Trong cơ hội em đã chỉnh sửa một số mục trong group Policy thì bị cụp điện, sau đó thì em không vào được nữa, khi vào Run gõ gpedit.msc thì hiện hữu thông báo:
*
Bấm Close thì GP edit hiện ra:
*
trong những lúc đó, MSconfig, Registry editor vẫn vào được bình thường. Buộc phải em nghĩ là vì file bị hỏng khi hớt tóc điện (windows vẫn chuyển động bình thường). Vậy tất cả cách nào sửa được không ạ? xuất xắc là có anh chị nào chép đến em tệp tin gpedit.msc đi
*
, em đang sử dụng win7 pro 32-bit. À, với lại, trong win XP em hay sử dụng lệnh sfc /scannow để xem tất cả file như thế nào bị lỗi không, vậy vào win 7 tất cả lệnh nào tương tự như không? Em đã làm gõ sfc /scannow vào win7 tuy thế không được.

Bạn đang xem: Không mở được gpedit.msc win 7


vào lu00fac em u0111ang chu1ec9nh su1eeda mu1ed9t su1ed1 mu1ee5c trong nhóm Policy thu00ec bu1ecb cu00fap u0111iu1ec7n, sau u0111u00f3 thu00ec em khu00f4ng vu00e0o u0111u01b0u1ee3c nu1eefa, lúc vu00e0o Run gu00f5 gpedit.msc thu00ec hiu1ec7n lu00ean thu00f4ng bu00e1o: Bu1ea5m Close thu00ec GP edit hiu1ec7n ra: trong những khi u0111u00f3, MSconfig, Registry editor vu1eabn vu00e0o u0111u01b0u1ee3c bu00ecnh thu01b0u1eddng. Nu00ean em nghu0129 lu00e0 vày file bu1ecb hu1ecfng lúc cu00fap u0111iu1ec7n (windows vu1eabn hou1ea1t u0111u1ed9ng bu00ecnh thu01b0u1eddng). Vu1eady cu00f3 cu00e1ch nu00e0o su1eeda u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng u1ea1? giỏi lu00e0 cu00f3 anh chu1ecb nu00e0o chu00e9p mang lại em file gpedit.msc u0111i , em u0111ang du00f9ng win7 pro 32-bit. u00c0, vu1edbi lu1ea1i, vào win XP em tốt du00f9ng lu1ec7nh sfc /scannow u0111u1ec3 xem cu00f3 file nu00e0o bu1ecb lu1ed7i khu00f4ng, vu1eady trong win 7 cu00f3 lu1ec7nh nu00e0o tu01b0u01a1ng tu1ef1 khu00f4ng? Em u0111u00e3 thu1eed gu00f5 sfc /scannow vào win7 nhu01b0ng khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c. ","product_id":0,"type":0,"date":1291794376,"date_text":"12 nu0103m","link":"/hoidap/4106/253626/khong-vao-duoc-group-policy-win7-sau-khi-cup-dien.html","num_reply":4,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"diendantraodoi","name":"Lai Hoang Doanh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"diendantraodoi.vn

Trong cái dĩa cài tất cả một tệp tin có dung tích lớn rộng 1.5 GB, dường như nó thương hiệu là Install.img. Tiếp đến em cần sử dụng 7-Zip Extract nó ra. Sau thời điểm Extract chấm dứt nó gồm thư mục, em mở thư mục đó tìm vào Windows>System 32> tìm file Group Police nha!Chúc em thành công!


System 32> tu00ecm tệp tin Group Police nha!Chu00fac em thu00e0nh cu00f4ng!","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"12 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":253626,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208

các bạn hãy vào system32 "lôi cổ" nó ra, trường hợp nó vẫn "lì lợm" ko chịu ra thì làm cho như sau nhé: -Đầu tiên tắt system restore của win -Vào cơ chế safemode nhằm diệt virut -Sử dụng những chương trình khử virus mới nhất như symantec,bkav,Hijackthis để quét -Link download Hijackthis: http://www.download3k.com/Install-Hijack
This.html. Đặc biệt công tác này rất có thể diệt nó được chất nhận được mở Registry Editor có 2 cách : 1/ Mở Group Policy (Start -> Run, gõ gpedit.msc) » User Configuration -> Administrative Templates -> System->Prevent access lớn registry editing tools bẻ khóa này, chọn Disable . Đóng Group Policy. 2/ Chỉnh sữa regedit Để có thể chấp nhận được mở Registry Editor chúng ta làm như sau : Mở Notepad cùng chép đọan mã sau vào Windows Registry Editor Version 5.00


Microsoft
Windows
Curre nt
Version
Policies
System> "Disable
Registry
Tools"=dword:00000000 Microsoft
Windows
Curre nt
Version
Policies
System> "**.del.Disable
Registry
Tools"=- Microsoft
Windows
Curre nt
Version
Group Policy Objects
Local
User
Software
Microsoft
Windows
Curre nt
Version
Policies
System> "Disable
Registry
Tools"=dword:00000000 Microsoft
Windows
Curre nt
Version
Group Policy Objects
Local
User
Software
Microsoft
Windows
Curre nt
Version
Policies
System> "**del.Disable
Registry
Tools"=- Microsoft
Windows
Curre nt
Version
Policies
Explorer> "No
Save
Settings"=dword:00000000

Lưu tập tin đó lại và đặt tên là Ableregistrytool.reg phục sinh Task manager
Cách 1: Vào Start ~> Run ~> copy đoạn lệnh sau rồi paste vào rồi Enter : REG showroom HKCUSoftware
Microsoft
Windows
Current
Version
Pol icies
System /v Disable
Task
Mgr /t REG_DWORD /d 0 /f
Cách 2: Vào Registry Editor để chỉnh sửa: (Start -> Run -> gõ vào regedit rồi bấm Enter) HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows Current
Version Policies System tra cứu khóa Disable
Task
Mgr bên đề xuất và chuyển đổi giá trị thành 0.Cách 3: Còn ví như sợ làm sai thì copy đoạn code này rồi save thành file có định dạng là .reg rồi chạy tệp tin này. Windows Registry Editor Version 5.00 Microsoft
Windows
Curre nt
Version
Policies
System> “Disable
Task
Mgr”=dword:00000000Cách 4: ở đầu cuối là cần sử dụng Group Policy Editor (chính sách nhóm) Start ~> Run ~> nhập vào gpedit.msc rồi OK. Kiếm tìm theo: Administrative Templates ~> System ~> Ctrl+Alt+Delete Options ~> Remove Task Manager. Double click vào Remove Task Manager rồi cấu hình thiết lập là Not Configured, kết thúc rồi thì Ok. Sau khi làm chấm dứt 1 trong các bước trên thì khởi hễ lại đồ vật tính. Good luck.


-u0110u1ea7u tiu00ean tu1eaft system restore cu1ee7a win -Vu00e0o chu1ebf u0111u1ed9 safemode u0111u1ec3 diu1ec7t virut -Su1eed du1ee5ng cu00e1c chu01b0u01a1ng tru00ecnh diu1ec7t virus mu1edbi nhu1ea5t nhu01b0 symantec,bkav,Hijackthis u0111u1ec3 quu00e9t -Link download Hijackthis: http://www.download3k.com/Install-Hijack
This.html. u0110u1eb7c biu1ec7t chu01b0u01a1ng tru00ecnh nu00e0y cu00f3 thu1ec3 diu1ec7t nu00f3 u0111u01b0u1ee3c mang đến phu00e9p mu1edf Registry Editor Cu00f3 2 cu00e1ch : 1/ Mu1edf Group Policy (Start -> Run, gu00f5 gpedit.msc) » User Configuration -> Administrative Templates -> System->Prevent access to registry editing tools Mu1edf khu00f3a nu00e0y, chu1ecdn Disable . u0110u00f3ng Group Policy. 2/ Chu1ec9nh su1eefa regedit u0110u1ec3 mang lại phu00e9p mu1edf Registry Editor bu1ea1n lu00e0m nhu01b0 sau : Mu1edf Notepad vu00e0 chu00e9p u0111u1ecdan mu00e3 sau vu00e0o Windows Registry Editor Version 5.00
Microsoft
Windows
Curre nt
Version
Policies
System> "Disable
Registry
Tools"=dword:00000000 Microsoft
Windows
Curre nt
Version
Policies
System> "**.del.Disable
Registry
Tools"=- Microsoft
Windows
Curre nt
Version
Group Policy Objects
Local
User
Software
Microsoft
Windows
Curre nt
Version
Policies
System> "Disable
Registry
Tools"=dword:00000000 Microsoft
Windows
Curre nt
Version
Group Policy Objects
Local
User
Software
Microsoft
Windows
Curre nt
Version
Policies
System> "**del.Disable
Registry
Tools"=- Microsoft
Windows
Curre nt
Version
Policies
Explorer> "No
Save
Settings"=dword:00000000
Lu01b0u tu1eadp tin nu00e0y lu1ea1i vu00e0 u0111u1eb7t tu00ean lu00e0 Ableregistrytool.reg Khu00f4i phu1ee5c Task manager
Cu00e1ch 1: Vu00e0o Start ~> Run ~> copy u0111ou1ea1n lu1ec7nh sau ru1ed3i paste vu00e0o ru1ed3i Enter : REG add HKCUSoftware
Microsoft
Windows
Current
Version
Pol icies
System /v Disable
Task
Mgr /t REG_DWORD /d 0 /f
Cu00e1ch 2: Vu00e0o Registry Editor u0111u1ec3 chu1ec9nh su1eeda: (Start -> Run -> gu00f5 vu00e0o regedit ru1ed3i bu1ea5m Enter) HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows Current
Version Policies System Tu00ecm khu00f3a Disable
Task
Mgr bu00ean phu1ea3i vu00e0 cố kỉnh u0111u1ed5i giu00e1 tru1ecb thu00e0nh 0.Cu00e1ch 3: Cu00f2n nu1ebfu su1ee3 lu00e0m sai thu00ec copy u0111ou1ea1n code nu00e0y ru1ed3i save thu00e0nh tệp tin cu00f3 u0111u1ecbnh du1ea1ng lu00e0 .reg ru1ed3i chu1ea1y file nu00e0y. Windows Registry Editor Version 5.00 Microsoft
Windows
Curre nt
Version
Policies
System> “Disable
Task
Mgr”=dword:00000000Cu00e1ch 4: Cuu1ed1i cu00f9ng lu00e0 du00f9ng Group Policy Editor (chu00ednh su00e1ch nhu00f3m) Start ~> Run ~> nhu1eadp vu00e0o gpedit.msc ru1ed3i OK. Tu00ecm theo: Administrative Templates ~> System ~> Ctrl+Alt+Delete Options ~> Remove Task Manager. Double click vu00e0o Remove Task Manager ru1ed3i thiu1ebft lu1eadp lu00e0 Not Configured, hoàn thành ru1ed3i thu00ec Ok. Sau khoản thời gian lu00e0m hoàn thành 1 trong cu00e1c bu01b0u1edbc tru00ean thu00ec khu1edfi u0111u1ed9ng lu1ea1i mu00e1y tu00ednh. Good luck. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":253626,"user":{"id":1,"login_name":"chieuthuvang","name":"thu","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chieuthuvang_90

lê thị thu hòa
Trả lời 3 năm trước
giúp mìh trường đúng theo này với.máy của mìh sử dụg là đồ vật cũ.mìh vào gpedit.msc nhưg ko được...


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"3 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":253626,"user":{"id":1,"login_name":"lethithuhoa43
gmail.com","name":"lu00ea thu1ecb thu hu00f2a","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"lethithuhoa43

lê thị thu hòa
Trả lời 3 năm trước
trườg hợp của mì không biến thành cúp năng lượng điện nhưg khi vào goedit.msc thì hiển thị giốg hìh trên vậy ạ...


tru01b0u1eddg hu1ee3p cu1ee7a mu00ec khu00f4ng bu1ecb cu00fap u0111iu1ec7n nhu01b0g lúc vu00e0o goedit.msc thu00ec hiu1ec3n thu1ecb giu1ed1g hu00ech tru00ean vu1eady u1ea1...","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"3 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":1,"id_faq":253626,"user":{"id":1,"login_name":"lethithuhoa43
gmail.com","name":"lu00ea thu1ecb thu hu00f2a","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"lethithuhoa43
gmail.com","name":"Ly Mai","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"huomgly98

Khi công cụ chạm chán sự cố, nó thường bật lên một thông báo lỗi gồm nội dung “không tìm kiếm thấy gpedit.msc (gpedit)”. Trong một số trong những trường hợp, thông báo lỗi rất có thể đọc, “trình chỉnh sửa chế độ nhóm bị thiếu thốn trong phiên phiên bản Windows của bạn” hoặc “gpedit đã ngừng hoạt động”. Đây là 7 cách thay thế sửa chữa Windows Local Group Policy Editor khi nó không đánh giá và làm cho nó hoạt động trở lại hãy xét nghiệm phá nội dung bài viết dưới đây.

*

Tham khảo thêm : Sửa máy tính Tại công ty Quận 12 giá thấp uy tín &  Dịch vụ sửa máy vi tính tại đơn vị quận đụn Vấp giá rẻ.

1. Mở Local Group Policy Editor đúng cách

Có các cách không giống nhau để truy cập LGPE (Local Group Policy Editor.) mặc dù nhiên, luật này rất có thể không phản hồi nếu bạn không mở nó đúng cách.

Vì vậy, đấy là cách chúng ta cũng có thể truy cập đúng vào LGPE:

Nhấn Win + R để mở hộp thoại lệnh Run.Nhập gpedit.msc và nhấn Enter để mở Local Group Policy Editor.

Ngoài ra, nhập Chỉnh sửa cơ chế Nhóm trong thanh tìm kiếm kiếm của Menu ban đầu và lựa chọn Kết quả phù phù hợp nhất .

*

2. Đảm bảo nhiều người đang sử dụng đúng phiên bản Windows

Công vắt LGPE chỉ vận động trên các phiên bạn dạng Windows Pro, Enterprise cùng Education. Bây giờ, nếu như bạn không dĩ nhiên về Phiên bạn dạng Windows được cài đặt lên trên thiết bị của mình, đó là cách chúng ta cũng có thể kiểm tra:

Gõ Control Panel vào thanh tìm kiếm kiếm Start Menu cùng chọn Best match .Nhấp vào trình đối kháng thả xuống Xem theo và chọn Biểu tượng nhỏ .Nhấp vào Hệ thống từ các mục menu. Tiếp theo, search phần thông số kỹ thuật của Windows và sau đó kiểm tra phiên bản Windows đã tải đặt.

Xem thêm: Sửa Lỗi Office 2007 Bị Khóa, Không Click Vào Được Bất Cứ Gì

Nếu phần Windows Edition tất cả nội dung “ Windows Home ”, thì kia là vì sao của vấn đề. Nhưng may mắn thay, có những phương pháp chúng ta cũng có thể áp dụng nhằm mở LGPE trên lắp thêm của mình.

3. Khắc phục và hạn chế sự cố khối hệ thống Windows


LGPE có không đánh giá trên phiên phiên bản Windows Pro, Enterprise hoặc Education không? Nếu vậy, hoàn toàn có thể có một trong những sự cố hệ thống đang ảnh hưởng đến chính sách này. Vì vậy, bạn có thể sử dụng một số trình gỡ rối Windows để giải quyết vấn đề.

Nhấn Win + S để mở thanh tìm kiếm Start Menu.Nhập Thực hiện các nhiệm vụ gia hạn được khuyến cáo tự động và chọn Kết quả phù vừa lòng nhất .Nhấp vào tùy chọn Nâng cao , chọn hộp Áp dụng sửa chữa thay thế tự động và nhấp vào Tiếp theo . Làm theo các bước trên screen để hoàn chỉnh quá trình.

Nếu sự rứa vẫn tiếp diễn, thì có thể bạn đang giải quyết và xử lý các sự cố liên quan đến phần cứng. Trong trường hòa hợp này, chúng ta có thể giải quyết sự cố bởi trình hạn chế sự ráng Phần cứng cùng Thiết bị.

Để bắt đầu, hãy nhấn Win + I để mở cài đặt hệ thống
Chọn Cập nhật và Bảo mật từ các tùy chọn.Nhấp vào tùy chọn Khắc phục sự cố trên ngăn mặt trái.Tiếp theo, nhấp vào Xem trình hạn chế sự cố té sung ở phía mặt phải.Chọn trình khắc phục sự rứa Phần cứng cùng Thiết bị , kế tiếp nhấn nút Chạy trình khắc phục sự cố.

4. Thực hiện quét “Kiểm tra đĩa”

Nếu sự thế LGPE là vì sự cầm cố ổ cứng, thì mức sử dụng Kiểm tra đĩa (CHKDSK) hoàn toàn có thể trợ giúp. Khi chúng ta chạy quá trình quét bình chọn Đĩa, công cụ sẽ quét ổ cứng và nỗ lực sửa chữa những sự thay trên đó.

Bây giờ, đây là cách bạn cũng có thể chạy quy trình quét khám nghiệm Đĩa thông qua Dấu kể Lệnh:

Gõ Command Prompt trong thanh tra cứu kiếm của Start Menu.Nhấp chuột cần vào tùy chọn Command Prompt và chọn Run as administrator .Nhập lệnh sau với nhấn Enter .

Phần “ C: ” đại diện thay mặt cho cam kết tự của ổ cứng. Vì vậy, nếu khách hàng đã setup Windows bên trên một ổ đĩa khác, hãy nạm thế C: bằng ký tự của ổ đĩa ví dụ đó. Cuối cùng, khởi hễ lại thiết bị của người tiêu dùng sau khi quy trình quét này hoàn tất.

5. Khôi phục thiết lập Windows khoác định

Phương án sau cùng là bây giờ chúng ta cũng có thể xem xét phục sinh thiết bị của bản thân về thiết lập mặc định. Phương pháp này hoàn toàn có thể giúp vứt bỏ các lỗi tất cả thể ảnh hưởng đến chức năng của LGPE.

Bây giờ, hãy khám nghiệm cách chúng ta có thể khôi phục Windows về cài đặt mặc định của nó:

Nhấn Win + I để mở cài đặt hệ thống, sau đó chọn Cập nhật & Bảo mật .Chọn tùy chọn Khôi phục trên ngăn bên trái.Cuối cùng, nhấp vào nút Bắt đầu ở bên nên và hoàn chỉnh quá trình bằng phương pháp làm theo công việc trên màn hình.

Nếu bạn chạm chán sự cầm cố khi sử dụng công cố này, hãy thử bất kỳ bản sửa lỗi làm sao mà shop chúng tôi đã đề xuất. Chúc bạn thành công xuất sắc !