Tổng hợp các set thần vào MU Online theo tài liệu từ Webzen và các nguồn khác.

Bạn đang xem: cach kiem vị than trong mu

Các phiên bản khác nhau có thể có thương hiệu gọi khác nhau. Tuy vậy về tính năng và set đồ vẫn giữ nguyên.


Bạn đang xem: Cách kiếm đồ thần trong mu

Vicious dragon Set

Bao gồm: 

Nhẫn khu đất (+5-10 sức khoẻ) Áo long đỏ (+5-10 sức khoẻ)Quần dragon đỏ (+5-10 sức khoẻ)Mũ rồng đỏ (+5-10 sức khoẻ)

 

Trang bị lẻ

2 món: tiến công tuyệt chiêu tăng +153 món: Lực tiến công tăng +154 món: xác suất x2 cạnh bên thương +10%

Full set

Min dmg +20Max dmg +30Loại bỏ bảo vệ skill của kẻ địch +5%

 

Isis (Enis) Legendary Set

*
Bao gồm:

Mũ ma thuật (+5-10 sức khoẻ) Áo ma thuật (+5-10 sức khoẻ) Quần ma thuật (+5-10 sức khoẻ) Chân ma thuật (+5-10 mức độ khoẻ)

 

 

Trang bị lẻ

2 món: tấn công tuyệt chiêu tăng +103 món: xác suất x2 sát thương +10%4 món: tích điện +30

Full set

Sát mến phép tăng +10%Loại bỏ phòng thủ skill của kẻ thù +5%

 

Aruan Guardian Set

*
Bao gồm:

Mũ (+5-10 mức độ khoẻ)Áo (+5-10 sức khoẻ)Quần (+5-10 sức khoẻ)Chân (+5-10 mức độ khoẻ)

 

 

Trang bị lẻ

2 món: tiến công tăng +103 món: phần trăm x2 ngay cạnh thương +10%4 món: tiến công tuyệt chiêu +20

Full set

Sát mến chí mạng tăng +15%Sát thương hoàn hảo nhất tăng +15%Loại bỏ bảo vệ skill của đối phương +5%

 

Muren Storm Crow Set

 

*
Bao gồm:

Áo (+5-10 mức độ khoẻ)Quần (+5-10 mức độ khoẻ)Tay (+5-10 sức khoẻ)Nhẫn lửa (+5-10 mức độ khoẻ)

 

 

Trang bị lẻ

2 món: tấn công tuyệt chiêu tăng +103 món: giáp thương phép màu +10%4 món: phần trăm x2 tiếp giáp thương +10%

Full set

Sát yêu thương chí mạng tăng +15%Sát thương hoàn hảo tăng +15%Phòng thủ tăng +20Trang bị vũ khí hai tay sát yêu đương +20%

 

Agnis Adamantine Set

*
Bao gồm:

Mũ (+5-10 sức khoẻ)Áo (+5-10 sức khoẻ)Quần (+5-10 mức độ khoẻ)Nhẫn độc (+5-10 sức khoẻ)

 

 

Trang bị lẻ

2 món: tỷ lệ x2 cạnh bên thương +10%3 món: bảo vệ tăng +404 món: tiến công tuyệt chiêu +20

Full set

Sát mến chí mạng tăng +15%Sát thương tuyệt vời nhất tăng +15%Sát mến chí mạng +20Sát thương tuyệt đối hoàn hảo +20

 

Browii (Broy) Adamantine Set

*
Bao gồm:

Quần (+5-10 sức khoẻ)Tay (+5-10 sức khoẻ)Chân (+5-10 mức độ khoẻ)Dây chuyền băng (+5-10 mức độ khoẻ)

 

Trang bị lẻ

2 món: tiến công tăng +203 món: tiến công tuyệt chiêu tăng +204 món: Nội lực tăng +30

Full set

Sát yêu đương chí mạng tăng +15%Sát thương hoàn hảo và tuyệt vời nhất tăng +15%Loại bỏ phòng ngự skill của đối thủ +5%Điểm trách nhiệm tăng +20

 

Crono (Chrono) Red Wing Set

*

Bao gồm:

Mũ (+5-10 mức độ khoẻ)Tay (+5-10 mức độ khoẻ)Quần (+5-10 mức độ khoẻ)Nhẫn phép (+5-10 nội lực)

 

Trang bị lẻ

2 món: xác suất x2 sát thương +10%3 món: che chở +504 món: tấn công tuyệt chiêu +30

Full set

Tỷ lệ ngay cạnh thương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ cạnh bên thương hoàn hảo tăng +15%Sát yêu thương chí mạng tăng +20Sát thương tuyệt vời tăng +20

 

Semeden Red Wing Set

*
Bao gồm:

Mũ (+5-10 mức độ khoẻ)Áo (+5-10 mức độ khoẻ)Tay (+5-10 sức khoẻ)Chân (+5-10 sức khoẻ)

 

Trang bị lẻ

2 món: phép màu tăng +15%3 món: tấn công tuyệt chiêu +254 món: Nội lực tăng +30

Full set

Tỷ lệ giáp thương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ sát thương tuyệt vời nhất tăng +15%Loại bỏ bảo vệ skill của địch thủ tăng +5%

 

Warrior Leather Set

 

*

Bao gồm:

Mũ (+5-10 thể lực)Áo (+5-10 thể lực)Quần (+5-10 thể lực)Tay (+5-10 thể lực)Chân (+5-10 thể lực)Morning Star (+5-10 sức mạnh)Nhẫn băng (+5-10 cấp tốc nhẹn)

Trang bị lẻ

2 món : sức mạnh +103 món : Tăng phần trăm tấn công +104 món : Tăng maximum AG +205 món : AG Tăng Rate + 56 món : Tăng che chở + 20

Full set

Tăng nhanh nhẹn +10Tỷ lệ gần kề thương chí mạng tăng + 5%Tỷ lệ gần kề thương tuyệt vời nhất tăng + 5%Tăng sức khỏe + 25

 

Hyperion Bronze Set

*
Bao gồm:

Áo (+5-10 thể lực)Quần (+5-10 thể lực)Chân (+5-10 thể lực)

 

 

Trang bị lẻ

2 món: nội lực + 15

Full set

Tăng cấp tốc nhẹn + 15Tăng tỷ lệ sát thương tốt chiêu +20Tăng Mana + 30

 

Eplete Scale Set

Bao gồm:

Eplete Scale Áo (+5-10 Vit)Eplete Scale Quần (+5-10 Vit)Eplete Scale nón (+5-10 Vit)Eplete Plate Shield (+5-10 Vit)Eplete dây chuyền sét (+5-10 nội lực)

Trang bị lẻ

2 món : Tăng tấn công skill + 153 món : Tăng tấn công + 504 món : Tăng phép màu dmg + 5%

Full set

Maximum HP +50Tăng maximum AG +30Tăng xác suất sát thương chí mạng tăng +10%Tỷ lệ ngay cạnh thương hoàn hảo tăng +10

 

Garuda Brass Set

*

Bao gồm:

Garuda Brass Áo (+5-10 Vit)Garuda Brass Quần (+5-10 Vit)Garuda Brass Tay (+5-10 Vit)Garuda Brass Chân (+5-10 Vit)Garuda dây chuyền lửa (+5-10 Str)

Trang bị lẻ

2 món : Tăng max stamine + 303 món : tỷ lệ x2 sát thương + 5%4 món : nội lực + 15

Full set

Maximum HP +50Tăng tỷ lệ sát thương hay chiêu + 25Tăng phép màu Damage + 15%

 

Kantata Plate Set

Bao gồm:

Kantata Plate Áo (+5-10 Vit)Kantata Plate Tay (+5-10 Vit)Kantata Plate Chân (+5-10 Vit)Kantata Nhẫn of Poison (+5-10 Vit)Kantata Nhẫn of Wind (+5-10 Agi)

Trang bị lẻ

2 món : nội lực + 153 món : thể lực + 304 món : Tăng phép màu + 10%

Full set

Sức bạo dạn +15Tăng skill damage + 25Tỷ lệ gần kề thương tuyệt vời và hoàn hảo nhất tăng + 10%Tăng tiếp giáp thương hoàn hảo và tuyệt vời nhất + 20

 

Apollo Pad Set

*
Bao gồm:

Apollo Pad Áo (+5-10 Vit)Apollo Pad Quần (+5-10 Vit)Apollo Pad mũ (+5-10 Vit)Apollo Pad Tay (+5-10 Vit)Apollo Skull Gậy (+5-10 Str )Apollo dây chuyền băng (+5-10 Str)Apollo Nhẫn phép thuật

Trang bị lẻ

2 món : Nội lực + 103 món : Tăng phép thuật + 5%4 món : Tăng attack. Skill + 105 món : Maximum mana + 306 món : Maximum life + 307 phối option : Tăng max. AG + 20

Full set

Tăng critical damage + 10Tăng sát thương tuyệt vời nhất + 10Nội lực + 30

 

Evis Bone Set

Bao gồm:

 Evis Bone Áo (+5-10 Vit)Evis Bone Quần (+5-10 Vit)Evis Bone Chân (+5-10 Vit)Evis dây chuyền sản xuất gió

 

Trang bị lẻ

2 món : Tăng attacking skill + 153 món : Tăng stamina + 204 món : Tăng phép thuật damage + 10

Full set

Tỷ lệ x2 gần kề thương 5%Tăng phần trăm sát thương hoàn hảo và tuyệt vời nhất +50Tăng AG regen rate +5

 

Hera Sphinx Set

*
Bao gồm:

Hera Sphinx Áo (+5-10 Vit)Hera Sphinx Quần (+5-10 Vit)Hera Sphinx Chân (+5-10 Vit)Hera Sphinx Gloves (+5-10 Vit)Hera Sphinx nón (+5-10 Vit)Hera Skull Shield (+5-10 Vit)

Trang bị lẻ

2 món : sức khỏe + 153 món : Tăng phép màu dmg + 10%4 món : Tăng defensive skill when equipped with shield + 5%5 món : nội lực + 156 món : Tăng phần trăm sát thương tuyệt vời và hoàn hảo nhất + 50

Full set

Tỷ lệ gần kề thương chí mạng tăng + 10%Tỷ lệ ngay cạnh thương tuyệt vời tăng + 10%Tăng maximum life + 50Tăng maximum mana + 50

 

Anubis Legendary Set

*
Bao gồm:

Anubis Legendary nón (+5-10 Vit)Anubis Legendary Áo (+5-10 Vit)Anubis Legendary Gloves (+5-10 Vit)Anubis Nhẫn lửa (+5-10 nội lực)

 

Trang bị lẻ

2 món : Double gần kề thương + 10%3 món : Tăng Max mana + 504 món : Tăng. Phép thuật dmg + 10%

Full set

Tỷ lệ gần cạnh thương chí mạng tăng + 15%Tỷ lệ gần cạnh thương tuyệt vời tăng + 15%Tăng critical damage + 20Tăng liền kề thương tuyệt đối hoàn hảo + 20

 

Ceto Vine Set

*
Bao gồm:

Ceto mũ (+5-10 Vit)Ceto Quần (+5-10 Vit)Ceto Gloves (+5-10 Vit)Ceto Chân (+5-10 Vit)Ceto Rapier (+5-10 Str)Ceto Nhẫn đất (+5-10 Str)

Trang bị lẻ

2 món : cấp tốc nhẹn + 103 món : Tăng Max HP + 504 món : Tăng Def skill + 205 món : Tăng defensive skill while using shields + 5%6 món : Tăng nội lực + 10

Full set

Tăngs Max HP + 50Tăng sức khỏe + 20

 

Gaia Silk Set

*
Bao gồm:

Gaia Silk mũ (+5-10 Vit)Gaia Silk Áo (+5-10 Vit)Gaia Silk Quần (+5-10 Vit)Gaia Silk Tay (+5-10 Vit)Gaia Golden Cross
Cung (+5-10 Agi)

 

Trang bị lẻ

2 món : Tăng attacking skill + 103 món : Tăng max mana + 254 món : power + 105 món : Double tiếp giáp thương + 5%

Full set

nhanh nhẹn + 30Tỷ lệ sát thương hoàn hảo nhất tăng + 10%Tăng sát thương hoàn hảo nhất + 10

 

Odin Wind Set

*
Bao gồm:

Odin Wind mũ (+5-10 Vit)Odin Wind Áo (+5-10 Vit)Odin Wind Quần (+5-10 Vit)Odin Wind Tay (+5-10 Vit)Odin Wind Chân (+5-10 Vit)

Trang bị lẻ

2 món : nội lực + 153 món : Tăng max life + 504 món : Tăng phần trăm sát thương tuyệt vời + 505 món : cấp tốc nhẹn + 30

Full set

Tăng maximum mana + 50Ignore enemy’s defensive skill + 5%Tăng maximum AG + 50

 

Argo Spirit Set

*
Bao gồm:

Argo Spirit Áo (+5-10 Vit)Argo Spirit Quần (+5-10 Vit)Argo Spirit Tay (+5-10 Vit)

 

 

Trang bị lẻ

2 món : nhanh nhẹn + 303 món : power + 30

Full set

Tăng attacking skill + 25Tỷ lệ x2 tiếp giáp thương + 5%

 

Gywen Guardian Set

*
Bao gồm: 

Gywen Guardian Áo (+5-10 Vit)Gywen Guardian Tay (+5-10 Vit)Gywen Guardian Chân (+5-10 Vit)Gywen Silver Cung (+5-10 Agi)Gywen dây chuyền kỹ năng

Trang bị lẻ

2 món : x2 cạnh bên thương + 10%3 món : cấp tốc nhẹn + 304 món : Incr min attacking skill + 205 món : Incr max attacking skill + 20

Full set

Tỷ lệ tiếp giáp thương chí mạng tăng + 15%Tỷ lệ giáp thương hoàn hảo và tuyệt vời nhất tăng + 15%Tăng critical damage + 20Tăng gần cạnh thương hoàn hảo + 20

 

Gaion Storm Crow Set

*
Bao gồm:

Gaion Storm Crow Áo (+5-10 Vit)Gaion Storm Crow Quần (+5-10 Vit)Gaion Storm Crow Chân (+5-10 Vit)Gaion dây chuyền nước (+5-10 Vit)

 

Trang bị lẻ

2 món : vứt bỏ phòng thủ skill kẻ địch + 5%3 món : x2 damage rate + 15%4 món : Inc. Attacking skill + 15

Full set

Tỷ lệ cạnh bên thương hoàn hảo tăng + 15%Tăng gần cạnh thương hoàn hảo và tuyệt vời nhất + 30Tăng phép thuật + 20%Tăng sức mạnh + 30

 

Hyon long Set

Bao gồm:

Tay rồng đỏChân rồng đỏMũ rồng đỏKiếm điện

 

Trang bị lẻ

2 món : Tăng phòng thủ +253 món : Tỷ lệ x2 sát yêu đương + 10%4 món : Tăng tấn công tuyệt chiêu +20

Full set

Tỷ lệ liền kề thương chí mạng tăng + 15%Tỷ lệ sát yêu đương hoàn hảo +15%Sát yêu mến chí mạng +20Sát yêu mến hoàn hảo +20

 

Berserker Scale Set

Bao gồm:

Chân Trâu xanh
Quần Trâu xanh
Áo Trâu xanh
Tay Trâu xanh
Mũ Trâu xanh

Trang bị lẻ

2 món : Max damage +103 món : Max damage +204 món : Max damage +305 món : Max damage +40

Full set

Tấn công tuyệt chiêu +40Sức mạnh tăng +40

 

Rave Plate set

Bao gồm:

Mũ Plate
Quần Plate
Áo Plate

 

 

Trang bị lẻ

2 món : Tấn công tăng +203 món: Tỷ lệ x2 sát yêu thương +10%

Full set

Trang bị vũ khí 2 tay tấn công tăng +30%Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ đối phương +5%

 

 

Sylion Bone set

Bao gồm:

Tay Xương
Chân Xương
Áo Xương
Mũ Xương

 

Trang bị lẻ

2 món: Tỷ lệ sát yêu thương chí mạng +5%3 món: Tỷ lệ x2 sát yêu thương +5%4 món: Phòng thủ tăng +20

Full set

Sức mạnh +50Nhanh nhẹn +50Thể lực +50Nội lực +50

 

Vega Sacred Fire set

Bao gồm:

Mũ Địa Long
Áo Địa Long
Quần Địa long
Vuốt Địa Long

 

Trang bị lẻ

2 món: Tỷ lệ tấn công tăng +503 món: Thể lực tăng +504 món: Max damage +30

Full set

Tỷ lệ sát yêu đương hoàn hảo tăng +15%Tỷ lệ x2 sát yêu đương tăng +5%Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ đối phương +5%

 

Chamer Sacred Fire set

Bao gồm:

Chân Địa long
Áo Địa Long
Quần Địa long
Vuốt Địa Long

 

Trang bị lẻ

2 món: Phòng thủ tăng +503 món: Tỷ lệ x2 sát yêu đương +5%4 món: Tấn công tăng +30

Full set

Tỷ lệ sát mến hoàn hảo tăng +15%Tấn công tuyệt chiêu tăng +30Sát mến hoàn hảo tăng +20

 

 

Mahes đen Dragon set

*

Bao gồm:

Quần Rồng đen
Khiên đồng

 

 

 

Trang bị lẻ

Không

Full set

Max Hp +100Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ đối phương +6%Tăng phòng thủ khi trang bị khiên +17%

 

Bes Eclipse set

*

Bao gồm:

Quần Ánh trăng
Gậy Huỷ diệt

 

 

 

Trang bị lẻ

Không

Full set

Nội lực tăng +200Tấn công phép tăng +9%Tấn công tuyệt chiêu tăng +80

 

Khons Dark Steel set

*

Bao gồm:

Tay
Chân

 

 

 

Trang bị lẻ

Không

Full set

Max Hp tăng +200Tỷ lệ sát yêu thương hoàn hảo + 3%Tỷ lệ sát yêu quý chí mạng + 3%

 

Horus set

*

Bao gồm:

Vuốt Bạch hổDây chuyền kỹ năng

 

 

Trang bị lẻ

Không

Full set

Min. Damage +80Tấn công tuyệt chiêu tăng +60Tỷ lệ x2 sát yêu thương + 4%

 

Bragi Dark
Phoenix set

*
Bao gồm:

Quần
Chân
MũDark Breaker (Thiên Ma Kiếm)

 

 

 

Trang bị lẻ

2 món: Sức mạnh tăng +103 món: Sức mạnh tăng +204 món: Sức mạnh tăng +305 món: Max Hp tăng +50

Full set

Min damage tăng +30Tấn công tăng khi dùng kiếm hai tay + 6%Tỷ lệ x2 sát mến + 3%Tấn công tuyệt chiêu tăng +50

 

 

Alvis Grand Soul set

*

Bao gồm:

Áo
Chân
Quần
Gậy Phượng
Dây chuyền nước

 

Trang bị lẻ

2 món: Tỷ lệ x2 sát yêu thương + 1%3 món: Tỷ lệ x2 sát yêu quý + 2%4 món: Tỷ lệ x2 sát mến + 3%5 món: Nội lực tăng +10

Full set

Phòng thủ tăng khi dùng khiên + 8%Tỷ lệ Sát thương chí mạng + 8%Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 8%Loại bỏ phòng thủ đối phương + 1%

 

Frigg Holy spirit set

*

Bao gồm:

Quần
Chân
Dây chuyền gióCung Thánh nữ (Celestial Bow)

 

Trang bị lẻ

2 món: Min damage tăng +403 món: Max damage tăng +404 món. Min damage tăng +505 món: Max damage tăng +50

Full set

Tỷ lệ Sát thương chí mạng tăng + 7%Tỷ lệ sát mến hoàn hảo + 7%Max Hp tăng +50Phòng thủ tăng +20

 

Tyr Thunder set

*

Bao gồm:

Tay
Quần
Chân
Kiến quét (Rune blade)Dây chuyền sét

 

Trang bị lẻ

2 món: Sức mạnh tăng +203 món: nhanh nhẹn tăng +204 món: Thể lực tăng +205 món: Nội lực tăng +20

Full set

Tỷ lệ x2 sát yêu thương + 1%Tấn công phép tăng + 1%Tỷ lệ sát mến hoàn hảo tăng + 12%Tăng tấn công khi dùng kiếm + 6%

 

Surt Glorious set

*
Bao gồm:

Áo
MũChân
Tay
Quyền trượng Đại vương vãi (Lord Scepter)

 

Trang bị lẻ

2 món: Phòng thủ tăng lúc dùng khiên +2%3 món: Phòng thủ tăng +204 món: Sức mạnh tăng +305 món: Max Hp tăng +70

Full set

Tấn công tuyệt chiêu tăng +40Tỷ lệ tấn công chí mạng tăng +11%Sát mến chí mạng tăng +80Nội lực tăng +60

 

Elune Demonic set

*

Bao gồm:

Quần
Tay
Gậy
Nhẫn băng

 

Trang bị lẻ

2 món: Tỷ lệ sát yêu đương hoàn hảo + 8%3 món: Tỷ lệ sát yêu mến hoàn hảo + 9%4 món: Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 10%5 món: Tỷ lệ x2 sát yêu quý + 12%

Full set

Phòng thủ tăng +40Tấn công tuyệt chiêu tăng +80Max Mana +200Tấn công phép tăng + 13%

 

 

Magni Piercing Grove set

*
Bao gồm:

Áo
MũChân
Vuốt Bạch long
Nhẫn gió

Trang bị lẻ

2 món: Max damage tăng +53 món: Max damage tăng +104 món: Max damage tăng +155 món: Max Hp tăng +100

Full set

Phòng thủ tăng +50Tỷ lệ sát yêu đương hoàn hảo + 8%Sát yêu mến hoàn hảo tăng +10Tấn công tăng +60

 

Anas Hirat set

Bao gồm:

Áo
MũQuần
Khiên Vis

 

Trang bị lẻ

2 món: Tấn công tuyệt chiêu tăng +203 món: Phòng thủ tăng +404 món: Tỷ lệ x2 sát yêu quý + 10%

Full set

Tấn công tăng +20Sát yêu quý chí mạng tăng Rate + 15%Tỷ lệ sát yêu thương hoàn hảo tăng + 15%Phòng thủ tăng lúc dùng khiên + 5%

 

Akhir Hirat set

Bao gồm:

Tay
Chân
Quần
Nhẫn băng

 

Trang bị lẻ

2 món: Tấn công tuyệt chiêu tăng +303 món: Tấn công tăng +304 món: Sát yêu đương hoàn hảo tăng +20

Full set

Sát thương chí mạng tăng +20Tỷ lệ sát yêu thương chí mạng tăng + 15%Tỷ lệ sát yêu đương hoàn hảo + 15%Loại bỏ phòng thủ đối phương + 5%

 

Camill Sate set

Bao gồm:

Áo
MũQuần
Khiên pen

 

Trang bị lẻ

2 món: Min damage tăng +303 món: Max damage tăng +504 món: Tỷ lệ x2 sát yêu quý + 10%

Full set

Tấn công tăng +20Tỷ lệ Sát yêu mến chí mạng tăng + 15%Tỷ lệ sát mến hoàn hảo tăng + 15%Phòng thủ tăng khi dùng khiên + 5%

 

Cathy Sate set

Bao gồm:

Tay
Quần
Chân
Nhẫn độc

 

Trang bị lẻ

2 món: Tấn công tuyệt chiêu tăng +303 món: nhanh nhẹn tăng +304 món: Sát mến hoàn hảo tăng +20

Full set

Tấn công chí mạng +20Tỷ lệ sát yêu thương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%Loại bỏ phòng thủ đối phương +5%

Ngay dưới đây Game
Private 24h tổng hợp đầy đủ các set thiết bị thần MU một cách chi tiết nhất theo tài liệu từ Webzen và những nguồn khác biệt để fan chơi nạm bắt. Tuy khác biệt về phiên bản nhưng tuấn kiệt và set đồ vẫn không thay đổi như sau:

*


1. Knight Leather Set

*

Bao gồm:

Mũ domain authority (+5-10 Nội Lực)Áo domain authority (+5-10 Nội Lực)Quần da (+5-10 Nội Lực)Găng da (+5-10 Nội Lực)Giày da (+5-10 Nội Lực)Chùy da (+5-10 sức Mạnh)Nhẫn Băng (+5-10 cấp tốc Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter

– đồ vật lẻ:

2 món : tăng thêm sức mạnh dạn +103 món : Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +104 món : tăng thêm nội lực buổi tối đa +205 món : Tăng hồi phục nội lực +56 món : tăng thêm sức chống đỡ +20

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng cấp tốc nhẹn +10Gia tăng độ đúng mực của sức sát thương chí mạng 5%Gia tăng độ đúng đắn của sức gần kề thương về tối đa 5%Gia tăng sức mạnh +25

2. Hyperion Bronze Set

*

Bao gồm:

Áo Đồng (+5-10 Nội Lực)Quần Đồng (+5-10 Nội Lực)Giày Đồng (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator

– thứ lẻ:

2 chiến thắng : ngày càng tăng năng lượng +15

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng nhanh nhẹn +15Gia tăng sức tiếp giáp thương của tuyệt chiêu +20Gia tăng mana buổi tối đa +30

3. Eplete Scale Set

*

Bao gồm:

Mũ Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)Áo Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)Quần Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)Khiên Gia Huy (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Điện (+5-10 Năng Lượng)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter

– vật dụng lẻ:

2 thành quả : tăng thêm sức gần kề thương của tuyệt chiêu +153 cửa nhà : gia tăng khả năng tiến công +504 thành quả : Sức tiếp giáp thương phép màu +5%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng lượng máu +50Gia tăng nội lực +30Gia tăng độ chính xác của gần kề thương chí mạng 10%Gia tăng độ đúng mực của sức gần cạnh thương buổi tối đa +10

4. Berserker Scale Set

*

Bao gồm:

Chân trâu xanh

Xem thêm: Cách Chơi Plant Vs Zombie 2, Mẹo Hay Phá Đảo Trong Game Plants Vs Zombies 2

Quần trâu xanhÁo trâu xanh
Tay trâu xanh
Mũ trâu xanh

Đặc điểm:

– thứ lẻ:

2 món: Max damage +103 món: Max damage +204 món: Max damage +305 món: Max damage +40

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tấn công hay chiêu: +40Sức dũng mạnh tăng: +40

5. Garuda Brass Set

*

Bao gồm:

Áo Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)Quần Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)Găng Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)Giày Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Lửa (+5-10 sức Mạnh)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator, Rage Fighter

– sản phẩm lẻ:

2 vật phẩm : gia tăng nội lực buổi tối đa +303 item : Tỉ lệ đúng chuẩn của gần kề thương gấp hai 5%4 thành công : ngày càng tăng năng lượng +15

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng lượng ngày tiết +50Gia tăng sức cạnh bên thương của tốt chiêu +25Sức sát thương phép màu +15%

6. Kantata Plate Set

*

Bao gồm:

Áo Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)Găng Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)Giày Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Gió (+5-10 cấp tốc Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

– lắp thêm lẻ:

2 thành tựu : tăng thêm năng lượng +153 thành tựu : tăng thêm thể lực +304 vật phẩm : Sức tiếp giáp thương phép màu +10%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng sức mạnh 15Gia tăng sức giáp thương của tốt chiêu +25Gia tăng độ đúng đắn của sức sát thương buổi tối đa 10%Gia tăng tỉ trọng ra đòn có sức cạnh bên thương về tối đa +20

7. Rave Plate set

*

Bao gồm:

Mũ plate
Quần plateÁo plate

Đặc điểm:

– lắp thêm lẻ:

2 món: tấn công tăng +203 món: phần trăm x2 gần cạnh thương +10%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Trang bị khí giới 2 tay tấn công tăng +30%Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ kẻ thù +5%

8. Hyon rồng Set

*

Bao gồm:

Tay dragon đỏ
Chân rồng đỏ
Mũ rồng đỏ
Kiếm điện

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

– vật dụng lẻ:

2 tòa tháp : ngày càng tăng sức chống đỡ +253 thành quả : Tỉ lệ đúng mực của cạnh bên thương gấp rất nhiều lần 10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức tiếp giáp thương của xuất xắc chiêu +20Gia tăng độ đúng đắn của liền kề thương chí mạng 15%Gia tăng độ đúng chuẩn của sức tiếp giáp thương về tối đa 15%Gia tăng sức cạnh bên thương tuyệt đối +20

9. Vicious long Set

*

Bao gồm:

Mũ dragon Đỏ (+5-10 Nội Lực)Áo rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)Quần rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Đất (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

– sản phẩm công nghệ lẻ:

2 chiến thắng : gia tăng sức giáp thương của hay chiêu +153 tòa tháp : tăng thêm sức gần kề thương +15

– Nguyên Set trả chỉnh:

Tỉ lệ đúng đắn của sát thương gấp đôi +10%Gia tăng lực tiến công tối thiểu +20Gia tăng lực tiến công tối đa +30Loại bỏ kĩ năng phòng ngự địch thủ +5%

10. Apollo Pad Set

*

Bao gồm:

Mũ vải Thô (+5-10 Nội Lực)Áo vải Thô (+5-10 Nội Lực)Quần vải Thô (+5-10 Nội Lực)Găng vải vóc Thô (+5-10 Nội Lực)Gậy Xương (+5-10 sức Mạnh)Dây Chuyền Băng (+5-10 mức độ Mạnh)Nhẫn Phép Thuật

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– thiết bị lẻ:

2 chiến thắng : gia tăng năng lượng +103 tác phẩm : Sức liền kề thương phép màu +5%4 nhà cửa : tăng thêm sức gần kề thương của hay chiêu +105 cống phẩm : ngày càng tăng mana về tối đa +306 thành tích : ngày càng tăng lượng huyết +30

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng nội lực buổi tối đa +20Gia tăng sức liền kề thương chí mạng +10Gia tăng sức cạnh bên thương tối đa +10Gia tăng năng lượng +30

11. Evis Bone Set

*

Bao gồm:

Áo Xương (+5-10 Nội Lực)Quần Xương (+5-10 Nội Lực)Giày Xương (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Gió

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– lắp thêm lẻ:

2 chiến thắng : gia tăng sức liền kề thương của giỏi chiêu +153 công trình : ngày càng tăng thể lực +20

– Nguyên Set trả chỉnh:

Sức tiếp giáp thương phép thuật +10%Tỉ lệ chính xác của gần kề thương gấp đôi +5%Gia tăng tài năng tấn công +50Gia tăng hồi sinh nội lực +5

12. Sylion Bone set

*

Bao gồm:

Tay xương
Chân xươngÁo xương
Mũ xương

Đặc điểm:

– thiết bị lẻ:

2 món: phần trăm sát yêu mến chí mạng +5%3 món: phần trăm x2 giáp thương +5%4 món: che chở tăng +20

– Nguyên Set trả chỉnh:

Sức táo tợn +50Nhanh nhẹn + 50Thể lực + 50Nội lực + 50

13. Hera Sphinx Set

*

Bao gồm:

Mũ Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Áo Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Quần Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Găng Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Giày Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)Khiên Xương (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– thiết bị lẻ:

2 thành phầm : Gia sức mạnh +153 item : Sức ngay cạnh thương phép thuật +10%4 cửa nhà : ngày càng tăng sức phòng ngự của khiên 5%5 sản phẩm : ngày càng tăng năng lượng +15

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng tài năng tấn công +50Gia tăng độ đúng chuẩn của giáp thương chí mạng +10%Gia tăng độ đúng mực của sức cạnh bên thương buổi tối đa +10%Gia tăng lượng ngày tiết +50Gia tăng mana tối đa +50

14. Anubis Legendary Set

*

Bao gồm:

Mũ yêu thuật (+5-10 Nội Lực)Áo yêu thuật (+5-10 Nội Lực)Găng yêu thuật (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Lửa (+5-10 Năng Lượng)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– lắp thêm lẻ:

2 thành quả : Tỉ lệ chính xác của gần kề thương gấp hai +10%3 cửa nhà : ngày càng tăng mana buổi tối đa +50

– Nuyên Set trả chỉnh

Sức giáp thương phép màu +10%Gia tăng độ đúng đắn của gần cạnh thương chí mạng +15%Gia tăng độ đúng đắn của sức gần kề thương buổi tối đa +15%Gia tăng sức giáp thương chí mạng +20Gia tăng sức gần kề thương về tối đa +20

15. Isis Legendary Set

*

Bao gồm:

Mũ ma thuật (+5-10 Nội Lực)Áo yêu thuật (+5-10 Nội Lực)Quần ma thuật (+5-10 Nội Lực)Giày yêu thuật (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– sản phẩm công nghệ lẻ:

2 item : ngày càng tăng sức ngay cạnh thương của giỏi chiêu +103 thành phầm : Tỉ lệ đúng mực của gần kề thương gấp hai +10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng năng lượng +30Sức sát thương phép thuật +10%Loại bỏ năng lực phòng ngự kẻ thù +5%

16. Ceto Vine Set

*

Bao gồm:

Mũ Trinh con gái (+5-10 Nội Lực)Quần Trinh nữ (+5-10 Nội Lực)Găng Trinh nữ giới (+5-10 Nội Lực)Giày Trinh thiếu phụ (+5-10 Nội Lực)Trường tìm (+5-10 mức độ Mạnh)Nhẫn Đất (+5-10 mức độ Mạnh)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– sản phẩm công nghệ lẻ:

2 thành quả : gia tăng nhanh nhẹn +103 thành quả : gia tăng lượng ngày tiết +504 chiến thắng : gia tăng sức chống đỡ +205 thành phầm : ngày càng tăng sức bảo vệ của khiên +5%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng năng lượng +10Gia tăng lượng huyết +50Gia tăng sức khỏe +20

17. Gaia Silk Set

*

Bao gồm:

Mũ Lụa (+5-10 Nội Lực)Áo Lụa (+5-10 Nội Lực)Quần Lụa (+5-10 Nội Lực)Găng Lụa (+5-10 Nội Lực)Nỏ đá quý (+5-10 nhanh Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– sản phẩm lẻ:

2 tác phẩm : ngày càng tăng sức sát thương của xuất xắc chiêu +103 thành phầm : gia tăng mana tối đa +254 chiến thắng : tăng thêm sức mạnh khỏe +10

– Nguyên Set trả chỉnh:

Tỉ lệ chính xác của gần cạnh thương gấp đôi +5%Gia tăng nhanh nhẹn +30Gia tăng độ đúng chuẩn của sức ngay cạnh thương tối đa +10%Gia tăng tỉ lệ ra đòn gồm sức giáp thương buổi tối đa +10

18. Odin Wind Set

*

Bao gồm:

Mũ Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)Áo Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)Quần Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)Găng Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)Giày Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– vật dụng lẻ:

2 thành công : ngày càng tăng năng lượng +153 thành công : gia tăng lượng ngày tiết +504 thắng lợi : gia tăng khả năng tấn công +50

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng cấp tốc nhẹn +30Gia tăng mana về tối đa +50Loại bỏ khả năng phòng ngự kẻ thù +5%Gia tăng nội lực buổi tối đa +50

19. Argo Spirit Set

*

Bao gồm:

Áo Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)Quần Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)Găng Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– sản phẩm công nghệ lẻ:

2 vật phẩm : gia tăng nhanh nhẹn +30

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng lực tiến công tối nhiều +30Gia tăng sức tiếp giáp thương của tuyệt chiêu +25Tỉ lệ đúng đắn của gần kề thương gấp hai 5%

20. Gywen Guardian Set

*

Bao gồm:

Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Găng Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Cung bội nghĩa (+5-10 cấp tốc Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– trang bị lẻ:

2 cống phẩm : Tỉ lệ đúng chuẩn của cạnh bên thương gấp đôi +10%3 nhà cửa : tăng thêm nhanh nhẹn 304 chiến thắng : tăng thêm lực tấn công tối thiểu +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng lực tiến công tối nhiều +20Gia tăng độ đúng chuẩn của gần cạnh thương chí mạng +15%Gia tăng độ đúng đắn của sức gần cạnh thương về tối đa +15%Gia tăng sức gần cạnh thương chí mạng +20Gia tăng tỉ lệ thành phần ra đòn gồm sức liền kề thương về tối đa +20

21. Aruane Guardian Set

*

Bao gồm:

Mũ Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Quần Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– trang bị lẻ:

2 thành công : gia tăng sức sát thương +103 thắng lợi : Tỉ lệ đúng mực của gần cạnh thương gấp rất nhiều lần +10%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng sức gần kề thương của hay chiêu +20Gia tăng độ đúng chuẩn của gần cạnh thương chí mạng +15%Gia tăng độ đúng đắn của sức giáp thương tối đa +15%Loại bỏ kỹ năng phòng ngự đối thủ +5%

22. Gaion Storm Crow Set

*

Bao gồm:

Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Giày Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Nước (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Magic Gladiator

– thứ lẻ:

2 thắng lợi : sa thải khả năng phòng ngự kẻ thù +5%3 thành quả : Tỉ lệ đúng chuẩn của gần cạnh thương gấp rất nhiều lần +15%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng sức tiếp giáp thương của hay chiêu +15Gia tăng độ đúng mực của sức ngay cạnh thương về tối đa +15%Gia tăng độ sức sát thương buổi tối đa +30Sức gần kề thương phép thuật +20%Gia tăng sức khỏe +30

23. Muren Storm Crow Set

*

Bao gồm:

Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Tay Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Lửa (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Magic Gladiator

– máy lẻ:

2 cống phẩm : tăng thêm sức ngay cạnh thương của tốt chiêu +103 thắng lợi : Sức tiếp giáp thương phép thuật +15%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Tỉ lệ đúng chuẩn của sát thương gấp hai +10%Gia tăng độ đúng mực của tiếp giáp thương chí mạng +15%Gia tăng độ đúng mực của sức sát thương về tối đa +15%Gia tăng sức phòng đỡ +25Gia tăng sức gần kề thương mang đến vũ khí hai tay +20%

24. Agnis Adamantine Set

*

Bao gồm:

Mũ Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Áo Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Lord

– thiết bị lẻ:

2 tòa tháp : Tỉ lệ đúng đắn của gần kề thương gấp rất nhiều lần +10%3 item : gia tăng sức phòng đỡ +40

– Nguyên Set trả chỉnh:

Gia tăng sức gần kề thương của tuyệt chiêu +20Gia tăng độ đúng đắn của gần kề thương chí mạng +15%Gia tăng độ đúng mực của sức tiếp giáp thương về tối đa +15%Gia tăng sức gần cạnh thương chí mạng +20Gia tăng sức gần cạnh thương tối đa +20

25. Browii Adamantine Set

*

Bao gồm:

Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Giày Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Găng Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)Dây Chuyền Băng (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Lord

– trang bị lẻ:

2 thành quả : gia tăng sức liền kề thương +203 thành phầm : ngày càng tăng sức gần kề thương của tuyệt chiêu +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng năng lượng +30Gia tăng độ đúng mực của tiếp giáp thương chí mạng +15%Gia tăng độ đúng mực của sức cạnh bên thương về tối đa +15%Loại bỏ tài năng phòng ngự đối thủ +5%Gia tăng trách nhiệm +30

26. Crono Red Wing Set

*

Bao gồm:

Mũ Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Quần Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Nhẫn ma thuật (+5-10 Năng Lượng)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Summoner

– thiết bị lẻ:

2 công trình : Tỉ lệ đúng đắn của tiếp giáp thương gấp hai +20%3 công trình : tăng thêm sức kháng đỡ +60

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng sức tiếp giáp thương của tuyệt chiêu +30Gia tăng độ chính xác của giáp thương chí mạng +15%Gia tăng độ đúng đắn của sức cạnh bên thương tối đa +15%Gia tăng sức sát thương chí mạng +20Gia tăng sức liền kề thương về tối đa +20

27. Semeden Red Wing Set

*

Bao gồm:

Mũ Hảo Thiên (+5-10 Nội Lực)Áo Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)Giày Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Summoner

– đồ vật lẻ:

2 item : Sức cạnh bên thương phép màu +15%3 công trình : tăng thêm sức cạnh bên thương của xuất xắc chiêu +25

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Gia tăng năng lượng 30Gia tăng độ chính xác của giáp thương chí mạng +15%Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%Loại bỏ khả năng phòng ngự kẻ thù +5%

28. Vega Sacred Fire set

*

Bao gồm:

Mũ Địa longÁo Địa long
Quần Địa long
Vuốt Địa long

Đặc điểm:

– sản phẩm lẻ:

2 món: xác suất tấn công tăng +503 món: thể lực tăng +504 món: Max damage + 30

– Nguyên Set trả chỉnh:

Tỷ lệ gần kề thương tuyệt vời tăng +15%Tỷ lệ x2 gần kề thương tăng +5%Tỷ lệ loại trừ phòng thủ đối phương + 5%

29. Chamer Sacred Fire set

*

Bao gồm:

Chân Địa longÁo Địa long
Quần Địa long
Vuốt Địa long

Đặc điểm:

– máy lẻ:

2 món: phòng vệ tăng +503 món: phần trăm x2 gần cạnh thương tăng +5%4 món: tấn công tăng + 30

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỷ lệ gần kề thương tuyệt đối tăng +15%Tấn công giỏi chiêu +30Sát yêu đương hoản hảo tăng +20

30. Mahes black Dragon set

*

Bao gồm:

Quần long đen
Khiên đồng

Đặc điểm:

– đồ vật lẻ:

Không

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Max HP + 100Tỷ lệ thải trừ phòng thủ kẻ thù +6%Tăng phòng ngự khi trang bị khiên 17%

31. Bes Eclipse set

*

Bao gồm:

Quần ánh trăng
Gậy bỏ diệt

Đặc điểm:

– vật dụng lẻ:

Không

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Nội lực tăng + 200Tấn công phép tăng 9%Tấn công tuyệt chiêu tăng +80

32. Khons Dark Steel set

*

Bao gồm:

Tay
Chân

Đặc điểm:

– thiết bị lẻ:

Không

– Nguyên Set trả chỉnh:

Max tăng HP + 200Tỷ lệ gần kề thương hoàn hảo nhất +3%Tỷ lệ cạnh bên thương chí mạng +3%

33. Horus set

*

Bao gồm:

Vuốt bạch hổ
Dây chuyền kỹ năng

Đặc điểm:

– sản phẩm công nghệ lẻ:

Không

– Nguyên Set trả chỉnh:

Min damage +80Tấn công giỏi chiêu tăng +60Tỷ lệ x2 ngay cạnh thương +4%

34. Bragi Dark
Phoenix set

*

Bao gồm:

Quần
Chân

Thiên ma kiếm

Đặc điểm:

– lắp thêm lẻ:

2 món: sức mạnh tăng +103 món: sức khỏe tăng +204 món: sức mạnh tăng +305 món: sức khỏe tăng +50

– Nguyên Set trả chỉnh:

Min damage +30Tấn công tăng khi dùng kiếm 2 tay +6%Tỷ lệ x2 gần kề thương +3%Tấn công giỏi chiêu +50

35. Alvis Grand Soul set

*

Bao gồm:

Quần
ChânÁo
Gậy phượng
Dây chuyền nước

Đặc điểm:

– đồ vật lẻ:

2 món: tỷ lệ x2 gần kề thương +1%3 món: tỷ lệ x2 gần cạnh thương +2%4 món: phần trăm x2 cạnh bên thương +3%5 món: nội lực tăng +10

– Nguyên Set trả chỉnh:

Phòng thủ tăng khi dùng khiên +8%Tỷ lệ gần kề thương chí mạng +8%Tỷ lệ liền kề thương tuyệt đối + 8%Loại bỏ che chở sát mến +1%

36. Frigg Holy spirit set

*

Bao gồm:

Quần
Chân
Dây chuyền gió
Cung thánh nữ

Đặc điểm:

– lắp thêm lẻ:

2 món: min damage tăng +403 món: max damage tăng +404 món: min damage tăng +505 món: max damage tăng +50

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tỷ lệ gần kề thương chí mạng tăng +7%Tỷ lệ gần cạnh thương tuyệt vời + 7%Max HP + 50Phòng thủ tăng +20

37. Tyr Thunder set

*

Bao gồm:

Tay
Quần
Chân
Kiến quét
Dây chuyền sét

Đặc điểm:

– lắp thêm lẻ:

2 món: sức mạnh tăng +203 món: cấp tốc nhẹn tăng +204 món: thể lực tăng +205 món: nội lực tăng +20

– Nguyên Set trả chỉnh:

Tỷ lệ x2 gần cạnh thương +1%Tấn công phép tăng +1%Tỷ lệ gần kề thương tuyệt đối tăng 12%Tăng tấn công khi sử dụng kiếm +6%

38. Surt Glorious set

*

Bao gồm:

Áo

Chân
Tay
Quyền trượng đại vương

Đặc điểm:

– trang bị lẻ:

2 món: che chở tăng khi dùng khiên +2%3 món: phòng vệ tăng +204 món: sức mạnh tăng +305 món: Max HP tăng +70

– Nguyên Set trả chỉnh:

Tấn công xuất xắc chiêu tăng +40Tỷ lệ tấn công chí mạng tăng +11%Sát mến chí mạng tăng + 80Nội lực tăng +60

39. Elune Demonic set

*

Bao gồm:

Quần
Tay
Gậy
Nhẫn băng

Đặc điểm:

– trang bị lẻ:

2 món: phần trăm sát thương hoàn hảo và tuyệt vời nhất +8%3 món: phần trăm sát thương hoàn hảo và tuyệt vời nhất +9%4 món: xác suất sát thương tuyệt đối hoàn hảo +10%5 món: xác suất x2 gần cạnh thương +12%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Phòng thủ tăng +40Tấn công xuất xắc chiêu tăng +80Max Mana + 200Tấn công phép tăng +13%

40. Magni Piercing Grove set

*

Bao gồm:

Áo
Quần

Vuốt bạch long
Nhẫn gió

Đặc điểm:

– vật dụng lẻ:

2 món: max damager tăng +53 món: max damager tăng +104 món: max damager tăng +155 món: max HP tăng +100

– Nguyên Set trả chỉnh:

Phòng thủ tăng +50Tỷ lệ cạnh bên thương hoàn hảo +8%Sát thương hoàn hảo tăng + 10Tấn công tăng +60

41. Anas Hirat set

*

Bao gồm:

Áo
Quần

Khiên Vis

Đặc điểm:

– máy lẻ:

2 món: tấn công tuyệt chiêu tăng +203 món: phòng vệ tăng +404 món: xác suất x2 liền kề thương +10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

Tấn công tăng +20Sát yêu quý chí mạng tăng Rate + 15%Tỷ lệ ngay cạnh thương hoàn hảo nhất tăng +15%Phòng thủ tăng khi sử dụng khiên +5%

42. Akhir Hirat set

*

Bao gồm:

Tay
Quần
Chân
Nhẫn băng

Đặc điểm:

– vật dụng lẻ:

2 món: tiến công tuyệt chiêu tăng +303 món: tấn công tăng +304 món: gần kề thương hoàn hảo tăng +20

– Nguyên Set trả chỉnh:

Sát yêu mến chí mạng tăng + 20Tỷ lệ gần kề thương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ tiếp giáp thương hoàn hảo và tuyệt vời nhất +15%Loại bỏ phòng thủ kẻ địch +5%

43. Camill Sate set

*

Bao gồm:

Áo

Quần
Khiên pen

Đặc điểm:

– lắp thêm lẻ:

2 món: min damage tăng + 303 món: max damage tăng + 504 món: xác suất x2 giáp thương + 10%

– Nguyên Set trả chỉnh:

Tấn công tăng + 20Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ tiếp giáp thương tuyệt đối +15%Phòng thủ tăng khi dùng khiên +5%

44. Cathy Sate set

*

Bao gồm:

Tay
Chân
Quần
Nhẫn độc

Đặc điểm:

– thiết bị lẻ:

2 món: tấn công tuyệt chiêu tăng +303 món: nhanh nhẹn tăng + 304 món: liền kề thương tuyệt vời và hoàn hảo nhất tăng +20

– Nguyên Set trả chỉnh:

Tỷ lệ tấn công chí mạng + 20Tỷ lệ giáp thương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ ngay cạnh thương tuyệt vời và hoàn hảo nhất +15%Loại bỏ phòng thủ kẻ thù +5%

Tổng cùng trong nội dung bài viết có 44 set thần Mu hy vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu mày mò của bạn, quan sát và theo dõi Game
Private 24h liên tục để update nhiều khuyên bảo khác của trò chơi Mu.