Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Đề thi Toán 3Bộ đề thi Toán lớp 3 - kết nối tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo
Top 30 Đề thi Toán lớp 3 học tập kì một năm 2023 gồm đáp án | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Để học tốt Toán lớp 3, phần dưới đây liệt kê đứng đầu 30 Đề thi Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023 sách mới kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo có đáp án, cực liền kề đề thi chính thức. Hy vọng bộ đề thi này để giúp học sinh ôn tập và đạt công dụng cao trong những bài thi môn Toán lớp 3.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 3 học kì 1

Top 30 Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 năm 2023 bao gồm đáp án | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo

Xem demo Đề CK1 Toán 3 KNTTXem test Đề CK1 Toán 3 CTSTXem test Đề CK1 Toán 3 CD

Chỉ 100k sở hữu trọn bộ đề thi Cuối học kì 1 Toán lớp 3 (mỗi bộ sách) bản word có giải mã chi tiết:


Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi học tập kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống nhằm được tứ số thoải mái và tự nhiên liên tiếp

*

A. 450

B. 540

C. 405

D. 504

Câu 2. Chia đầy đủ 36 l nước mắm vào 9 can. Hỏi mỗi can gồm bao nhiêu lít nước mắm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3. Điền vào khu vực chấm: Đã tô màu sắc … hình vuông

*

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15


Câu 4. Biết M là trung điểm của AB. Tính độ lâu năm đoạn thẳng AM.

*

A. AM = 2 cm

B. AM = 3 cm

C. AM = 4 centimet

D. AM = 5 cm

Câu 5. Bao gạo khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

*

A. 1 kilogam

B. 4 kg

C. 5 kilogam

D. 6 kg

Câu 6. Số dư của phép chia 628 : 8 là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Câu 7. Nhiệt độ cơ thể người thông thường khoảng

A. 35o
C

B. 37o
C

C. 38o
C

D. 40o
C

Phần II. Từ luận

Câu 8. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

*

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Tính giá trị biểu thức

a) 45 : 9 + 10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 16

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) 8 × (11 – 6)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) 30 – (18 : 3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 80 : 5 b) 106 × 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Số?

*

a) Đoạn trực tiếp AB nhiều năm gấp … lần đoạn thẳng AM.

b) Đoạn trực tiếp AC dài ….. Cm

c) Đoạn trực tiếp AC dài ra hơn đoạn trực tiếp AB … cm

Câu 12. Giải toán

Buổi sáng shop bán được 30 kilogam gạo. Số gạo buổi chiều bán tốt bằng số gạo buổi sáng giảm xuống 2 lần. Hỏi một ngày dài cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có tất cả bao nhiêu tam giác trong hình vẽ?

*

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ...

Đề thi học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. ánh nắng mặt trời nào tương xứng với hình dưới đây:

*

A. 10 o
C

B. 15 o
C

C. 0 o
C

D. 42 o
C

Câu 2. Hình làm sao là góc vuông?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông có cạnh dài 30 cm. Hỏi chu vi của miếng bìa kia là từng nào đề - xi – mét?

A. 6 cm

B. 120 centimet

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Bố năm nay 40 tuổi, tuổi của bố gấp 5 lần tuổi của con. Hỏi sau 5 năm nữa, con từng nào tuổi?

A. 10 tuổi

B. 12 tuổi

C. 13 tuổi

D. 14 tuổi

Câu 5. Đã tô màu …. Hình tròn

*

A. 12

B.14

C. 15

D. 16

Câu 6. Mỗi con bò gồm 4 chân. Hỏi 8 con bò có tất cả bao nhiêu chân?

A. 16

B. Trăng tròn

C. 28

D. 32

Câu 7. Độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB là

*

A. 17 mm

B. Trăng tròn mm

C. 15 milimet

D. 18 mm

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 247 × 4 845 : 7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: (2 điểm) Tính giá trị biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) (222 + 180) : 6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Quan tiếp giáp hình và vấn đáp câu hỏi.

*

Trong hình tứ giác ABCD tất cả mấy góc vuông cùng mấy góc không vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh các góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết thương hiệu đỉnh các góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền vào vị trí trống

*

Đồng hồ sau đây chỉ …….giờ …….phút

Câu 12. Giải toán

Một doanh nghiệp lớn vận tải, bao gồm 96 xe pháo khách, số xe taxi cấp số xe khách hàng 3 lần. Hỏi công ty lớn đó có toàn bộ bao nhiêu xe cộ khách và xe taxi?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: (1 điểm) tìm số bao gồm 2 chữ số hầu hết là số lẻ. Biết hiệu 2 chữ số là 6 và thương của chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi học tập kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 120 × 3 có công dụng là:

A. 360

B. 350

C. 123

D. 160

Câu 2. Xếp phần đa 8 quả cam vào 4 hộp. Lấy 3 hộp như thế có từng nào quả cam?

A. 4 quả cam

B. 5 quả cam

C. 6 trái cam

D. 7 quả cam

Câu 3. một phần hai viết là:

A. 12

B. 14>

C. 21

D. 41

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Một phần nhì viết là 12.

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

*

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A bao gồm 30 học tập sinh phân thành 5 nhóm. Hỏi từng nhóm có bao nhiêu học sinh?

A. 5 học viên

B. 6 học sinh

C. 7 học sinh

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số liền trước số 879 là

A. 880

B. 878

C. 869

D. 889

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Nối đồng hồ cân xứng với bí quyết đọc

*

Câu 9. Tính nhẩm

a) 30 + 530 = ………….

b) 270 : 3 = ……………

c) 90 × 2 = …………….

d) 300 : 6 = ……………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 124 : 2

b) 234 × 3

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính quý hiếm biểu thức

a) 210 : 6 × 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 493 – 328 : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh sắt sơn red color dài 30 cm, thanh sắt sơn màu xanh dài cấp 3 lần thanh fe sơn màu đỏ. Hỏi cả hai thanh fe dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

TOP 53 Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 bao gồm đáp án, bảng ma trận đề thi kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề ôn thi thi học kì 1 cho học viên của mình.


Với 53 đề ôn thi học kì 1 môn Toán 3, bao gồm cả đề thi theo sách Cánh diều, Kết nối trí thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, giúp những em cầm được cấu tạo đề thi theo sách mới. Cụ thể mời thầy cô và các em xem thêm để chuẩn bị tốt cho kỳ thi học tập kì một năm 2022 - 2023 sắp tới:

53 đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 tốt nhất


Đề thi học tập kì 1 môn Toán 3 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Đề bình chọn học kì 1 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số tức khắc sau của số 50 là số:

A. 51B. 49C. 48D. 52

Câu 2. Số 634 được phát âm là

A. Sau cha bốn
B. Sáu trăm ba tư
C. Sáu trăm tía mươi tư
D. Sáu trăm bố mươi bốn

Câu 3. Mến của phép phân tách 30 : 5 là:

A. 5B. 6C. 7D. 8

Câu 4. Một xe hơi con có 4 bánh xe. Hỏi 10 xe hơi con như vậy có bao nhiêu bánh xe?

A. đôi mươi bánh xe
B. 32 bánh xe
C. 40 bánh xe
D. 28 bánh xe

Câu 5. Nhận xét nào tiếp sau đây không đúng?

A. Số làm sao nhân với cùng một cũng bởi chính số đó
B. Số như thế nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó
C. Số nào nhân với 0 cũng bởi 0D. Số 0 chia cho số nào cũng bằng chủ yếu số đó

Câu 6. Chế độ nào dưới đây thường dùng làm kiểm tra góc vuông?

A. Ê-ke
B. Cây viết chì
C. Bút mực
D. Com-pa

Câu 7. ánh nắng mặt trời nào bên dưới đây tương xứng với ngày nắng nóng nóng?

A. 0o
CB. 2o
CC. 100o
CD. 36o
C

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 mm + 120 milimet = …………


b) 240 g : 6 = …………………….

c) 120 ml × 3 = ………………….

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 116 × 6

b) 963 : 3

Câu 10. Tính quý giá biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) (16 + 20) : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 37 – 18 + 17

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Giải toán

Mỗi bao gạo nặng nề 30 kg, từng bao ngô nặng nề 40 kg. Hỏi 2 bao gạo cùng 1 bao ngô nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Quan liền kề hình và trả lời câu hỏi

Có tứ ca đựng số lượng nước như sau:

a) Ca nào đựng những nước nhất?

……………………………………………………………………………………………


b) Ca như thế nào đựng ít nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tìm nhì ca khác nhau để đựng được 550 ml nước?

……………………………………………………………………………………………

d) sắp đến xếp các ca theo tứ trường đoản cú đựng không nhiều nước tốt nhất đến những nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Cho hình vuông ABCD phía trong đường tròn trọng tâm O như hình vẽ. Biết AC lâu năm 10 cm. Tính độ dài nửa đường kính của hình tròn.

Đáp án đề thi Toán lớp 3 học kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

B

C

D

A

D

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 mm + 120 mm = 580 mm

b) 240 g : 6 = 40 g

c) 120 ml × 3 = 360 ml

Câu 9. HS đặt tính rồi tính

Câu 10. Tính giá trị biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

= 9 × 12

= 108

b) (16 + 20) : 4

= 36 : 4

= 9

c) 37 – 18 + 17

= 19 + 17

= 36

Câu 11.

Bài giải

2 bao gạo cân nặng là:

30 × 2 = 60 kg

2 bao gạo cùng 1 bao ngô nặng là:

60 + 40 = 100 kg

Đáp số: 100 kg

Câu 12.


a) Ca A đựng những nước nhất.

b) Ca B đựng số lượng nước nhất.

c) nhị ca khác nhau để đựng được 550 ml nước là: A với D

Vì tổng lượng nước trong nhì ca là: 300 ml + 250 ml = 550 ml

d) sắp tới xếp các ca theo tứ từ bỏ đựng không nhiều nước tốt nhất đến những nước độc nhất vô nhị là: B, C, D, A

Câu 13.

Ta có: A, O, C là 3 điểm cùng nằm bên trên một con đường thẳng cùng O là trung tâm của đường tròn

Nên AC là 2 lần bán kính của mặt đường tròn chổ chính giữa O

Vậy nửa đường kính của hình tròn trụ là:

10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 1 000.

Số câu

3

2

2

5

2

Số điểm

1,5 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điểm, 1 câu 1,5 điểm)

2,5

2,5

Giải vấn đề bằng hai phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng cùng đo các đại lượng: những đơn vị đo độ dài, đo khối lượng, đo nhiệt độ độ.

Số câu

1

2

2

2

Số điểm

0,5

2

0,5

2

Hình học: làm cho quen cùng với hình phẳng và hình khối (điểm sinh hoạt giữa, trung điểm, hình tròn, hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông, khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề thi học tập kì 1 môn Toán 3 sách Chân trời sáng sủa tạo

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểm
Mức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số cùng phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia các số vào phạm vi 1 000. Làm quen cùng với số La Mã.

Số câu

2

2

5

1

4

6

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

4 (điểm)

1 điểm

2

5

Giải vấn đề bằng nhị phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng cùng đo những đại lượng: các đơn vị đo độ dài, đo sức nóng độ. Coi đồng hồ.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Hình học: điểm, đoạn thẳng, hình tam giác, hình tròn, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

3

2

7

1

1

6

8

Số điểm

1,5

1

6

0,5

1

3

7


Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 110 × 5 có kết quả là:

A. 560B. 550C. 570D. 580

Câu 2. Xếp đa số 8 quả cam vào 4 hộp. Mang 3 hộp như thế có từng nào quả cam?

A. 4 trái cam
B. 5 trái cam
C. 6 trái cam
D. 7 quả cam

Câu 3. Phụ thuộc tóm tắt sau, tìm kiếm số cây của tổ 2.

Xem thêm: Hướng dẫn chơi lineage 2 revolution, hướng dẫn lineage 2 revolution: bước đầu làm quen

A. 40 cây
B. 16 cây
C. 24 cây
D. 18 cây

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

A. 3 đỉnh: A, B, CB. 4 đỉnh A, B, C, DC. 3 cạnh: AB, AD, CDD. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. phát biểu nào sau đây không đúng?

A. 1 km = 100 m
B. 1 m = 10 dm
C. 3 centimet = 30 mm
D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A gồm 30 học sinh tạo thành 5 nhóm. Hỏi từng nhóm tất cả bao nhiêu học tập sinh?

A. 5 học tập sinh
B. 6 học sinh
C. 7 học sinh
D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số tức khắc trước số 999 là

A. 990B. 998C. 1000D. 10000

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Nối đồng hồ tương xứng với biện pháp đọc

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214b) 907 - 105c) 127 x 7d) 432 : 4

Câu 10. Kiếm tìm X

a) x : 6 = 102

b) 742 - x = 194

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 136 × 5 - 168 + 184

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh sắt sơn red color dài 30 cm, thanh sắt sơn màu xanh dài gấp 3 lần thanh fe sơn color đỏ. Hỏi cả hai thanh fe dài bao nhiêu xăng-ti-mét?


……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ cần sử dụng học tập của Hoa

Mỗi sao bộc lộ một trang bị dùng.

Điền tên phép tắc và các từ không ít nhất hay ít nhất vào ô trống

- Đồ cần sử dụng học tập mà bạn Hoa có khá nhiều nhất là: ….

- Đồ cần sử dụng học tập mà bạn Hoa có tối thiểu là: …

- Số bút sáp mà các bạn Hoa tất cả gấp … lần số bút chì của người sử dụng Hoa.

Câu 14. tra cứu số bị chia biết yêu thương là số chẵn lớn số 1 có nhì chữ số khác nhau, số chia bằng 4 và số dư là số bé dại nhất rất có thể có.

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7
BCCBABB

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ phù hợp với bí quyết đọc

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214 = 886

b) 907 - 105 = 802

c) 127 x 7 = 889

d) 432 : 4 = 108

Câu 10. Tra cứu X

a) x : 6 = 102

x = 102 x 6

x = 612

b) 742 - x = 194

x = 742 - 194

x = 548

Câu 11. Tính giá trị biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

= 391 - 102 - 97

= 289 - 97

= 192

b) 136 × 5 - 168 + 184

= 680 - 168 + 184

= 512 + 184

= 696

Câu 12.

Bài giải

Độ dài thanh sắt màu xanh da trời là:

30 × 3 = 90 (cm)

Cả nhị thanh sắt nhiều năm là:

30 + 90 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm

Câu 13. Số

Đồ dùng học tập của Hoa

Điền tên quy định và các từ nhiều nhất hay ít nhất vào ô trống

- Đồ cần sử dụng học tập mà chúng ta Hoa có không ít nhất là: cây viết sáp

- Đồ sử dụng học tập mà bạn Hoa có ít nhất là: tẩy

- Số bút sáp mà các bạn Hoa tất cả là 12, số cây bút chì mà bạn Hoa bao gồm là 4.

Nên số cây bút sáp mà các bạn Hoa tất cả gấp 12 : 4 = 3 lần số cây bút chì của bạn Hoa.

Câu 14.

Thương là số chẵn lớn số 1 có nhì chữ số khác biệt là: 98.

Số dư nhỏ nhất có thể có là 1.

Số bị chia là:

98 x 4 + 1 = 393

Đáp số: 393

Đề thi học tập kì 1 môn Toán 3 sách Cánh diều

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số với phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia các số vào phạm vi 1 000.

Số câu

2

2

2

1

4

3

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điểm, 1 câu 1,5 điểm)

1 điểm

2

3,5

Giải bài toán bằng nhị phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng với đo các đại lượng: các đơn vị đo độ dài, đo sức nóng độ. Coi đồng hồ.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: điểm, đoạn thẳng, hình tam giác, hình tròn, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề chất vấn học kì 1 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số tương thích cần điền vào vị trí trống là:

34mm + 16mm = ....cm

A. 50B. 5C. 500D. 100

Câu 2. Số ngay lập tức sau số 450 là:

A. 449B. 451C. 500D. 405

Câu 3. Bác bỏ Tú đã làm việc được 8 giờ, từng giờ bác làm được 6 sản phẩm. Hỏi chưng Tú có tác dụng được toàn bộ bao nhiêu sản phẩm?

A. 64 sản phẩm
B. 14 sản phẩm
C. 48 sản phẩm
D. 49 sản phẩm

Câu 4. Điền số tương thích vào ô trống

Số phù hợp điền vào dấu ? là:

A. 650 g
B. 235 g
C. 885 g
D. 415 g

Câu 5: những số cần điền vào ô trống lần lượt từ cần sang trái là:

A. 11; 17B. 11; 66C. 30; 5D. 30; 36

Câu 6. Trong những hình vẽ bên dưới đây, hình nào đã khoanh vào

*
số chấm tròn?

A. Hình 1B. Hình 2C. Hình 3D. Hình 4

Câu 7. Hình sau đây có mấy hình tam giác?

A. 1B. 2C. 3D. 4

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Tính quý giá biểu thức

a) (300 + 70) + 400

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 998 – (302 + 685)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 100 : 2 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6

b) 620 : 4

c) 194 × 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Một doanh nghiệp vận tải, bao gồm 96 xe cộ khách, số xe pháo taxi vội vàng số xe khách hàng 2 lần. Hỏi công ty đó có toàn bộ bao nhiêu xe cộ khách cùng xe xe taxi ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính chu vi hình tứ giác cho bởi vì hình vẽ sau:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Điền (>,

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

B

C

D

C

D

C

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8. Tính quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400 = 370 + 400

= 770

b) 998 – (302 + 685) = 998 – 987

= 1

c) 100 : 2 : 5 = 50 : 5

= 10

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6 = 18

b) 620 : 4 = 155

c) 194 × 4 = 776

Câu 10.

Doanh nghiệp đó có số xe cộ ta-xi là:

96 × 2 = 192 (xe)

Doanh nghiệp đó có tất cả số xe khách và xe ta-xi là:

96 + 192 = 288 (xe)

Đáp số: 288 xe.

Câu 11. Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

30 + 25 + 25 + 50 = 130 mm

Câu 12.

a) 1 hm B. 50C. 500Câu 2. cực hiếm của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:A. 54B. 53C. 52Câu 3. Điền số thích hợp điền vào địa điểm chấm: 4m7cm = ...... Cm.A. 407B. 470C. 47

Câu 4. Hình ABCD có số góc vuông là:

A. 3B. 2C. 4

Câu 5. 126 x 3 = .... Số phù hợp điền vào địa điểm chấm là:A. 368B. 369C. 378Câu 6. vội vàng số 6 lên 7 lần ta được số……?
A. 42B. 24C. 13II: Phần từ luận (6 điểm)Câu 7. Đặt tính rồi tính:a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6Câu 8. Một quyển sách truyện dày 128 trang. Bình sẽ đọc được số trang đó.

Hỏi: - Số trang sách Bình đang đọc là bao nhiêu?

- Còn từng nào trang sách nhưng mà Bình không đọc?

Bài giải:

Câu 9. search x:

a) X x 5 + 8 = 38 b) X : 6 = 94 - 34

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

CâuĐáp ánĐiểm
1B0,5
2C0,5
3A0,5
4B0,5
5C1,0
6A1,0

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm):

Câu 7.

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính chuẩn cho 0,5 điểm

a) 363

b) 343

c) 848

d) 81

Câu 8.

Số trang sách Bình đã đọc là:

128: 4 = 32 (trang)

Số trang sách mà lại Bình không đọc là:

128 – 32 = 96 (trang)

Đáp số: 96 trang

Câu 9.

X x 5 + 8 = 38

X x 5 = 38 - 8

X x 5 = 30

X = 30 : 5

X = 6

X : 6 = 94 – 34X : 6 = 60

X = 60 x 6

X = 360

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Kết quả của phép tính: 315 x 3 là:

A. 985B. 955C. 945D. 935

Câu 2. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Kết trái của phép tính: 336 : 6 là:

A. 65B. 56C. 53D. 51

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

6m 4cm = ……….cm. Số phù hợp điền vào nơi trống là:

A. 10B. 24C. 604D. 640

Câu 4. Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng:

Một hình vuông vắn có cạnh bằng 5cm. Chu vi hình vuông vắn đó là:

A. 20cm B. 15cm C. 10cm
D. 25cm

Câu 5. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

Một phép chia tất cả số dư lớn nhất là 8. Số bị phân tách là:

A. 7 B. 9 C. 12D. 18

Câu 6. Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng:

Biểu thức 220 – 10 x 2 có mức giá trị là:

A. 420 B. 210 C. 440 D. 200

Câu 7. tìm kiếm x

a) X : 5 = 115 b) 8 x X = 648

Câu 8. tóm tắt:

Câu 9. Một thùng đựng 25 lít nước mắm. Fan ta đã mang ra

*
số lít nước mắm. Hỏi vào thùng sót lại bao nhiêu lít nước mắm?