HÌNH ẢNHCHUYÊN GIA – BÁC SĨHỌC HÀM – HỌC VỊCHUYÊN KHOALỊCH KHÁMGHI CHÚ
*
NGUYỄN THỊ BAYPGS TS BSNội tổng thể – Y học cổ truyềnSáng sản phẩm 2(7h00 – 11h30)
*
TRỊNH THỊ DIỆU THƯỜNGPGS TS BSThần tởm – Cơ xương khớp – Nội tổng quát – Y học cổ truyềnSáng sản phẩm 2(7h00 – 11h30)
*
LƯU THỊ HIỆPPGS TS BSY học tập cổ truyềnChiều thứ 2 (13h00 - 16h30)Sáng vật dụng 6(7h00 – 11h30)
*
NGUYỄN THỊ SƠNTS BSNội Tim mạch – Nội bao quát – Y học cổ truyềnSáng máy 4(7h00 – 11h30)
*
NGUYỄN NGÔ LÊ MINH ANHTS BSNội tổng thể – Phụ khoa -Nam khoa – tai-mũi-họng – domain authority liễu – Y học cổ truyềnSáng thiết bị 2, sáng thứ 3(7h00 – 11h30)
*
NGUYỄN VĂN ĐÀNTh
S BS
Nội thần kinh – Nội tổng quát – Y học tập cổ truyềnSáng thứ 2(7h00 – 11h30)
*
KIỀU XUÂN THYTh
S BSCKII
Nội bao quát – Y học tập cổ truyềnSáng thiết bị 4 (7h00 – 11h30)
*
TRẦN THU NGATh
S BS
Nội tổng quát – Y học tập cổ truyềnSáng vật dụng 5(7h00 – 11h30)
*
HUỲNH TẤN VŨBS CKIIY học tập cổ truyềnSáng đồ vật 3 – Sáng đồ vật 5 (7h00 – 11h30)
*
BÙI PHẠM MINH MẪNTh
S BS
Thần kinh – Cơ xương khớp – Nội tổng quát – Y học tập cổ truyềnSáng đồ vật 3 (7h00 – 11h30)
*
NGÔ THỊ KIM OANHTh
S BS
Thần gớm – Cơ xương khớp – Nội tổng thể – Y học cổ truyềnSáng thứ 5 (7h00 - 11h30)
*
LÊ HOÀNG SƠNTh
S BS
Cơ xương khớp – Nội bao quát – Y học cổ truyềnSáng trang bị 4 (7h00 – 11h30)
*
NGUYỄN THÁI LINHTh
S BS
Nội tổng quát – Y học cổ truyền*Sáng thứ 2, thiết bị 5 (7h00 - 11h30), Chiều máy 4 (13h00 - 16h30)Phòng khám Ngũ quan
*
NGUYỄN THÁI DƯƠNGTh
S BS
Nhi khoa – Nội bao quát – Y học cổ truyềnThứ 3 (7h00 - 11h30, 13h00 - 16h30), sản phẩm công nghệ 7 (7h00 - 11h30)Phòng xét nghiệm Nhi Khoa YHCT

*

VŨ THỊ LY NATh
S BS
Nội tổng quát – Y học tập cổ truyềnChiều lắp thêm 4 (13h00 – 16h30)
*
TRẦN HOÀNGTh
S BS
Thần khiếp – Tiêu hoá – Nội tổng quátChiều thứ 3 (13h00 – 16h30) – Sáng đồ vật 7 (7h00 – 11h30)
*
CAO THỊ THÚY HÀTh
S BS
Nội bao quát – tai-mũi-họng – Mắt– Y học cổ truyềnSáng sản phẩm 6 (7h00 – 11h30)
*
NGÔ THỊ BÉ TƯBS CKIINội tổng thể – Y học tập cổ truyềnSáng đồ vật 4 (7h00 – 11h30)
*
NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNGBS CKIINội tổng thể – Y học cổ truyềnSáng lắp thêm 5 (7h00 – 11h30)
*
LÊ THỊ THUÝ HẰNGBS CKICơ xương khớp – Nội bao quát – Y học tập cổ truyềnChiều thứ 2 (13h00 – 16h30) –Sáng sản phẩm 7 (7h00 – 11h30)
*
NGUYỄN TRẦN NHƯ THUỶBS CKINội bao quát – Y học cổ truyềnSáng sản phẩm công nghệ 3 (7h00 – 11h30)
*
LÂM NGUYỄN THUỲ ANBS CKINội tổng thể – Y học tập cổ truyềnSáng vật dụng 7 (7h00 – 11h30)
*
ÂU VĂN KHÊBSNội tổng quát – Y học cổ truyềnSáng thứ 2 (7h00 – 11h30)
*
BÙI THỊ YẾN NHIBSCơ xương khớp – Nội tổng quát – Y học cổ truyềnChiều máy 5, (13h00 – 16h30)
*
NGUYỄN PHỐI HIỀNBSNội tổng thể – Y học tập cổ truyềnChiều thứ 4 (13h00 – 16h30)
*
PHẠM ÁNH NGÂNBSNội tổng thể – Y học tập cổ truyềnSáng máy 6 (7h00 – 11h30)
*
VÕ VĂN LONGBS CKINội bao quát - Thần gớm - Cơ xương khớp - Y học cổ truyềnChiều trang bị 6 (13h00 - 16h30)
*
LÊ THỊ LAN HƯƠNGTh
S BS
Nội bao quát - tai mũi họng - đôi mắt - Y học tập cổ truyềnChiều thứ hai (13h00 - 16h30)
*
BÙI HUY CẬNBSNội bao quát - Cơ xương khớp - Y học cổ truyềnChiều máy 5 (13h00 - 16h30)
*
LÊ THIỆN KIM HỮUBS CKINội tổng thể - Y học cổ truyềnChiều thiết bị 3 (13h00 - 16h30)

*

TRẦN THỊ THU LIỄUBS CKINội bao quát - Y học tập cổ truyềnThứ 3 sản phẩm tuần (7h00 - 11h 30, 13h00 - 16h30)

*

PHẠM THỊ BÌNH MINHTh
S BS
Nội tổng quát - Thần kinh - Cơ xương khớp - Y học tập cổ truyềnChiều trang bị 6 (13h00 - 16h30)

*

LỊCH KHÁM PHÒNG KHÁM NHI KHOA YHCTBuổi
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
SángTh
S BS. Nguyễn Văn Đàn
Th
S BS. Nguyễn Thái Dương
Th
S BS. Nguyễn Trọng Tín
BS. Bùi Thị Yến NhiTh
S BS. Nguyễn Trọng Tín
Th
S BS. Nguyễn Thái Dương
ChiềuTh
S BS. Nguyễn Văn Đàn
Th
S BS. Nguyễn Thái Dương
Th
S BS. Nguyễn Trọng Tín
Th
S BS. Nguyễn Trọng Tín
BS. Bùi Thị Yến Nhi

LỊCH KHÁM PHÒNG KHÁM DỊ ỨNG MIỄN DỊCHBuổi
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
SángTh
S BSCKI BSNT. Huỳnh Võ Quốc Kha
Th
S BSCKI BSNT. Huỳnh Võ Quốc Kha
Th
S BSCKI BSNT. Huỳnh Võ Quốc Kha
Th
S BSCKI BSNT. Huỳnh Võ Quốc Kha
Th
S BS. Bùi Phạm Minh Mẫn
BS. Bùi Thị Yến Nhi
ChiềuTh
S BS. Nguyễn Thị Quý
Th
S BS. Nguyễn Thị Quý
Th
S BSCKI BSNT. Huỳnh Võ Quốc Kha
BS. Bùi Thị Yến NhiTh
S BS. Nguyễn Thị Quý
LỊCH KHÁM PHÒNG KHÁM da - THẨM MỸ YHCTBuổi
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
SángTS BS. Nguyễn Ngô Lê Minh AnhTS BS. Nguyễn Ngô Lê Minh AnhBS. Bùi Thị Yến NhiTS BS. Nguyễn Ngô Lê Minh AnhBS. Trằn Thị Phương ThảoTh
S BS. Nguyễn Thị Quý
ChiềuTh
S BS. Nguyễn Thị Quý
BS. Bùi Thị Yến NhiTh
S BS. Nai lưng Thu Nga
Th
S BS. Nguyễn Thị Quý
Th
S BS. Nai lưng Thu Nga
LỊCH KHÁM PHÒNG KHÁM NGŨ quan lại (Tai mũi họng - Mắt)Buổi
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
SángTh
S BS. Nguyễn Thái Linh
Th
S BS. Cao Thị Thúy Hà
PGS TS BS. Nguyễn Thị Bay/Th
S BS. Nguyễn Thái Linh
Th
S BS. Lê Thị Lan Hương
Th
S BS. Cao Thị Thúy Hà
Th
S BS. Lê Ngô Minh Như
ChiềuTh
S BS. Lê Ngô Minh Như
Th
S BS. Lê Ngô Minh Như
Th
S BS. Vũ Thị Ly Na
Th
S BS. Lê Ngô Minh Như
Th
S BS. Lê Ngô Minh Như
LỊCH KHÁM PHÒNG KHÁM HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯBuổi
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
SángTh
S BSCKI BSNT. è Hòa An
BS CKII. Nguyễn Thị Diễm HươngPGS TS BS. Nguyễn Thị BayTh
S BSCKI BSNT. Nai lưng Hòa An
Th
S BSCKI BSNT. Ngô Văn Tân
Th
S BS. Nguyễn Trọng Tín
ChiềuTh
S BSCKI BSNT. Ngô Văn Tân
BS CKII. Nguyễn Thị Diễm HươngBS CKII. Nguyễn Thị Diễm HươngTh
S BSCKI BSNT. Nai lưng Hòa An
Th
S BSCKI BSNT. Ngô Văn Tân

*

Tiếp theo click chuột nút đăng nhập, góc trên bên yêu cầu màn hình. Hoặc bấm vào Khám theo bác bỏ sỹ hoặc Khám theo ngày. Website sẽ chuyển sang chính sách và quy định khi đk khám chữa dịch online trực tuyến. Click chọn vào mục tôi sẽ đọc cùng đồng ý. Rồi bấm tiếp tục.

Bạn đang xem: Lịch khám bệnh viện đại học y dược tp hcm


*

Sau đó nhập số năng lượng điện thoại của người tiêu dùng vào. Sẽ sở hữu một tin nhắn SMS nhờ cất hộ vào smartphone di động của bạn. Tin nhắn có chứa một mã số tất cả 6 chữ số. Các bạn nhập vào ô khung mật mã như hình.
*

Tiếp theo sinh hoạt mục tạo hồ sơ dịch nhân. Nếu đã có lần khám ở khám đa khoa này rồi thì lựa chọn Đã từng khám
. Còn không khám lần nào thì lựa chọn Chưa từng khám.
*

*

Mỗi một siêng khoa bao gồm mức giá tiền là 150.000. Nếu như muốn khám nhiều chuyên khoa thì số chi phí sẽ tạo thêm theo cấp cho số nhân. Xét nghiệm 2 chăm khoa là 300.000, 3 chăm khoa là 450.000.Sau đó chúng ta chọn bs khám, ngày giờ hy vọng khám.
Chuyển qua trang xác thực thông tin. Một lần nữa, các bạn kiểm tra lại xem các thông tin vẫn đúng, đúng chuẩn chưa. Nếu còn muốn khám thêm 2 -3 căn bệnh nữa thì lựa chọn Đăng cam kết khám thêm chăm khoa

Đến phần thanh toán trực tuyến. Chúng ta cũng có thể thanh toán bởi thẻ nước ngoài như Visa, Master, JCB. Hoặc giao dịch thanh toán bằng các tài khoản ngận hàng nội địa. Lưu ý những thông tin tài khoản ngân hàng trong nước phải đăng ký dịch vụ thanh toán online trực tuyến nhé.
Tiếp tục các bạn bấm lựa chọn Thanh toán. Nó sẽ gửi sang ngân hàng và bạn đăng nhập vào tài khoản ngân hàng để thanh toán.

Xem thêm: Bản đồ du lịch kon tum : chia sẻ kinh nghiệm đi đâu, ăn gì và chơi gì?


Khi đk thành công sẽ sở hữu được phiếu khám bệnh được gửi qua tin nhắn SMS với hộp thư năng lượng điện tử email cho căn bệnh nhân. Sau khi có phiếu xét nghiệm bệnh. Bạn có thể in ra và đem về bệnh viện. Ví như nhà không tồn tại máy in thì khi đến bệnh viện vào trang bị ki-ốt để tại bệnh viện để quét và in ra giấy.Ki ốt
: Là máy in số thiết bị tự tự động đặt tại bệnh viện.

Hướng dẫn để lịch khám dịch bằng vận dụng UMC - Đăng ký kết khám căn bệnh online


Để tải về ứng dụng bạn vào Google Play nếu vật dụng chạy hệ điều hành quản lý Andriod. Vào Appstore nếu sản phẩm chạy i
OS. Gõ tự khóa kiếm tìm kiếm vận dụng UMC
và tải về. (Tên khá đầy đủ của áp dụng là UMC - Đăng ký khám bệnh online). Hoặc tróc nã cập showroom sau để tải về: https://umc.medpro.com.vn/
Việc đk khám căn bệnh online trực con đường trên ứng dụng điện thoại cảm ứng thông minh di động cũng như như đăng ký khám bệnh dịch trên Website.
Đặt định kỳ trên ứng dụng smartphone di động dễ ợt chọn thời giờ khám, khoa đi khám hơn đối với trên website.
Phí luôn tiện ích đk còn đắt đỏ. Nếu thanh toán giao dịch bằng thẻ khám bệnh lý của bệnh viện tổn phí là 10k. Nhưng mà nếu giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế như Visa, hoặc Master thì tổn phí là 15.200đ. Giao dịch bằng thẻ ngân hàng trong nước phí là 13.250đ.
Trên thực tế, vẫn có trường hợp khi để khám dịch với bs này. Nhưng mang lại khám thì gặp bác sỹ khác. Trường đúng theo này căn bệnh viện phân tích và lý giải rằng: Do bs phải đi công tác đột xuất, bắt buộc thay bác sỹ khác.
Dịch vụ mới được triển khai từ thời điểm tháng 10/2018 nên chắc chắn rằng còn hồ hết hạn chế. Nhưng có thể nói đây là 1 nỗ lực không hề nhỏ của dịch viện nhằm mục đích giảm thời gian chờ đợi cho dịch nhân.

Bài viết liên quan