Trong nội dung bài viết này

You may need the .NET Framework 3.5 to lớn run an app on Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, và Windows 8. You can also use these instructions for earlier Windows versions.

Bạn đang xem: Cách kiểm tra phiên bản

Download the offline installer

The .NET Framework 3.5 SP1 offline installer is available on the .NET Framework 3.5 SP1 download page và is available for Windows versions prior to Windows 10.

Install the .NET Framework 3.5 on Demand

You may see the following configuration dialog if you try to run an app that requires .NET Framework 3.5. Choose Install this feature to lớn enable .NET Framework 3.5. This option requires an internet connection.

*

Why am I getting this pop-up?

The .NET Framework is created by cdsptphcm.edu.vn & provides an environment for running applications. There are different versions available. Many companies develop their apps khổng lồ run using the .NET Framework, and these apps target a specific version. If you see this pop-up, you"re trying lớn run an application that requires .NET Framework version 3.5, but that version is not installed on your system.

Enable the .NET Framework 3.5 in Control Panel

You can enable the .NET Framework 3.5 through the Windows Control Panel. This option requires an internet connection.

Press the Windows key

*
on your keyboard, type "Windows Features", & press Enter. The Turn Windows features on or off dialog box appears.

Select the .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0) kiểm tra box, select OK, & reboot your computer if prompted.

*

You don"t need to select the child items for Windows Communication Foundation (WCF) HTTP Activation & Windows Communication Foundation (WCF) Non-HTTP Activation unless you"re a developer or hệ thống administrator who requires this functionality.

Troubleshoot the installation of the .NET Framework 3.5

During installation, you may encounter error 0x800f0906, 0x800f0907, 0x800f081f, or 0x800F0922, in which case refer lớn .NET Framework 3.5 installation error: 0x800f0906, 0x800f0907, or 0x800f081f to see how lớn resolve these issues.

If you still can"t resolve your installation issue or you don"t have an internet connection, you can try installing it using your Windows installation media. For more information, see Deploy .NET Framework 3.5 by using Deployment Image Servicing và Management (DISM). If you"re using Windows 7, Windows 8.1, the latest release Windows 10, or Windows 11, but you don"t have the installation media, create an up-to-date installation truyền thông media here: Create installation truyền thông for Windows. Additional information about Windows 11 và Windows 10 Features on Demand: Features on Demand.


Warning

If you"re not relying on Windows Update as the source for installing .NET Framework 3.5, you must ensure to lớn strictly use sources from the same corresponding Windows operating system version. Using sources from a different Windows operating system version will either install a mismatched version of .NET Framework 3.5 or cause the installation lớn fail, leaving the system in an uncdsptphcm.edu.vned & unserviceable state.

.NET Framework 4.8 .NET Framework 4.7.2 .NET Framework 4.7.1 .NET Framework 4.7 .NET Framework 4.6 .NET Framework 4.6.1 .NET Framework 4.6.2 .NET Framework 4.5.2 .NET Framework 3.5 Service Pack 1 coi th&#x
EA;m...Ẩn bớt

Giới thiệu

Công cụ thay thế .NET Framework của cdsptphcm.edu.vn phát hiện những sự núm thường xuyên ảnh hưởng đến việc tùy chỉnh cấu hình hoặc cập nhật cdsptphcm.edu.vn .NET Framework. Pháp luật này cố gắng giải quyết những sự cố đó bằng phương pháp áp dụng các bạn dạng sửa lỗi sẽ biết hoặc bằng cách sửa chữa trị các bạn dạng cài đặt bị hỏng của các phiên phiên bản .NET Framework được hỗ trợ. Công cụ này có giao diện người tiêu dùng (UI) dựa trên trình hướng dẫn dễ sử dụng. Nó cũng cung cấp sử dụng dòng lệnh thuộc với các tùy chọn cải thiện hơn.cdsptphcm.edu.vn đã tạo phiên phiên bản cập nhật sau của Công cụ sửa chữa thay thế .NET Framework của cdsptphcm.edu.vn.

Phiên bạn dạng mới nhất

Các biến đổi được bao gồm trong phiên bản phát hành pb1.4

Công núm này hiện hỗ trợ cdsptphcm.edu.vn .NET Framework 4.8, 4.7.2, 4.7.1, 4.7 cùng 4.6.2. Bởi đó, việc thay thế sửa chữa và sửa chữa cũng khá được áp dụng cho các thành phầm này.Công cụ cung ứng tất cả những tính năng từ bản phát hành trước kia như hiện nay tại.

Ghi chú

Công cụ thay thế .NET Framework chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.

Tải xuống thông tin

Phiên bản mới nhất của Công cụ thay thế sửa chữa .NET Framework tất cả sẵn để tải xuống từ trang web Trung tâm thiết lập xuống sau của cdsptphcm.edu.vn:

*
thay thế sửa chữa cdsptphcm.edu.vn .NET Framework

Các tùy chọn chiếc lệnh được hỗ trợ cho chế độ này

Tùy chọn chuẩn

Mô tả

Sử dụng

/? HOẶC /trợ giúp

Hiển thị thông tin trợ giúp.

Net
Fx
Repair
Tool.exe /?

/q OR /quiet

Chế độ yên lặng. Ko yêu cầu ảnh hưởng của người tiêu dùng và hiện tượng sẽ thử toàn bộ các bản sửa lỗi/sửa chữa trị và lưu tệp nhật ký.Các tùy lựa chọn "/q" với "/p" gồm tính chất thải trừ lẫn nhau.

Xem thêm: Bảng ký tự đặc biệt cf, game đột kích, đặt tên nhân vật đẹp, bảng kí tự đặc biệt trong game cf

Net
Fx
Repair
Tool.exe /q

/p OR /thụ động

Chế độ không tồn tại người điều khiển. Chỉ thanh quá trình được hiển thị.Các tùy chọn "/q" và "/p" bao gồm tính chất vứt bỏ lẫn nhau.

Net
Fx
Repair
Tool.exe /p

/a OR /addsource

Chế độ sửa chữa ngoại tuyến. Cấu hình thiết lập redistributable tập tin đó là cần thiết để sửa chữa được xào nấu từ mạng share hoặc thư mục băng thông được xác định bởi cờ "/addsource". Thông thường, nguyên lý này sẽ tiến hành sử dụng khi công cụ vận động trong môi trường thiên nhiên bị ngắt liên kết hoặc khóa.

Net
Fx
Repair
Tool.exe dẫn thư mục /a/>Ví dụ:Net
Fx
Repair
Tool.exe /a "\Share
PcShare
Folder"

/r OR /repair

Hoạt hễ sửa chữa hoàn toàn có thể được tùy chọn phạm vi nhằm nhắm kim chỉ nam một tập hợp những đường cơ sở thành phầm được chỉ định. Nếu như tùy chọn này không được chỉ định, chính sách sẽ nỗ lực sửa chữa tất cả các phiên phiên bản .NET Framework được cung cấp đã tải đặt.Tùy lựa chọn "/sửa chữa" cũng hoàn toàn có thể được thực hiện cùng với giá trị "Không có" nhằm chỉ vận dụng các bạn dạng sửa lỗi và bỏ qua câu hỏi chạy thay thế sửa chữa cho ngẫu nhiên sản phẩm nào con đường cơ sở. Khi áp dụng tùy chọn này cùng với cái giá trị "Không có", thì không nên chỉ định tùy chọn "/addsource".Tùy chọn này chỉ áp dụng trong chính sách Yên tĩnh cùng Thụ động.

Net
Fx
Repair
Tool.exe /r version1>; Các cực hiếm phiên bản được hỗ trợ: .net35, .net4, .net45, .net451, .net452, .net461, .net462, .net471, .net472, .net472, .net48, none
Ví dụ:Net
Fx
Repair
Tool.exe /q /r .net4Net
Fx
Repair
Tool.exe /q /r .net35;. Net45

/l OR /logs

Hoặc chúng ta cũng có thể đặt băng thông thư mục mong ước cho tủ tệp nhật ký kết (Fix
Dot
Net*.cab) do phương pháp tạo. Mang định (không xác minh tùy chọn này) địa điểm của tệp CAB là folder trên máy tính của người dùng hiện tại.

Net
Fx
Repair
Tool.exe /l bao gồm dẫn thư mục>Ví dụ:Net
Fx
Repair
Tool.exe /l "%temp%"

/c OR /collectonly

Chế độ Chỉ thu thập Nhật ký. Chế độ này sẽ chất nhận được thu thập những nhật ký liên quan đến thiết lập cấu hình .NET Framework, điều đó rất hữu dụng để khắc phục sự cố. Sửa chữa hoặc ngẫu nhiên thao tác sửa lỗi ko được thực hiện khi tùy lựa chọn này được chỉ định. Tùy lựa chọn này chỉ được áp dụng trong cơ chế Yên tĩnh và tiêu cực và sẽ chặn tất cả các thao tác làm việc khác.

Net
Fx
Repair
Tool.exe /q /c
HOẶCNet
Fx
Repair
Tool.exe /p /c

/n OR /noceipconsent

Chọn ko gửi tin tức phản hồi đến cdsptphcm.edu.vn. Mặc định (không hướng đẫn cờ) đưa định rằng người tiêu dùng đã lựa chọn gửi dữ liệu sử dụng mang đến cdsptphcm.edu.vn.Tùy lựa chọn này chỉ vận dụng trong cơ chế Yên tĩnh cùng Thụ động.

Net
Fx
Repair
Tool.exe /q /n
HOẶCNet
Fx
Repair
Tool.exe /p /n

Thông tin Bổ sung

Tùy chọn hiện tượng Sửa chữa

Công cụ thay thế .NET Framework tuân theo tiến trình gồm tứ bước:

Cố cầm cố khắc phục sự thay thiết lập

Áp dụng các bạn dạng sửa lỗi (yêu ước sự đồng ý của người dùng)

Cố gắng sửa chữa tất cả những phiên bạn dạng .NET Framework đã tải đặt

Thu thập nhật ký kết (yêu cầu sự chấp thuận của tín đồ dùng)

Công gắng này có thể thực hiện tại một hoặc nhiều biến đổi cho phiên bạn dạng .NET Framework đã thiết lập đặt. Ví dụ: điều này rất có thể sửa tâm lý của Windows Installer trên thứ tính, đặt lại danh sách điều hành và kiểm soát truy nhập tùy ý (DACLs) trên một trong những thư mục khăng khăng hoặc xử lý các sự cố liên quan đến đăng ký update không vừa lòng lệ hoặc bị hỏng.

Hỗ trợ nước ngoài tuyến

Công cụ thay thế .NET Framework cung ứng tùy chọn để sửa chữa các phiên bản .NET Framework được cài ném lên máy tính (bước 3 của các bước trong phần "Tùy chọn thay thế sửa chữa Công cụ"). Phương pháp yêu ước có các tệp hoàn toàn có thể phân phối lại của những phiên phiên bản đó tại thời gian sửa chữa. Theo khoác định, biện pháp tải những gói này xuống từ mạng internet trong quy trình sửa chữa. Nếu vật dụng tính của doanh nghiệp bị giới hạn hoặc không tồn tại kết nối internet, chúng ta nên sử dụng cơ chế Ngoại đường để sửa chữa. Để triển khai điều này, hãy hướng dẫn và chỉ định tùy chọn /addsource thuộc với đường truyền của thư mục chứa những tập tin có thể phân phối lại, như trong lấy ví dụ sau đây:

Netfx
Repair
Tool.exe /addsource \SHARE_PCSHARE_FOLDER
Nếu điều khoản Sửa chữa không tìm kiếm thấy yêu thương cầu trưng bày lại trong thư mục được chỉ định, dụng cụ sẽ nỗ lực tải xuống tệp trường đoản cú internet. Công cụ thay thế sửa chữa không thể triển khai điều này còn nếu không thể download xuống tệp bắt buộc. Bảng sau liệt kê những tệp rất có thể phân phối lại .NET Framework.

Phiên phiên bản và hồ nước sơ

Kiến trúc

Tên tệp của chương trình cài đặt

Url

.NET Framework 4.8

x86, x64

NDP48-x86-x64-All
OS-ENU.exe

https://go.cdsptphcm.edu.vn.com/fwlink/?
Link
Id=2088631

.NET Framework 4.7.2

x86, x64

NDP472-KB4054530-x86-x64-All
OS-ENU.exe

https://go.cdsptphcm.edu.vn.com/fwlink/?
Link
Id=863265

.NET Framework 4.7.1

x86, x64

NDP471-KB4033342-x86-x64-All
OS-ENU.exe

https://go.cdsptphcm.edu.vn.com/fwlink/?
Link
Id=852104

.NET Framework 4.7

x86, x64

NDP47-KB3186497-x86-x64-All
OS-ENU.exe

https://go.cdsptphcm.edu.vn.com/fwlink/?
Link
Id=825302

.NET Framework 4.6.2

x86, x64

NDP462-KB3151800-x86-x64-All
OS-ENU.exe

https://go.cdsptphcm.edu.vn.com/fwlink/?
Link
Id=780600

.NET Framework 4.6.1

x86, x64

NDP461-KB3102436-x86-x64-All
OS-ENU.exe

https://go.cdsptphcm.edu.vn.com/fwlink/?
Link
Id=671743

.NET Framework 4.6

x86, x64

NDP46-KB3045557-x86-x64-All
OS-ENU.exe

https://go.cdsptphcm.edu.vn.com/fwlink/?
Link
Id=528232

.NET Framework 4.5.2

x86, x64

NDP452-KB2901907-x86-x64-All
OS-ENU.exe

https://go.cdsptphcm.edu.vn.com/fwlink/?
Link
Id=328855

.NET Framework 4.5.1

x86, x64

NDP451-KB2858728-x86-x64-All
OS-ENU.exe

https://go.cdsptphcm.edu.vn.com/fwlink/?
Link
Id=321332

.NET Framework 4.5

x86, x64

dot
Net
Fx45_Full_x86_x64.exe

https://go.cdsptphcm.edu.vn.com/fwlink/?
Link
Id=255995

Hồ sơ sản phẩm công nghệ khách .NET Framework 4

x86

dot
Net
Fx40_Client_x86.exe

https://go.cdsptphcm.edu.vn.com/fwlink/?linkid=247966

Hồ sơ đồ vật khách .NET Framework 4

x86, x64

dot
Net
Fx40_Client_x86_x64.exe

https://go.cdsptphcm.edu.vn.com/fwlink/?linkid=247965

.NET Framework 4 Full

x86

dot
Net
Fx40_Full_x86.exe

https://go.cdsptphcm.edu.vn.com/fwlink/?linkid=247964

.NET Framework 4 Full

x86, x64

dot
Net
Fx40_Full_x86_x64.exe

https://www.cdsptphcm.edu.vn.com/en-us/download/details.aspx?id=17718

.NET Framework 3.5 SP1, .NET Framework 3.0 SP2, .NET Framework 2.0 SP2 (nếu đã thiết lập .NET Framework 3.0 và 3.5)

x86, x64

dotnetfx35.exe

https://go.cdsptphcm.edu.vn.com/fwlink/?
Link
Id=259762

Chế độ im tĩnh và chế độ Thụ động

Tất cả các tác dụng của nguyên tắc Sửa chữa hoàn toàn có thể được tự động hóa hóa bằng phương pháp chạy điều khoản trong cơ chế Yên tĩnh hoặc Thụ động. Điều này có ích ích của bài toán không yêu cầu tác động của người dùng để chạy công cụ. Điều này đặc biệt hữu ích trong số triển khai lớn, trong số đó người quản trị hệ thống hoàn toàn có thể đặt thông số kỹ thuật công vắt (thông qua mẫu lệnh) cùng cũng thu thập nhật ký kết ở các vị trí được chỉ định.

Thu thập dữ liệu

Công cụ sửa chữa thay thế .NET Framework thu thập thông tin về việc áp dụng công cụ không tính việc tích lũy dữ liệu cài đặt chẩn đoán. Thông tin sử dụng được áp dụng để cải thiện chất lượng của Công cụ sửa chữa thay thế .NET Framework cùng dữ liệu thiết đặt được thực hiện để nâng cấp thiết lập .NET Framework. Thông tin này ko được sử dụng để tiếp thị hoặc bán ra cho các bên thứ ba. Để hiểu thêm thông tin, hãy xem thêm Điều khoản về Quyền riêng bốn của Công cụ sửa chữa cdsptphcm.edu.vn .NET Framework. 

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp cung cấp của cdsptphcm.edu.vn, hãy xem bài viết sau đây trong Cơ sở kiến thức cdsptphcm.edu.vn:

119591 phương pháp lấy tệp cung ứng của cdsptphcm.edu.vn từ thương mại dịch vụ trực tuyến

cdsptphcm.edu.vn đã quét vi-rút đến tệp này. cdsptphcm.edu.vn đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật độc nhất vô nhị sẵn gồm tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu lại trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi chũm đổi trái phép đối với tệp.Lưu ý Tính năng tích lũy dữ liệu tạo thành tệp cab nén chứa nhật ký cài đặt .NET Framework. Sau thời điểm công cụ giải pháp xử lý nhật ký, một tệp .cab có tên là "Fix
Dot
Net*.cab" hoặc tệp tương tự như sẽ được sinh sản và giữ vào màn hình nền của người dùng hiện trên (nếu tệp đang hoạt động trong chính sách UI) hoặc vào một vị trí được chỉ định. Khi bạn bấm kết thúc trong trình hướng dẫn, cách thức sẽ giữ hộ tệp .cab gồm chứa nhật ký cho cdsptphcm.edu.vn.Tệp Fix
Dot
Net*.cab tàng trữ trên trang bị tính của người tiêu dùng (hoặc địa điểm được chỉ định) bất kỳ bạn quyết định gửi tài liệu cho cdsptphcm.edu.vn tuyệt không.Nếu bạn thực hiện tùy chọn "/q", chúng tôi khuyên chúng ta cũng nên sử dụng tùy lựa chọn "/nhật ký" để lưu nhật ký vào một trong những vị trí rõ ràng hoặc vào share mạng để cung ứng kịch phiên bản doanh nghiệp.

*

lịch sử vẻ vang phiên bản

tạo ra pb1.4

Ngôn ngữ được hỗ trợ: tiếng Anh (Mỹ)Thêm cung ứng cho .NET Framework 4.6.2 thông qua .NET Framework 4.8.

xây dựng phiên bạn dạng 1.3

Ngôn ngữ được hỗ trợ: giờ Anh (Mỹ)Mở rộng hỗ trợ cho .NET Framework 4.5.2, .NET Framework 4.6 và .NET Framework 4.6.1.

chế tạo pb1.2

Ngôn ngữ được hỗ trợ: tiếng Anh (Mỹ)Chế độ lặng tĩnh và hỗ trợ chính sách thụ động trải qua dòng lệnh được thêm vào cho công cụ. Bây giờ, công cụ này không yêu cầu chúng ta chỉ chạy trong cơ chế giao diện fan dùng. Bởi vì đó, tác vụ rất có thể được auto hóa.Công cụ này hiện hỗ trợ .NET Framework 4.5 với .NET Framework 4.5.1. Vì đó, việc sửa chữa thay thế và sửa chữa cũng rất có thể áp dụng đến các sản phẩm này.Khóa chuyển chiếc lệnh tùy lựa chọn mới sẽ được thêm vào để được cho phép sửa chữa những phiên bạn dạng .NET Framework rõ ràng để ghi đè việc thay thế sửa chữa các phiên bản đã cài đặt khác cùng một lúc.Tệp nhật ký bởi Công cụ sửa chữa tạo bây giờ có thể được lưu vào một trong những vị trí do người tiêu dùng chỉ định bằng phương pháp sử dụng tùy chọn cái lệnh. Tùy chọn new này vẫn ghi đè địa điểm mặc định, là screen nền của người tiêu dùng hiện trên ở chính sách UI và thư mục %temp% ở chính sách Yên tĩnh hoặc Thụ động.Tùy lựa chọn mới được cho phép bạn chạy Công cụ thay thế trong cơ chế Chỉ tích lũy Nhật ký kết mà ko cần vận dụng bất kỳ phiên bản sửa lỗi hay thay thế nào. Tùy chọn hỗ trợ tính hoạt bát để thu thập và khảo sát nhật ký trước khi chúng ta áp dụng phiên bản sửa lỗi thực tế.Hỗ trợ tùy chọn mới được chế tạo để được cho phép bạn lựa chọn không thu thập bất kỳ dữ liệu nào ở chế độ Yên tĩnh hoặc Thụ động. Phát hành: v1.1Ngôn ngữ được hỗ trợ: giờ đồng hồ Anh (Mỹ)Bản xây dừng v1.1 mở rộng cung ứng cho .NET Framework 3.5 SP1 (bao bao gồm .NET Framework 3.0 SP2 cùng .NET Framework 2.0 SP2). Desgin v1.1 cũng bổ sung hỗ trợ nước ngoài tuyến mang lại các máy vi tính có kết nối internet tinh giảm hoặc không có kết nối internet.Bản phạt hành: v1.0Ngôn ngữ được hỗ trợ: giờ Anh (Mỹ)Phát hành v1.0 là phiên phiên bản đầu tiên của khí cụ có hỗ trợ cho .NET Framework 4 và các bản cập nhật của công cụ.

Cấu hình bị ảnh hưởng

Bạn có thể sử dụng Công cụ thay thế .NET Framework để khắc phục sự cố tùy chỉnh thiết lập cho các thông số kỹ thuật sau: