Hoa sen sinh song hiếm gặp ở Nam kinh

Trung Quốc
Những trường thích hợp hai bông sen nở trên và một cuống như ở hồ Xuanwu chỉ lộ diện trong tự nhiên và thoải mái với phần trăm 1/100.000.


Lxozpu
NZj
CV-w
Et5WA" alt="*">