Bán hàng online cần bao nhiêu vốn và chuẩn bị những gì ?
Bán hàng online cần bao nhiêu vốn và chuẩn bị những gì ?
Bán hàng online bạn cần chuẩn bị gì ?Điều đầu tiên là bạn nên vẽ ra một mô hình kinh doanhDù bạn đang kinh doanh mặt hàng gì, cách thức kinh doanh là truyền thống hay trực tuyến thì một bản kế hoạch kinh doanh chi tiết là không thể thiếu. Bạn hãy liệt kê ra tất cả từ nguồn hàng, các loại chi phí...