1000 sinh sống trang như thế nào là chữ số nào?


từ trang 1 ---> trang 9 bao gồm 9 chữ số

từ trang 10 ---> trang 99 bao gồm : 99 - 10 + 1 = 90 trang, gồm 2 x 90 = 180 ( chữ số )

chữ số còn lại là của các trang gồm 3 chữ số : 1995 - ( 9 + 180 ) = 1806 ( chữ số )

số trang có 3 chữ số là : 1806 : 3 = 602 ( trang )

số trang quyển sách chính là : 9 + 90 + 602 = 701 ( trang )

 


Từ 1đến 9 có: (9 - 1 + 1) . 1 =9 chữ số

Từ 10đến 99 có: (99 - 10 + 1) . 2 = 180 chữ số

Từ 100đến 999 có: (999 - 100 + 1) . 3 = 2700 chữ số

Để viết số trang sách từ một đến 1000 cần: 9 + 180 + 2700 + 3 = 2892chữ số


Từtrang 1-> 9 đề nghị 9 số với 9 chữ số

Từ trang 10 -> 99 phải (99-10):1+1 = 90 (số) ứng cùng với 90 x 2 = 180 (chữ số)

Từ trang 100 -> 188 cần (188-100):1+1 = 89 (số) ứng với 89 x 3 = 267 (chữ số)

Vậy khắc số trang không còn cuốn sách đó cần:

9 + 180 + 267 = 456 (chữ số)

Đáp số: 456 chữ số


Cần từng nào chữ số để viết số trang của một quyển sách tất cả 358 trang? (biết rằng cuốn sách được tấn công số từ là 1 đến hết)


từ 1 mang đến 9 có 9 số

từ 10 cho 99 bao gồm 90 số

từ 100 mang đến 358 bao gồm 259 số

vì vậy ta đề xuất :(9+90cdot2+259cdot3=966)chữ số


bài bác 1: a) Để viết số trang cho 1 cuốn sách trường đoản cú trang 1đến trang 320, cần dùng bao nhiêu chữ số? b) Để đặt số trang cho một cuốn sách dày 500 trang cần dùng bao nhiêu chữ số? bài 2: Một cuốn sách gồm 132 trang, nhì trang đầu không tiến công số. Hỏi đề nghị dùng từng nào chữ số để đánh số các trang của cuốn sách...

bài bác 1:

a) Để đánh số trang cho một cuốn sách từ bỏ trang 1đến trang 320, đề nghị dùng bao nhiêu chữ số?

b) Để đánh số trang cho 1 cuốn sách dày 500 trang bắt buộc dùng từng nào chữ số?

bài xích 2:

Một cuốn sách gồm 132 trang, nhì trang đầu không tấn công số. Hỏi đề nghị dùng từng nào chữ số để tiến công số các trang của cuốn sách này?


Từ trang 3 mang đến trang 9 có:

( 9 - 3) : 1 + 1 = 7 ( số bao gồm một chữ số )

Từ trang 10 mang lại trang 99 có:

( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( số có hai chữ số )

Từ trang 100 đến trang 132 có:

( 132 - 100 ) : 1 + 1 = 33 ( số có bố chữ số )

Vậy số chữ số nên dùng là:

1 x 7 + 90 x 2 + 33 x 3 = 286 ( chữ số )

Đáp số: 286 chữ số

Hộc tốt nhé!


a)Cần bao nhiêu chữ số để đặt số trang của một cuốn sách dày 200 trang?

b)Tính số trang của một cuốn sách,biết rằng để đặt số trang cuốn sách đó bắt buộc dung 3897 chữ số?

c)Để viết các số thoải mái và tự nhiên từ 1 mang lại 99 nên dung bao nhiêu chữ số 5?


a)Từ trang 1 đến trang 9 ta có 9 số đề xuất cần 9 chữ sốTừ trang 10 đến trang 99 ta có 90 trang, số chữ số của 1 trang là 2 cần ta cần: 90x2=180 chữ sốTừ trang 100 đến trang 200 ta có 101 trang, số chữ số của 1 trang là 3 yêu cầu ta cần: 101x3=303 chữ sốVậy tổng cộng ta cần: 9+180+303=492 chữ số 


Để đặt số trong từ là 1 đến 9 buộc phải 9 chữ số Để viết số trong trường đoản cú 10 cho 99 buộc phải 180 chữ số (vì trường đoản cú 10 mang lại 99 tất cả 90 số, mỗi số có 2 chữ số, 90 . 2 = 180)

Để đánh số trong từ 100 mang lại 999 phải 2700 chữ số (vì từ 100 mang đến 999 có 900 số, mỗi số gồm 3 chữ số, 90 . 3 = 2700)

Vậy số chữ số dùng làm đánh trang tất cả 4 chữ số là: 3897 - 2700 - 180 - 9 = 1008 (chữ số)

Số trang tất cả 4 chữ số là: 1008 : 4 = 252 (trang)

Cuốn sách đó dày: 9 + 90 + 900 + 252 = 1251 (trang)

Đáp số: 1251 trang


Từ 1 đến 9 gồm 9 chữ số

Từ 10 đến 99 tất cả : 90 . 2 = 180 chữ số

Từ 100 mang lại 999 tất cả : 2700 chữ số

1000 có 4 chữ số

Vậy từ 1 đến 1000 tất cả 9 + 180 + 2700 + 4 = 1893 chữ số


an có một quyển sách dày 122 trang được tiến công số từ là một đến không còn hỏi ân cần dùng từng nào chữ số 2 để khắc số trang sách


=>từ 1 mang đến 10 đề xuất dùng 1 chữ số 2

=> từ 10 đến 20 cần 1 chữ số 2

=> từ đôi mươi đến 30 phải 2 chữ số 2

=> từ bỏ 30 mang lại 40 nên 1 chữ số 2

......

=> tự 110 mang đến 122 nên 3 chữ số

Vậy buộc phải số chữ số 2 là :

=> từ một đến 122 bắt buộc số chữ số là : 1+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1+2 = 1.10 + 2.2 = 10 + 4 = 14 chữ số 2


=>từ 1 mang lại 10 bắt buộc dùng 1 chữ số 2

=> trường đoản cú 10 đến đôi mươi cần 1 chữ số 2

=> từ 20 đến 30 bắt buộc 2 chữ số 2

=> từ bỏ 30 mang đến 40 đề xuất 1 chữ số 2

......

=> từ 110 cho 122 yêu cầu 3 chữ số

Vậy bắt buộc số chữ số 2 là :

=> từ là 1 đến 122 nên số chữ số là : 1+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1+2 = 1.10 + 2.2 = 10 + 4 = 14 chữ số 2


tất cả Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái