Mark Cuban 'Khởi nghiệp đừng vội dùng 'quyền trợ giúp'
Mark Cuban 'Khởi nghiệp đừng vội dùng 'quyền trợ giúp'
1. Bán hàngMark Cuban dành lời khuyên đầu tiên dành cho những nhà khởi nghiệp là hãy bán hàng. Sau ý tưởng tốt, mô hình kinh doanh hoàn hảo, doanh nghiệp cần bán được hàng đến khách hàng.Đây là một giai đoạn quan trọng trong quá trình kinh doanh, phản ánh hiệu quả của công ty. 'Chưa có doanh nghiệp...